Informacje z rynków rolnych 10 VI 2016
Zwyżka cen masła w UE
Po niemal półrocznej spadkowej tendencji cen masła, maj przyniósł zwyżki. W dniu 29 maja 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,76 EUR/kg i była o 10,7% wyższa niż przed miesiącem. (…) W analizowanym okresie znacznie niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). W dniu 29 maja 2016 roku jego ceny wzrosły do poziomu 2,33 EUR/kg, a więc były o 3,56% wyższe niż przed miesiącem (…).

Światowe ceny przetworów mlecznych stabilizują się
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 155,8 punktu, zwyżkując tym razem jeszcze bardziej dynamicznie niż przed miesiącem. (…) Indeks cen przetworów mlecznych FAO w maju 2016 r. osiągnął pułap o 0,44% wyższy w stosunku do jego poziomu z marca 2016 r. i wynosił 128 punktów, co jest pierwszą od ponad pół roku zwyżką. Powodem wzrostu są zwyżkujące w krajach Unii Europejskiej ceny pełnotłustego mleka w proszku i masła, a także wzrost globalnego popytu importowego na te towary. (…)

Polska – W I kw. 2016 r. silny wzrost importu i spadek eksportu cukru
(…) W pierwszym kwartale 2016 roku eksport cukru z Polski wyniósł 78,4 tys. ton, a jego wartość 36,6 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 31,8 i 24,7%. (…) W pierwszym kwartale 2016 roku import cukru do Polski wzrósł bardzo dynamicznie i był aż o 3,9 razu większy w relacji rocznej, wynosząc 51,7 tys. ton, a jego wartość była ponad trzykrotnie wyższa, wzrastając do 22,6 mln €. (…)

Green Pool, FCStone - Globalny deficyt cukru większy w latach 2015-17
(…) Według Green Pool, światowy deficyt cukru w sezonie 2015/16 ma wynieść 8,51 mln ton (w marcu oceniano go na -6,65 mln ton), a w kolejnym obniżyć się do -6,5 mln ton (w marcu oceniano niedobór na -4,95 mln ton). (…) Także firma analityczna INTL FCStone zwiększyła swój szacunek deficytu w sezonie 2016/17 (październik/wrzesień) na światowym rynku cukru z 7 do 9,3 mln ton. W kolejnym sezonie deficyt ma być niższy o półtora miliona ton, wynosząc 7,8 mln ton. (…)

USA, Meksyk – Będą jednak zmiany w handlu cukrem?
Meksykańskie władze poinformowały, że ruszyły renegocjacje warunków umowy zawieszającej wolny handel cukrem z USA, jaką podpisano w grudniu 2014 roku. Amerykańskie ministerstwo rolnictwa poinformowało zaś, że podejmie działania mające na celu poprawę zaopatrzenia w cukier surowy o 200 tys. ton, w tym import 60 tys. ton z Meksyku. (…)

Cukier najdroższy od 2,5 roku, kakao też podrożało
Drugi tydzień czerwca 2016 roku przyniósł gwałtowne podwyżki notowań cukru na giełdach. Przez ostatni tydzień w Londynie cukier biały podrożał o 9,6% do 527,7 USD/t, a w Nowym Jorku cukier surowy zyskał 12,6%, wzrastając do 432,3 USD/t. (…) Powodem tych dynamicznych podwyżek jest sytuacja w Brazylii, gdzie silne deszcze mogą zakłócić kampanię cukrowniczą. (…)

UE wznowi eksport materiału genetycznego bydła i owiec DO Chin
Chiny zapowiedziały zniesienie embarga na dostawy materiału genetycznego bydła i owiec pochodzącego z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Danii, wprowadzonego w 2012 r. w związku z epidemią tzw. choroby ze Schmallenbergu. (…)

Prognozy FAO dla światowego rynku mięsa na 2016 r.
Według najnowszego raportu FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) z czerwca br., w 2016 r. światowa produkcja mięsa ogółem zwiększy się o ponad 1 mln ton lub 0,3% do 320,7 mln ton. Wzrośnie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Unii Europejskiej, Indiach i Rosji. Spadnie zaś w Chinach, Australii i RPA. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, MRiW, AMI ZMB, DairyCo, FAO, globaldairytrade.info, fonterra.com, Agra Facts
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót