SAEPR

Zespół SAEPR obecnie tworzą:

Aleksandra Chlebicka (kierownik SAEPR) - absolwentka Wydziału Zarządzania UW i Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, doktor nauk ekonomicznych

dr Edmund Giejbowicz - absolwent łotewskiej AR i SGGW

Zofia Giersz – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i WSUiB

Radosław Lewandowski-Lepak – absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, specjalność ekonomika i organizacja rolnictwa

Adam Poślednik - absolwent AR Poznań, specjalność Ekonomika Gospodarki Żywnościowej

Katarzyna Bańkowska - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, doktor nauk ekonomicznych, specjalność zagadnienia rolnośrodowiskowe i OZE

Joanna Pietrzak-Zawadka - absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW oraz Wydziału Leśnego SGGW, doktor nauk leśnych, specjalność zagadnienia rolnośrodowiskowe i leśnictwo