Informacje z rynków rolnych 16 IX 2016
Francja – Mimo większego areału, mniej buraków cukrowych w 2016 roku
Francuskie ministerstwo rolnictwo zmniejszyło swój szacunek areału buraków cukrowych w 2016 roku o 3 tys. ha do 398 tys. ha. (…) Plonowanie oceniono na 83,23 t/ha, czyli o 4,3% mniej niż rok wcześniej (…) Dlatego też zbiory będą niższe w relacji rocznej i wyniosą 33,135 mln ton wobec 33,503 mln ton w 2015 roku (…).

FAO – W sierpniu podrożała żywność, cukier najdroższy od prawie 4 lat
W sierpniu 2016 roku indeks cen żywności FAO zyskał 1,9%, wzrastając do 165,6 punktów. W ujęciu rocznym ceny żywności były wyższe o 6,9%. (…) Z kolei indeks cukru FAO wzrósł w sierpniu o 2,5% do 285,6 punktów. Rok do roku indeks jest wyższy o 75,1%. (…)

ISO – Światowy deficyt cukru większy w sezonie 2016/17 o prawie 1/4
Międzynarodowa Organizacja Cukru (ISO) podniosła swój szacunek światowego deficytu cukru w sezonie 2016/17 (październik/wrzesień) z 3,8 do 7,05 mln ton. Jednocześnie jednak organizacja obniżyła wysokość deficytu w sezonie 2015/16 z 6,65 mln ton, jakich oczekiwała jeszcze w maju, do 5,74 mln ton (założenie z sierpnia). (…)

Wsparcie dla producentów mleka w UE oficjalnie uruchomione
W dniu 9 września 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazały się 2 rozporządzenia delegowane KE dotyczące pomocy dla producentów mleka w wysokości 500 mln EUR: „Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1612 z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka” oraz „Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych”. (…)

Światowe ceny przetworów mlecznych wciąż zwyżkują
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 165,6 punktu (…). Indeks cen przetworów mlecznych FAO w sierpniu 2016 r. osiągnął pułap o 8,63% wyższy w stosunku do jego poziomu z lipca 2016 r. i wynosił 154,6 punktu, co jest już czwartą zwyżką po ponad półrocznej serii spadków. Powodem wzrostu są zwyżkujące ceny wszystkich artykułów mleczarskich objętych indeksem, a zwłaszcza cen serów, pełnotłustego mleka w proszku i masła. Związane jest to z obawami co do perspektyw produkcyjnych w Oceanii w rozpoczynającym się sezonie 2016/2017 oraz spowolnieniem produkcji w krajach Unii Europejskiej m.in. na skutek działań UE promujących zmniejszanie produkcji mleczarskiej. (…)

Unijny rynek wiśni i czereśni
Czereśnie i wiśnie uprawiane są w unijnej 28 na łącznym obszarze 152,0 tys. ha. Największymi producentami tych owoców są od lat Polska, Włochy oraz Hiszpania. Czwarte miejsce w zbiorach – tu głównie wiśni należy się Niemcom, a kolejne Grekom i Węgrom. Jak już wspomniano, największe ilości wiśni i czereśni zbierane jest corocznie w Polsce – około 75% całkowitej unijnej produkcji. Hiszpanie są natomiast największymi eksporterami tych owoców pestkowych, Włosi za to największymi konsumentami. Według najnowszego raportu USDA, łącznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej zebrane zostanie w sezonie 2016/2017 656,5 tys. ton wiśni i czereśni – to niemal o 11% mniej wobec poprzedniego sezonu (…)

Światowy rynek cytryn
Według najnowszego raportu USDA, globalne zbiory cytryn w sezonie 2015/2016 powinny wynieść 7,0 mln ton – to o 4% mniej niż w poprzednim sezonie. Przy czym największy spadek produkcji odnotowała w omawianym okresie Unia Europejska, gdzie zbiory zmniejszyły się o 25%. Największym producentem cytryn na świecie pozostaje nadal Meksyk, a prognoza na sezon 2015/2016 zakłada wolumen zbiorów 227 mln ton wobec 2,26 mln ton sezon wcześniej. Drugim na świecie co do wielkości zbiorów jest Argentyna z wynikiem 1,50 mln ton, a trzecim ugrupowanie wszystkich państw unijnych z wynikiem ponad 1,26 mln ton. Największym konsumentem omawianych cytrusów na świecie są obywatele unijni z tegosezonowym wynikiem 1,38 mln ton, a przetwórcą Argentyńczycy – do przetwórstwa w postaci skoncentrowanego soku cytrynowego skierowane zostanie około 1,2 mln ton cytryn (…)

Wzrost cen wołowiny w UE w sierpniu br.
Po okresie spadkowym w pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r., sierpień br. był miesiącem rosnących cen wołowiny w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Średnia cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. A R3) osiągnęła pułap 361,26 EUR za 100 kg i była najwyższa od kwietnia br., natomiast w stosunku do sierpnia 2015 r. była o 3,7% niższa. (…)

Nadzwyczajna pomoc dla sektora hodowlanego w UE
W dn. 9 września br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dn. 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego). Całkowita kwota wsparcia dla UE wynosi 350 mln EUR, w tym 22 670 129 EUR dla Polski. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, MRiRW, ARR, FAO, FAS USDA
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót