Informacje z rynków rolnych 15 IV 2016
Unijny import bananów
W pierwszym kwartale bieżącego roku wszystkie kraje unijne zaimportowały łącznie 1,310 mln ton bananów wobec 1,321 mln ton w analogicznym okresie 2015 roku. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku największe ilości bananów zaimportowano z Ekwadoru – 345,4 tys. ton

UE – W 2016 r. plonowanie kartofli większe niż przed rokiem
Zespół ds. Monitoringu Zasobów Rolnych (MARS) Komisji Europejskiej w swoim marcowym raporcie oszacował plony kartofli w UE w 2016 roku na średnio 33,39 t/ha wobec 32,85 t/ha rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 2%. (…) Dla Polski plonowanie kartofli jest prognozowane obecnie na 22 t/ha (…).

Europa – Zasiewy buraków cukrowych będą większe
Tegoroczne zasiewy buraków cukrowych w europejskich krajach, które są liderami w produkcji cukru w regionie, przebiegają dobrze, ale deszcze opóźniły nieco tempo kampanii. Najwięksi unijni potentaci cukrowi postawili na intensyfikację upraw, co ma być spowodowane wygaśnięciem kwotowania produkcji cukru za półtora roku. (…)

Turcja – Kwota importowa na unijny cukier w 2016 r. bez cła
Tureckie władze zdecydowały się na uruchomienie bezcłowej kwoty importowej na 80 tys. ton cukru z UE. (…) Kwota będzie obowiązywać w 2016 roku.

Zniżki cen masła w UE wciąż widoczne
W dniu 10 kwietnia 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,57 EUR/kg i była o 2,9% niższa niż przed miesiącem. W kwietniu unijne ceny masła znajdują się znacznie poniżej poziomu z analogicznego okresu 2015 roku, na początku miesiąca zniżka ta wynosiła 19,1%. W analizowanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). W dniu 10 kwietnia 2016 roku jego ceny spadły do poziomu 2,39 EUR/kg, a więc były o 1,24% niższe niż przed miesiącem (…).

W marcu światowe ceny przetworów mlecznych nadal spadały
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 151 punktów, zwyżkując tym razem nieco dynamiczniej niż przed miesiącem (prawie o 1%) po serii spadków, które obserwowane były od marca 2014 roku (…). Indeks cen przetworów mlecznych FAO w marcu 2016 r. osiągnął pułap o 8,24% niższy w stosunku do jego poziomu z lutego 2016 r. i wynosił 130,3 punktu, co świadczy o kontynuacji trendu spadkowego. Powodem zniżek wciąż jest względnie wysoka produkcja w Unii Europejskiej, większe niż przewidywano dostawy w Oceanii oraz ograniczony popyt na artykułu mleczarskie w skali światowej. Ponadto główni eksporterzy mają problemy ze zbyciem dużej ilości zapasów. (…)

Trudne rozmowy dotyczące liberalizacji handlu UE-kraje Mercosur
Po posiedzeniu Rady Rolnej UE w Luksemburgu w dniu 11 kwietnia br., organizacje rolnicze z zadowoleniem przyjęły powstały sprzeciw wśród ministrów Unii w stosunku do proponowanej umowy handlowej UE z krajami Ameryki Łacińskiej bloku Mercosur. Wielu uczestników przemysłu rolno-spożywczego we Wspólnocie uważa, że obecna oferta Unii będzie szkodliwa dla rolnictwa UE, zwłaszcza dla sektora wołowiny. (…)

UE – Spadek cen wieprzowiny w marcu br.
W marcu 2016 r. ceny reprezentatywne wieprzowiny obniżyły się wobec lutego w 21 państwach UE, w 7 pozostałych zaś wzrosły. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 127,29 EUR za 100 kg, tj. była o 0,3% niższa niż w lutym br. i jednocześnie pozostawała o 9,8% niższa od średniej ceny z marca 2015 r. (…)

 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, MARS, freshplaza, MR, AMI ZMB, DairyCo, MF, FAO, Agra Facts
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót