Jednostka Koordynacji Programu - struktura


Sekcja Finansowa
      Działania Sekcji Finansowej obejmują współpracę z jednostkami wdrażającymi Program, zarządzanie finansowe Programu, określanie planów finansowych Programu, wnioskowanie o środki, rozliczenia, współpracę z audytorem, analizy finansowe, kierowanie przepływem środków, przygotowywanie procedur finansowych, świadczenie pomocy w zakresie wnioskowania o środki i rozliczeń oraz inne zadania zlecone przez Dyrektora JKP.

Sekcja Programowa
      Działania Sekcji Programowej obejmują współpracę z jednostkami wdrażającymi Program, świadczenie pomocy technicznej w zakresie zamówień, monitoringu, oceny i sprawozdawczości, w tym realizacja przetargów na zadania JKP i zadania zlecone przez inne jednostki wdrażające Program, regularny monitoring i ocena Programu, prowadzenie informacyjnej bazy danych, prowadzenie sprawozdawczości, utrzymywanie strony internetowej JKP oraz inne zadania zlecone przez Dyrektora JKP.

Sekcja Administracyjno - Budżetowa
      Działania Sekcji Administracyjno-Budżetowej obejmują określanie planów finansowych JKP, realizację tych planów, księgowość JKP, sprawy kadrowe, zapewnienie funkcjonowania JKP, komunikacji, przepływu informacji, obsługi, sprzątania, przygotowywanie sal konferencyjnych przed spotkaniami oraz inne zadania zlecone przez Dyrektora JKP.

Sekcja Zapewnienia Jakości
      Działania Sekcji Zapewnienia Jakości obejmują prowadzenie kontroli na wszystkich poziomach wdrażania i wykonywania Programu, pełnienie roli arbitra w przypadku wystąpienia sporów, administrowanie zmianami w dokumentacji Programu oraz inne zadania zlecone przez Dyrektora JKP.

Radca Prawny
      Działania Radcy Prawnego obejmują przygotowywanie dokumentów prawnych JKP, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji Krajowego Komitetu Sterującego, przygotowywanie analiz prawnych, opiniowanie rozwiązań JKP i innych jednostek wdrażających Program, pełnienie roli arbitra w przypadku wystąpienia sporów oraz inne zadania zlecone przez kierownictwo JKP.Jednostka Koordynacji Programu

Dyrektor Jednostki
Koordynacji Programu
Andrzej Hałasiewicz


Jednostka Kordynacji Programu podzielona jest na pięć sekcji:

  - Sekcja Finansowa
       kierownik sekcji Małgorzata Osińska
Alicja Kożuchowska
Małgorzata Sosnowska
Marcin Grzywacz

  - Sekcja Programowa
       kierownik sekcji Krzysztof Janiak
Krzysztof Kwiatkowski
Agnieszka Szeląg
Michał Giermasiński
Maryla Jakubowicz

  - Sekcja Administracyjno - Budżetowa
Anna Ziułkowska
Jolanta Roskosz
Anna Nosowicz
Wojciech Wilczyński

  - Sekcja Zapewnienia Jakości
       kierownik sekcji Franciszek Kadzik
Grzegorz Kiczor
Tadeusz Borek

  - Radca Prawny
Elżbieta Wiśniewska

Administrator serwisu internetowego JKP Michał Giermasiński

Opiekunowie poszczególnych komponentów Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich:

Komponent A Grzegorz Kiczor
Komponent B1 Grzegorz Kiczor
Komponent B2 Tadeusz Borek
Komponent B3 Grzegorz Kiczor
Komponent C Tadeusz Borek

Autor: Michał Giermasiński, 2003