Zespół Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich został powołany 25 pażdziernika 2011 roku. Do jego zadań należy m.in.: