Komponent B3 - wydarzenia

Harmonogram realizacji konferencji PRI

I i II konferencja
1.04.2004 - Kielce
2.04.2004 - Opole

III i IV konferencja
15.04. - Katowice
16.04. - Łódź

V i VI konferencja
22.04 - Kraków
23.04 - Rzeszów

VII i VIII konferencja
6.05. - Olsztyn
7.05. - Białystok

IX i X konferencja
20.05. - Warszawa
21.05 - Lublin

XI i XII konferencja
27.05. - Gdańsk
28.05 - Bydgoszcz (Toruń?)

XIII i XIV konferencja
3.06. - Szczecin
4.06 - Poznań

XV i XVI konferencja
17.06 - Zielona Góra
18.06 - Wrocław

Ramowy program konferencji regionalnej
Blok 1
"Metoda Rozwoju Instytucjonalnego" 10.00-13.55
Temat Wymiar czasowy
Oficjalne powitanie uczestników przez przedstawicieli MSWiA, Marszałka Województwa, ZGW RP 10:00 - 10:15
Prezentacja doświadczeń PRI - sprawozdanie z realizacji programu w jednostkach pilotażowych.
Prezentacja produktów metodologicznych: podręcznika, materiałów do przeprowadzenia analizy instytucjonalnej, katalogu narzędzi zarządzania, bazy dobrych praktyk, wskaźników ilościowych.
(Sesja prowadzona przez ekspertów MSAP)
10:15 - 11:45
Przerwa (kawa) 11:45 - 12:15
Praktyczna prezentacja metodologii na przykładzie wybranej jednostki pilotażowej PRI, analiza instytucjonalna, zaplanowanie rozwoju instytucjonalnego, zaprezentowanie wykorzystanych tam narzędzi zarządzania.
(Sesja prowadzona przez ekspertów MSAP i przedstawiciela jednostki pilotażowej uczestniczącej w PRI)
12:15 - 13:15
Praktyczna prezentacja metodologii - przedstawienie metod i narzędzi zarządzania zawartych w "Katalogu narzędzi wspomagających rozwój instytucjonalny" - w 9 obszarach zarządzania. Wykorzystanie Katalogu do samodzielnego wdrożenia usprawnień w jednostce lub jako podstawa do współpracy z zewnętrznymi doradcami.
(Sesja prowadzona przez ekspertów MSAP i przedstawiciela jednostki pilotażowej uczestniczącej w PRI)
13:15 - 13:55
Przerwa (posiłek) 13.55 - 14.40
BLOK 2
"Praktyczna prezentacja metodologii, podsumowanie oraz informacja o warsztatach szkoleniowych i konkursie" 14:40 - 16:15
Praktyczna prezentacja metodologii - ciąg dalszy: przedstawienie "Bazy danych najlepszych praktyk" w 9 obszarach zarządzania i sposobu jej praktycznego wykorzystania.
(Sesja prowadzona przez ekspertów MSAP i przedstawiciela jednostki pilotażowej uczestniczącej w PRI)
14:40 - 15:15
Podsumowanie prezentacji metody PRI: pytania i odpowiedzi 15:15 - 15:30
Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - informacja o aktualnym stanie przygotowania do absorpcji funduszy europejskich 15:30 - 15:50
Informacja o innych działaniach realizowanych w ramach projektu (warsztaty szkoleniowe z etyki, konkurs "Lider zarządzania w samorządzie lokalnym"), oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez Samorządowe Stowarzyszenia (UmP, ZGWRP, ZMP, ZPP) (Dyrektor biura ZGW RP - Paweł Tomczak) 15:50 - 16:15
Podsumowanie i zakończenie konferencji 16:15
      W jednostkach uczestniczących w Programie Rozwoju Instytucjonalnego trwają prace nad realizacją przyjętych uchwałami planów rozwoju urzędów. Wszystkie działania przebiegają przy stałej asyście konsultantów z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej oraz Canadian Urban Institute. Dodatkowo konsorcjum zrealizowało cykl szkoleń specjalistycznych. Odbywały się one w siedzibach powiatów (Łomża, Myślenice, Gryfino) oraz województw (małopolskie, podlaskie, zachodniopomorskie).
      Przetarg na zakup sprzętu dla jednostek PRI został rozstrzygnięty a dokumentacja wraz z podpisanym protokołem Komisji Przetargowej przesłana w celu zatwierdzenia do Banku Światowego.

      W trzecim kwartale 2003 r. ogólnopolski Program Szkoleniowy wszedł w ostatnią fazę realizacji. Szkolenia postępują według przyjętego harmonogramu i we wrześniu zainicjowany został cykl regionalnych konferencji podsumowujących. Spotkania takie odbywają się w każdym z województw a ich realizacja zakończy się w grudniu br. Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku szkoleń, wypracowanych w ich trakcie projektów oraz przedstawienie oceny na szczeblu województwa a także w skali kraju. W konferencji udział biorą wszystkie zespoły z jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczyły w szkoleniach, organizatorzy szkoleń, władze rządowe i samorządowe województwa, parlamentarzyści, przedstawiciele MSWiA, MGPiPS, Banku Światowego i JKP.

      Etap prac nad aneksem do Umowy kredytowej dotyczącym Programu Upowszechniania został zakończony i w chwili obecnej trwają ostatnie uzgodnienia stron zmierzające do jego podpisania. Przewiduje się, że aneks zostanie podpisany w połowie listopada i od tego momentu rozpoczną się przygotowania do uruchomienia Programu, którego start przewidziano na początek 2004 roku.

Autor: Michał Giermasiński, 2003