Kontakt
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30


Sekretariat
tel: (22) 623 19 01
fax: (22) 623 19 09
e-mail: fapa@fapa.org.pl

Sekcja Finansów
tel: (22) 623 21 20

Centrum Informacji i Dokumentacji
tel: (22) 623 19 91

Zespó≥ Funduszy Strukturalnych
tel: (22) 623 19 51
fax: (22) 623 19 09

Zespó≥ Rozwoju Wsi
tel: (22) 623 19 43
fax: (22) 623 17 51

Zespó≥ Kontroli, Monitoringu i Administracji
tel: (22) 623 19 30
fax: (22) 623 19 39

Audytor WewnÍtrzny
tel: (22) 623 19 33

Zespó≥ Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych
tel: (22) 505 45 64
fax: (22) 623 19 09

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej
tel: (22) 623 19 80
fax: (22) 623 19 89
Zespó≥ Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
tel: (22) 623 19 21