Informacje z rynków rolnych 7 X 2016
Wzrost eksportu greckich owoców i warzyw
Jak wynika z najnowszych danych ELSTAT (Greckiego Stowarzyszenia Eksporterów i Dystrybutorów Owoców i Warzyw) w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 roku eksport świeżych owoców i warzyw z Grecji zdecydowanie wzrósł. W porównaniu do analogicznego okresu siedmiu miesięcy przed rokiem odnotowano aż 34,7% wzrost wysyłki. W sumie w omawianym okresie od stycznia do końca lipca Grecy wyeksportowali aż 1,076 mln ton owoców i warzyw o łącznej wartości 598,8 mln euro (wzrost w ujęciu wartościowym o 18,3% wobec roku poprzedniego). (…)

Polski handel zagraniczny w okresie I-VI 2016
Od początku stycznia do końca czerwca bieżącego roku Polska wyeksportowała w sumie 858,7 tys. ton owoców świeżych i 315,4 tys. ton warzyw świeżych. Dla porównania w analogicznym okresie rok temu poza granice wysłaliśmy mniej owoców – 817,5 tys. ton, ale za to więcej warzyw 360,6 tys. ton. (…)

Światowy rynek rodzynek
W sezonie 2015/16 światowa produkcja rodzynek oszacowana została na 1,14 mln ton wobec 1,22 mln ton w poprzednim sezonie – to 6% spadek produkcji. Mniejsza tegosezonowa, światowa produkcja wynika ze zdecydowanie mniejszej produkcji w Turcji (spadek o 120,0 tys. ton). (…)

Polska – W okresie I-VII 2016 roku eksport cukru w dół, import w górę
W okresie styczeń-lipiec 2016 roku polski eksport cukru był niewiele mniejszy w ujęciu rocznym, import za to dynamicznie przyspieszył. Ceny wywozu poprawiły się, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej. W okresie styczeń-lipiec 2016 roku eksport cukru z Polski wyniósł 260,3 tys. ton, a jego wartość 124,2 mln €. Oznacza to spadek wolumenu o 2,8% r/r przy jednoczesnym wzroście wartości 8%. (…)W okresie styczeń-lipiec 2016 roku import cukru do Polski był większy o 75,7%, wzrastając do 156 tys. ton, a jego wartość była wyższa o 72,7%, zwiększając się do 68,9 mln €. (…)W okresie styczeń-lipiec 2016 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem dynamicznie spadło o 26,4% do 55,3 mln € i o 41,8% do 104,3 tys. ton. Niższe saldo to przede wszystkim skutek spadającego eksportu i dynamicznie rosnącego importu. (…)

Dość wysoka realizacja październikowego kontraktu na cukier surowy
Na nowojorskiej giełdzie towarowej kontrakt terminowy na cukier surowy z dostawą na październik 2016 roku został zrealizowany na 777 498 ton (15265 lotów). (…) Pierwszy tydzień października przyniósł dość wyraźną zmienność notowań, ale notowania ciągle utrzymywały się na poziomie najwyższym od czterech lat. (…)

Polski handel mięsem, żywcem i przetworami w i połowie 2016 r.
W I połowie 2015 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 418 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie około 383 mln EUR. (…)

UE – Stabilne ceny kurcząt we wrześniu br.
Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki 65%) na rynku UE we wrześniu br. wyniosła 176,6 EUR/100 kg i była o 0,4% niższa niż w sierpniu i o 6,5% niższa niż przed rokiem. W skali miesiąca ceny kurcząt spadły w 12 państwach członkowskich UE, w największym stopniu w Polsce (-9,6% do 119,3 EUR/100 kg). Notowania polskich kurcząt stanowiły 68% średniej unijnej. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, ICE, MRiRW, Freshplaza, USDA
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót