Informacje z rynków rolnych 22 VII 2016
UE – Zmiany w kontraktacji buraków cukrowych po 1 października 2016 r.
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2016/1166 (L 193/17) dotyczące warunków zakupu buraków cukrowych po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w UE. (…) Dlatego też w punkcie XI załącznika X do rozporządzenia 1308/2013 dodaje się punkt 5, który umożliwia przyjęcie klauzuli dotyczącej podziału wartości między plantatorem a producentem. (…)

UE – Bezcłowy kontyngent na cukier z Bośni i Hercegowiny wykorzystany
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2016/1182 (L 196/48) dotyczące bezcłowego importu z Bośni i Hercegowiny w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień). W każdym sezonie można sprowadzić z tego bałkańskiego kraju bez cła 12 tys. ton cukru. W lipcu wpłynęły wnioski na import 2976 ton, czyli dostępnej jeszcze ilości w tym kontyngencie. (…)

IERiGŻ publikuje wstępne dane szacunkowe dla tegorocznej produkcji
Według najnowszych danych szacunkowych Instytutu Ekonomik Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w bieżącym roku prognozowane zbiory owoców ogółem w Polsce to około 4110,0 tys. ton wobec 1099,8 tys. ton w minionym roku. Ze wspomnianej wielkości szacunki dotyczące samych tylko zbiorów owoców z drzew to 3595,0 tys. ton, w tym 3200,0 tys. ton stanowią same tylko jabłka. Pozostała ilość owoców to owoce jagodowe z prognozowanym wynikiem 515,0 tys. ton. W przypadku szacunków dla warzyw – łącznie ogółem powinno ich zostać zebrane 5080,0 tys. ton z czego 4090,0 tys. ton to same warzywa gruntowe. W tej grupie produktowej jak co roku dominuje produkcja białej kapusty z szacunkiem około 950,0 tys. ton. Ponadto 990,0 tys. ton to proponowane zbiory warzyw spod osłon oraz 320,0 tys. ton pieczarek(…)

Włoski rynek mandarynek
W sezonie 2015/2016 prognozowane zbiory mandarynek we Włoszech oszacowano na 859,0 tys. ton wobec 866,0 tys. ton w sezonie poprzednim. Zdecydowana większość z lokalnych zbiorów kierowana jest do bezpośredniej konsumpcji w bieżącym sezonie poziom spożycia na krajowym rynku to około 815,8 tys. ton tych cytrusów. W porównaniu do wielkości zbiorów niewielka ilość jest corocznie eksportowana, więcej mandarynek jest za to importowanych. W sezonie 2015/2016 oszacowano poziom eksportu na 85,0 tys. ton, a importu na około 102,0 tys. ton. Eksportowane, włoskie mandarynki w większości kierowane są na rynek polski – około 38% i rumuński – 25%. W przypadku owoców sprowadzanych największym dostawcą pozostaje Hiszpania (…)

Holenderski handel zagraniczny cebulą
Holandia to pierwszy co do wielkości eksporter cebuli na świecie – w roku 2015 globalna wielkość eksportu tego warzywa to 7,352 mln ton, z czego 1,066 mln ton to właśnie eksport holenderski. Od paru już lat utrzymuje się on na bardzo zbliżonym poziomie 900,0 tys. ton do 1100 tys. ton. Jak już wspomniano w roku minionym Holendrzy wyeksportowali 1,066 mln ton z czego największym importerem okazały się być kraje afrykańskie z wielkością ponad 460,0 tys. ton. Ponad 284, tys. ton skierowano do pozostałych państw unijnych i niecałe 212,0 tys. ton do krajów obu Ameryk. Największe ilości holenderskiej cebuli zaimportował w minionym roku Senegal – 153,6 tys. ton oraz Brazylia – 130,7 tys. ton oraz Wielka Brytania – ponad 103,0 tys. ton (…)

Stabilizacja cen wołowiny w krajach UE w czerwcu br.
Po okresie spadkowym w pierwszych czterech miesiącach 2016 r., czerwiec br. był miesiącem trwalszej stabilizacji cen wołowiny w krajach Unii Europejskiej. Średnia cena reprezentatywna tego gatunku mięsa dla całej Wspólnoty – 360,13 EUR/100 kg pozostawała w tym okresie zbliżona do poziomu z maja br., natomiast w stosunku do średniej z czerwca 2015 r. była o 3,6% niższa.. (…)

Rosja będzie eksportować mięso kurcząt do Chin
Chiny zniosły restrykcje wobec importu mięsa drobiu z Rosji, wprowadzone w 2005 r. z uwagi na niekorzystną sytuację weterynaryjną w kraju. Długo oczekiwana decyzja może stać się punktem zwrotnym dla rosyjskich producentów drobiu, ponieważ Chiny są potężnym rynkiem zbytu o potencjale importu 200 tys. ton mięsa kurcząt z Rosji. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, IERiGŻ, USDA, Factsheet Uien 2016, World Poultry
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót