Informacje z rynków rolnych 18 XI 2016
Bardzo wysoka realizacja grudniowego kontraktu na cukier biały, kakao najtańsze od 3 lat
Na londyńskiej giełdzie towarowej kontrakt terminowy na cukier biały z dostawą na grudzień 2016 roku został zrealizowany na 535 850 ton. To najwyższa realizacja od ponad dziewięciu lat. (…)
Połowa listopada przyniosła dalszą przecenę notowań kakao na giełdach. W Nowym Jorku ziarno notowano po 2414 USD/t, a w Londynie po 2002 BGP/t. (…)
 
Egipt – Do końca maja 2017 r. zniesiono cło na import cukru białego
Władze egipskie zawiesiły z dniem 10 listopada 2016 roku 20% cło importowe na cukier biały. Zawieszenie cła potrwa do 30 maja 2017 roku. Decyzja ma wesprzeć prywatnych importerów i pomóc we właściwym zaopatrzeniu rynku w cukier, którego zaczyna brakować. (…)
 
Spadki cen OMP w UE w listopadzie
Po sześciu miesiącach bieżącego roku nastąpiły pierwsze zwyżki cen OMP w UE. Tendencja ta z nasileniem dynamiki obserwowana była jeszcze w październiku, a listopad przyniósł zniżki na unijnym rynku tego przetworu mlecznego. W dniu 6 listopada 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,99 EUR/kg, była zatem o 1,45% wyższa niż przed miesiącem. W analizowa¬nym okresie wciąż zwyżkowały natomiast ceny OMP na rynku pol¬skim gdzie osiągnęły pułap 1,83 EUR/kg, czyli o ok. 2,2% wyższy niż przed miesiącem i o 4,6% wyższy niż przed rokiem. (…)
 
Anufood China 2016 – targi importowanej żywności w Chinach
Rozpoczęły się najważniejsze w Północnych Chinach targi importowanej żywności i jedne z najważniejszych targów produktów rolno-spożywczych w całych Chinach – Anufood China 2016. Oficjalnym partnerem tegorocznej edycji jest Polska.
Polskie stoisko zostało uroczyście otwarte przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacka Boguckiego oraz Ambasadora RP w Pekinie Mirosława Gajewskiego.
Organizowane przez ARR stoisko jest położone w centralnym miejscu na targach, zajmuje powierzchnię ponad 190 m2, na której swoją ofertę prezentuje 25 firm. Swoje stanowisko ma również Polska Izba Mleka, reprezentowana przez 7 spółdzielni mleczarskich. (…)
 
Rośnie unijny budżet na promocję w 2017 r.
Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 r. przeznaczy na programy informacyjne i promocyjne wszystkich państw członkowskich UE 133 mln EUR, wobec 111 mln EUR w roku bieżącym. Organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, będą mogły pozyskać te środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. (…)
 
Ptasia grypa u drobiu w Niemczech, Austrii i na Węgrzech
W 8-11 listopada pojawiły się pierwsze ogniska ptasiej grypy podtypu H5N8 u drobiu w Niemczech i Austrii, a także kolejne przypadki na Węgrzech. W związku z tym, w dn. 17 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzje wykonawcze Komisji (UE) nr 2016/2010, 2016/2011 i 2016/2012 z dn. 16 listopada br. dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na Węgrzech, w Niemczech i Austrii. Ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone, na których mają zastosowanie środki zwalczania w zakresie zdrowia zwierząt ustanowione w dyrektywie 2005/94/WE. Powyższe decyzje stosuje się do dn. 31 grudnia 2016 r. (…)
 
 
Źródło: Reuters, Dz.U. UE, KE, MR, AMI ZMB, MF, ARR, Agra Facts

Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót