Ankieta

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy jesteś uczestnikiem PAOW?
     Nie
     Tak, jestem

2. Czy poszukujesz konkretnych informacji o PAOW?
     Nie
     Tak, jakich  
      


       (Aby uzyskać odpowiedz proszę podać również własny adres e-mail)
e-mail:      

3. Realizacja którego komponentu interesuje Cię najbardziej?
     A      B1      B2      B3      C      Żaden

4. Skąd dowiedziałeś się o PAOW?
     Strona WWW
     WUP
     WBWP
     JKP
     Bank Światowy
     Urząd Marszałkowski
     broszura informacyjna
     jednostka wdrażająca PAOW
     Urząd Gminy
     żaden z powyższych

5. Czy uważasz że PAOW jest realizowany właściwie?
     Tak
     Nie
     Nie mam zdania
6. Czy uważasz że nasza strona internetowa daje wystarczajace informacje o PAOW i jest właściwie zorganizowana?
     Tak
     Nie, uważam że...
                    (Aby uzyskać odpowiedz proszę podać również własny adres e-mail)
e-mail: