Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej
Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) działa od 1993r. Powstała jako zaplecze analityczne dla Ministerstwa Rolnictwa, przy wsparciu Banku Światowego i brytyjskiego Know-How Fund. Pracownicy SAEPR stanowią wyspecjalizowany zespół zajmujący się zagadnieniami polityki rolnej i polityki wobec obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Posiadają wykształcenie ekonomiczne oraz długoletnią praktykę analityczną, którą wykorzystują w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i innymi instytucjami z otoczenia rolnictwa. Zespół pracuje nad kluczowymi problemami polskiej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Do jego zadań należy również współpraca z OECD.

Nasz adres:
    SAEPR/FAPA
    ul. Wspólna 30, pokój 338
    00-930 Warszawa, Polska
    tel. (+48-22) 623-19-80, 623-19-81,
    fax. (+48 22) 623-19-89