Baza wydawnictw zwartych

W wyniku niemal dwudziestoletniej działalno ci, CID zgromadził ponad 3500 publikacji książkowych, wydawnictw słownikowo-encyklopedycznych, opracowań, analiz i raportow. Tworzą one bogate zbiory biblioteczne o tematyce związanej z Unią Europejską, funkcjonowaniem sektora rolnego i rozwojem obszarow wiejskich. Udostępniona baza umożliwia wyszukiwanie informacji o materiałach znajdujących się w zasobach CID.

Tytuł
Autor
Klucz
Rok wydania Typ
Wydawca Język
Wynikow na stronie Szukaj wydań FAPA
Sortuj poCentrum Informacji i Dokumentacji FAPA
tel. (0-22) 623 19 90, 623 19 91, 623 19 92, e-mail: cid@fapa.org.pl

Biblioteka (wyłącznie do dyspozycji pracownikow Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) (pokój 32 oraz 36):
Poniedziałek: nieczynna
Wtorek: 08:15 – 16:15
Środa: 08:15 – 16:15
Czwartek: 08:15 – 16:15
Piątek: nieczynna