Informacje z rynków rolnych 6 V 2016
Światowy import bananów
W 2015 roku na światowy import bananów wyniósł 18,725 mln ton wobec 18,345 mln ton tych owoców w roku poprzednim. Dla porównania w roku 2005 światowy poziom importu tych owoców kształtował się na poziomie 13,732 mln ton. W stosunku do wielości importu z okresu lat 2005-2010 wielkość ta zwiększyła się o 3%. (…)

UE – W 2016 r. plonowanie kartofli większe niż przed rokiem
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim kwietniowym raporcie oszacował plony kartofli w UE w 2016 roku na średnio 32,96 t/ha wobec 31,85 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 3%. Plonowanie będzie też o prawie 3% wyższe od średniej pięcioletniej. (…)

Regulacja UE dot. kazeinianów spożywczych
W dniu 5 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/691 z dnia 4 maja 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dodatków do żywności w kazeinianach spożywczych. Kazeiniany spożywcze to produkty mleczne otrzymane w drodze poddania kazeiny spożywczej lub ziaren koagulatu kazeiny spożywczej działaniu czynników neutralizujących, po którym następuje suszenie. (…)

Spadek pogłowia krów mlecznych w Polsce najwyższy od 2004 r.
Według informacji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, tempo redukcji pogłowia krów mlecznych w ubiegłym roku było najwyższe od 2004 r. W drugiej połowie 2015 roku redukcja pogłowia krów mlecznych w Polsce wyniosła 5,1%. Jest to najwyższy wynik od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tak dynamiczny spadek związany jest z niekorzystną sytuacja na rynku mleka. Na koniec grudnia 2015 r. liczba krów mlecznych w Polce wyniosła 2,134 mln sztuk i była o 113,7 tys. szt. niższa od stanu w grudniu 2014 r. i o 21,8% mniejsza niż w grudniu 2004 roku.(…)

UE – Mechanizmy poprawiające zaopatrzenie w cukier coraz realniejsze?
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Komisja Europejska ponownie rozważa wprowadzenie mechanizmów poprawiających zaopatrzenie na wspólnotowym rynku cukru. Brane pod uwagę są dwa instrumenty. Pierwszym jest uruchomienie dodatkowego importu po obniżonym cle, drugim przekwalifikowanie, czyli umożliwienie wprowadzenia pozakwotowego cukru na rynek unijny (najprawdopodobniej z opłatą wyrównawczą). Obecnie spekuluje się, że łączny wolumen wyniósłby 300-400 tys. ton (…)

Indie – Produkcja cukru w sezonie 2016/17 niższa niż krajowe ZUŻYCIE
Amerykańskie ministerstwo rolnictwa prognozuje, że produkcja cukru w Indiach w sezonie 2016/17 (październik/wrzesień) spadnie do 23-24 mln ton. Spożycie ma wynieść 25,5 mln ton. W takiej sytuacji nie jest wykluczone, że kraj zmuszony będzie do importu cukru. (…)

Tajlandia – Eksport cukru mniejszy o 1/5 w 2016 roku
Tajskie władze prognozują, że w 2016 roku eksport cukru może obniżyć się do 7,1 mln ton. W relacji rocznej oznacza to spadek o 20%. Głównymi powodami ograniczenia wywozu są susza, która obniżyła podaż trzciny cukrowej, oraz rosnące spożycie krajowe. (…)

Nieznaczny wzrost światowych cen żywności w kwietniu br.
W kwietniu br. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 151,8 pkt i wobec zmienionego indeksu z marca wzrósł o 0,7% (1,1 pp.). Był to trzeci miesiąc z rzędu nieznacznego wzrostu cen żywności na świecie. W skali roku indeks FAO był jeszcze o 10% (16,6 pp.) niższy. W kwietniu br. podrożały wobec marca oleje roślinne (+4,1%), zboża (+1,5%) oraz mięso (+0,8% do 146,6 pkt). Obniżyły się natomiast ceny artykułów mleczarskich (-2,2%) i cukru (-1,7%). (…)

Prognozy spadku produkcji wieprzowiny na świecie w 2016 r.
Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) z kwietnia, w 2016 r. światowa produkcja wieprzowiny obniży się o 1% do 109,3 mln ton. Chińska produkcja spadnie już czwarty rok z rzędu z uwagi na spowolnienie gospodarcze w kraju i ograniczenia w hodowli trzody chlewnej spowodowane nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Niższy będzie również poziom wytwarzania wieprzowiny w UE. (…)

 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, Factsheet Bananen, MARS, frieslandcampina.com, PFHBiPM, farmer.pl, ARR, PIM, globaldairytrade.info, FAO, USDA
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót