Informacje z rynków rolnych 6 I 2017
Polska – W okresie I-IX 2016 roku eksport i import cukru w górę
(…) W okresie styczeń-wrzesień 2016 roku eksport cukru z Polski wyniósł 351 tys. ton, a jego wartość 167,2 mln €. Oznacza to wzrost wolumenu o 12,4% r/r przy zwiększeniu wartości o 22,7%. (…)W okresie styczeń-wrzesień 2016 roku import cukru do Polski był większy o 96,6% i wyniósł 199,7 tys. ton, a jego wartość była wyższa o 93,6%, zwiększając się do 87,7 mln €. (…)W okresie styczeń-wrzesień 2016 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem spadło o 12,6% do 79,5 mln € i o 28,2% do 151,3 tys. ton. (…)
 
Cukier i kakao mocno potaniały na giełdach w 2016 roku
W 2016 roku notowania w kontrakcie terminowym cukru białego na londyńskiej giełdzie straciły 28% (ostatni dzień grudnia r/r), a cukru surowego w Nowym Jorku 24,2%. Na koniec grudnia 2016 cukier biały notowano po 524,2 USD/t, a surowy po 430,1 USD/t. (…)Rok 2016 przyniósł silną przecenę kakao na giełdach. W Nowym Jorku ziarno notowano przez rok (ostatni dzień grudnia danego roku) o 33,7% do 2128 USD/t, a w Londynie o 22,3% do 1754 BGP/t. (…)
 
W sezonie 2017/18 nadwyżka produkcyjna na światowym rynku cukru
Firma analityczna F. O. Licht podtrzymała swój szacunek globalnego deficytu w latach 2015-17. W sumie przez te dwa lata światowa produkcja ma być mniejsza od światowego zużycia o prawie 16 mln ton. W sezonie 2017/18 (października/wrzesień) ma pojawić się niewielka nadwyżka produkcyjna, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby ocenić jej wysokość. (…)Z kolei analitycy z Sucden oceniają, że w sezonie 2017/18 nadwyżka produkcyjna wyniesie milion ton (…).
 
Wzrost kontyngentów importowych na wołowinę DO Unii
W dniu 17 grudnia 2016 r. ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2287 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 431/2008 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonego mięsa wołowego i cielęcego oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 593/2013 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi. (…)
 
Kolejne przypadki ptasiej grypy u drobiu w Polsce i innych krajach
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że pod koniec grudnia 2016 r. i na początku stycznia br. w Polsce potwierdzono kolejne ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N8 u drobiu. Na dzień 9 stycznia br. wyznaczono już 28 ognisk zachorowań. Większość z nich miała miejsce w województwie lubuskim, tam gdzie miało miejsce pierwotne źródło zakażeń. Kolejne ogniska wystąpiły w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, opolskim i małopolskim. Służby weterynaryjne wdrożyły we wszystkich gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. (…)
 
Tajska firma wchodzi na polski rynek drobiarski
W dn. 30 grudnia 2016 r. Grupa Kapitałowa SuperDrob podpisała przedwstępną umowę transakcji z CPF (Charoen Pokphand Foods Plc) z Tajlandii o rozpoczęciu współpracy w sektorze spożywczym w Polsce i Unii Europejskiej. Na podstawie umowy CPF obejmie 33% pakiet mniejszościowy w SuperDrob. Łączna kwota transakcji wynosi 49,5 mln EUR. (…)
 
Są już najnowsze dane ubiegłorocznej produkcji w Polsce
(…) Według „Wynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” w roku 2016 łączne zbiory warzyw gruntowych oceniono na blisko 4,5 mln ton – to jest o 18% więcej wobec danych z roku 2015. W przypadku zbiorów owoców - wyniosły one dla owoców z drzew 4,1 mln to – o 13% więcej wobec roku wcześniejszego i dla owoców jagodowych – prawie 0,6 mln ton, czyli o 10% więcej. Zbiory ziemniaków w roku 2016 oszacowano na 8,8 mln ton, to jest o aż o 39% więcej od niekorzystnych poprzednich zbiorów.
Największy wzrost zbiorów w roku 2016 w przypadku warzyw gruntowych odnotowano dla ogórków oraz warzyw kapustnych i korzeniowych, a jak zawsze najwięcej zebrano kapusty i marchwi (…)
 
Światowy handel winogronami
Według najnowszych danych w roku 2015 łączny wolumen światowego eksportu winogron deserowych wyniósł 4,281 mln ton wobec 4,219 mln ton w roku wcześniejszym. W pierwszym półroczu 2016 roku wielkość ta osiągnęła 2,125 mln ton. Największym eksporterem winogron na świecie jest Chile, skąd wysłano w całym 2015 roku 846,0 tys. ton tych owoców, a w pierwszej połowie minionego roku 757,0 tys. ton. Na drugim miejscu znalazły się Włochy z eksportem na poziomie 459,0 tys. ton w roku 2015, a kolejno na trzecim miejscu USA – 394,0 tys. ton, RPA – 324,0 tys. ton oraz Peru – 308,0 tys. ton. Ponadto liczącymi się eksporterami pozostają Holendrzy, Chińczycy oraz Turcy (…)
 
Większa produkcja gruszek na świecie
Według najnowszej grudniowej prognozy USDA, produkcja gruszek na świecie w sezonie 2016 oszacowana została na 25,4 mln ton, to jest o 400,0 tys. ton więcej wobec poprzedniego sezonu. Większe światowe zbiory to wynik zdecydowanie lepszej produkcji w Chinach – wzrost o 600,0 tys. ton wobec poprzedniego sezonu. Na drugim miejscu na światowej liście producentów uplasowały się kraje unijne z wynikiem około 2,28 mln ton. Globalny poziom konsumpcji gruszek powinien wynieść około 22,7 mln ton, a największe ilości tych owoców spożywane są w Chinach – 17,11 mln toni Unii Europejskiej – ponad 2,0 mln ton. Do przetwórstwa na całym świecie trafi w omawianym sezonie 2016/2017 około 2,62 mln ton gruszek, wyeksportowane zostanie około 1,8 mln ton owoców, a zaimportowane na świecie 1,68 mln ton. Największym globalnym eksporterem pozostają Chińczycy, a importerem kraje Wspólnotowe (…)
 
 
Źródło: Reuters, Dz.U. UE, KE, MRiRW, ICE, ICCO, GIW, superdrob.pl, GUS, Factsheet druiven, USDA

Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót