Informacje z rynków rolnych 13 I 2017
Wzrost produkcji bydła w UE w okresie I-IX 2016 r.
Według Komisji Europejskiej w okresie od stycznia do końca września 2016 r. produkcja bydła wyrażona w tonach w krajach UE-28 zwiększyła się o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku (produkcja w sztukach zwyżkowała o 3,1%). Produkcja w „starych” krajach UE-15 wzrosła o 2,1% (w sztukach zwiększyła się o 2,5%). (…)
 
Stan pogłowia trzody chlewnej w Niemczech
Według wstępnych wyników spisu z listopada 2016 r., liczebność trzody chlewnej w Niemczech obniżyła się w skali roku o 1,4% do ok. 27,3 mln szt., a wobec maja 2016 r. wzrosła o 0,8%. Oznacza to pierwszą zwyżkę w stadzie od 2014 r. Niemniej jednak, był to najniższy stan listopadowego pogłowia od 2010 r. Redukcję zanotowano głównie w stadzie zarodowym, liczba loch obniżyła się bowiem o ponad 3% do 1,9 mln szt. (…)
 
FCStone - W sezonie 2016/17 mniejszy deficyt na światowym rynku cukru
Firma brokerska i konsultingowa INFL FCStone zmniejszyła swój szacunek globalnego deficytu w sezonie 2016/17 (październik/wrzesień) aż o 2,2 mln ton do 7,5 mln ton. (…)
FCStone oszacował globalną konsumpcję cukru w sezonie 2016/17 na 185,6 mln ton, czyli o 1,6% więcej niż sezon wcześniej, ale w poprzedniej prognozie szacunek był o 0,3% wyższy. Z kolei światowa produkcja cukru ma wzrosnąć o 2,4% do 178,08 mln ton. (…)
 
Brazylia – Kampania w sezonie 16/17 nieco słabsza, niż oczekiwano?
Brazylijska agencja rządowa Conab zwiększyła swoje szacunki wyników kampanii cukrowniczej w sezonie 2016/17 w całej Brazylii. W grudniowej prognozie zbiory trzciny cukrowej oceniono na 694,5 mln ton wobec 684,8 mln ton, jakie prognozowano w sierpniu. Mimo tego zarówno ilość wytworzonego cukru, jak i bioetanolu ma być nieco niższa. (…)
 
Nowe kontyngenty importowe i stawki celne na przetwory owocowe w UE
W dniu 30 grudnia 2016 roku ukazały się dwa rozporządzenia zmieniające sposób zarządzania kontyngentami importowymi na niektóre produkty rolne spoza Unii Europejskiej. Pierwsze z nich to rozporządzenie nr 2016/2389, które w celu zagwarantowania wystarczających i nieprzerwanych dostawy niektórych towarów, których produkcja w Unii jest niewystarczająca, otwiera z dniem 1 stycznia 2017 roku autonomiczne kontyngenty taryfowe. Produkty objęte tymi kontyngentami taryfowymi mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych. (…) Ponadto w tym samym dniu ukazało się rozporządzenie nr 2016/2390 zawieszające cła na wybrane produkty na różny okres od roku do trzech lat.(…)
 
Światowy handel pomarańczami
Według najnowszych danych, światowy eksport pomarańczy w roku 2015 wyniósł 6,93 mln ton wobec 6,58 mln ton rok wcześniej. Największymi eksporterami pomarańczy w omawianym okresie okazały się być ugrupowania państw afrykańskich oraz kraje unijne – odpowiednio 2,51 mln ton i 2,31 mln ton. Największymi eksporterami na świecie we wspomnianym roku 2015 była Hiszpania z eksportem na poziomie 1,72 mln ton oraz kolejno 1,16 mln ton RPA i 1,13 mln ton Egipt. (…)
 
  
Źródło: Reuters, Dz.U. UE, KE, ThePigSite, UNICA, Factsheet sinaasappelen

Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót