PAOW - Jednoski wdrażające komponent B1


Drukuj

Adres Telefon Faks E-mail/Strona WWW
WBWP Warmińsko-Mazurskie
Urząd Marszałkowski Wojewódzkie Biuro Wdrażania
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
10-950 Olsztyn
ul. Al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9
(0-89) 5232407 (0-89) 5232466 oldwbwp@up.gov.pl
www.warmia.mazury.pl

WBWP Kujawsko-Pomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
87-100 Toruń
pl. Teatralny 2
(0-56) 6218344 6218373 (0-56) 6218275 wbwp@kuj-pom.mw.gov.pl

WBWP Zachodniopomorskie
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Zachodniopomorskiego
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 42
(0-91) 4338678 4892737 (0-91) 4346318 wbwp@wbwp.szczecin.pl
www.wbwp.szczecin.pl

WBWP Lubelskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
20-074 Lublin
ul. Spokojna 4
(0-81) 7424012 sekr. 7424324 (0-81) 7424324 wbwp@lubelskie.pl

WBWP Podkarpackie
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów
ul. Towarnickiego 3A
(0-17) 8501749 (0-17) 8501749 wbwp@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl/wbwp/wbwp.html

WBWP Świętokrzyskie
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
25-516 Kielce
al. IX Wieków Kielc 3
skr. poczt. 25
(0-41) 3627012 3421780 (0-41) 3444087 wbwp@sejmik.kielce.pl

WBWP Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków
ul. Basztowa 22
(0-12) 2942068 (0-12) 2942077 wbwp@malopolska.mw.gov.pl
www.malopolskie.pl/wbwp

Zespół Programowy ds. wdrażania Programu aktywizacji obszarów wiejskich
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Strukturalnej i Regionalnej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
Adriana Niedoszewska - Naczelnik Zespołu
(0-22) 8261261 w. 103 lub 153, 8288177 (0-22) 8288173, 8286806 Adriana_Niedoszewska@mpips.gov.pl
www.mpips.gov.pl

Jednostka Koordynacji Programu
00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
Andrzej Hałasiewicz - Dyrektor
Bogumiła Łabińska - Opiekun komponentu
(0-22) 6231009 6232323 6232452 (0-22) 6231751 A_Halasiewicz@fapa.com.pl
B.Labinska@fapa.com.pl
www.fapa.com.pl/jkp
Zamknij
Zamknij