Informacje z rynków rolnych 1 IV 2016
Ceny OMP w UE wciąż spadają
Dnia 23 marca 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,63 EUR/kg i była o 1,88% niższa niż przed miesiącem. W analizowanym okresie nieco mniej dynamicznie niż przeciętnie w UE zmieniały się ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,61 EUR/kg, czyli o ok. 20,3% niższy niż przed rokiem. (…)Minimalnie wyższe niż w Polsce ceny OMP zaobserwowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W trzeciej dekadzie marca 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 1,62 EUR/kg (…).

Sery i twarogi najważniejszą pozycją eksportu mleczarskiego w 2015 r.
Pomimo wprowadzonego przez Rosję zakazu importu artykułów mleczarskich m.in. z krajów UE, dokąd w 2014 roku trafiło ok. 10% ogółu wysyłanych z Polski serów, w 2015 roku odnotowano 6,8% zwyżkę ilości wywozu. Nastąpił natomiast 11% spadek wartości artykułów z omawianej podgrupy. Sery wciąż pozostają jednak najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego, z ponad 36,6% udziałem w jego łącznej wartości. W analizowanym okresie wysłano 221,5 tys. ton tych przetworów, a wskutek spadających w całym analizowanym okresie cen odnotowano wspomniany wyżej 11% spadek wartości eksportu, która osiągnęła poziom 593,2 mln EUR.

UE – Tymczasowe cło antydumpingowe na chiński aspartam
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) nr 2016/262 (L 50/4) wprowadzające tymczasowe cło antydumpingowe na import aspartamu z Chin. (…) Szczegółowe wyliczenia sprawiły, że KE zdecydowała się wprowadzić tymczasowe cła antydumpingowe w wysokości od 55,4 do 59,4% w zależności od chińskiego producenta. (…)

UE – W sezonie 2015/16 produkcja cukru mniejsza o prawie 1/4
Z danych nadesłanych przez kraje członkowskie Komisji Europejskiej wynika, że w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) areał buraków cukrowych wyniósł 1,337 mln hektarów i był aż o 15% niższy w skali roku (aktualizacja z marca 2016 roku). (…)Średni plon technologiczny cukru został oszacowany został na 10,9 t/ha wobec 12,2 t/ha w sezonie 2014/15. (…) Na podstawie tych danych KE prognozuje, że w sezonie 2015/16 produkcja cukru spadnie mocno, o 23% do 14,867 mln ton. Do tego należy doliczyć 2,663 mln ton z tytułu przeniesienia z sezonu 2014/15. (…)

Datagro, Green Pool – Sezon 2016/17 deficytowy na światowym rynku cukru
Brazylijska firma konsultingowa Datagro (…) oczekuje pogłębienia różnicy między bieżącą produkcją a bieżącą konsumpcją w sezonie 2016/17 do -7,69 mln ton. (…) Dla sezonu 2016/17 Green Pool prognozuje zaś deficyt rzędu -4,95 mln ton. (…)

Nowozelandzka jagnięcina będzie trafiać do UE przez Singapur
UE zgodziła się na tranzyt świeżego mięsa jagnięcego z Nowej Zelandii przez Singapur. Dzięki takiemu sposobowi wysyłki obniżone zostaną koszty transportu mięsa oraz skrócony zostanie czas jego dostawy. (…)

Dalszy spadek cen wołowiny w krajach UE w marcu br.
Marzec br. był kolejnym miesiącem spadku cen wołowiny w krajach UE. Średnia cena reprezentatywna tego gatunku mięsa była w tym okresie o 1% niższa niż w lutym br. oraz o 2,5% niższa w porównaniu ze średnią ceną z marca 2015 r. (…)

UE – Wkrótce na rynek trafi wieprzowina z magazynów prywatnego przechowywania
Podczas tegorocznej edycji mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, czyli w okresie od 4 stycznia do 3 lutego br., do unijnych magazynów wprowadzono ok. 90 tys. ton produktów wieprzowych. Około dwie trzecie całkowitego wolumenu miała być przechowywana przez okres 3 miesięcy. Większość z tej ilości pojawi się ponownie na unijnym rynku w ciągu 3 tygodni, począwszy od dn. 17 kwietnia br. Pozostała część wieprzowiny, przechowywana przez 4 lub 5 miesięcy, trafi do sprzedaży w drugiej połowie maja i w czerwcu. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, MR, AMI ZMB, DairyCo, ARR, MF, Agra Facts, ThePigSite
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót