02/CiD/PN-AB/2016

Zakup usługi dostępu do internetowych serwisów Agra-Net wraz z licencją na wykorzystanie opublikowanych danych przez Zamawiającego

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: 02/CiD/PN-AB/2016

UWAGA!!!
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony www.fapa.org.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego

Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.

Data ogłoszenia:
8/03/2016

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego -
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
pok. 253, II piętro, w godz. 8:30 - 16:30

Termin składania ofert:
Najpóźniej do dnia 16 marca 2015 r., godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania: