Kontakt
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30


Sekretariat
tel: (22) 623 19 01
fax: (22) 623 19 09
e-mail: fapa@fapa.org.pl

Sekcja Finansów
tel: (22) 623 21 20

Zespó Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
tel: (22) 623 19 21