Zespół Rozwoju Wsi
Zespół Rozwoju Wsi zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora rybołówstwa poprzez realizację programów i projektów krajowych i zagranicznych. Zespół wspiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inne instytucje we wdrażaniu programów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” oraz realizuje inne programy ukierunkowane na rozwój obszarów wiejskich. W latach 2005 – 2008 Zespół wykonywał zadania instytucji wdrażającej, powierzone Fundacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie wdrażania Pilotażowego Programu Leader +. Obecnie podstawowe prace wykonywane w ZRW obejmują udział w procesie przygotowania do wdrażania osi 5 – Pomoc techniczna PO RYBY, w tym w szczególności przygotowanie procedur i dokumentów wdrożeniowych. W ramach swoich zadań Zespół wykonywał również niektóre działania zlecone przez Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz organizował szkolenia i konferencje w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.