Informacje z rynków rolnych 18 III 2016
UE – Prognoza lepszej kampanii cukrowniczej w 2016 roku
W swojej najnowszej krótkoterminowej prognozie Komisja Europejska spodziewa się znacznej poprawy wyników w unijnej kampanii cukrowniczej w sezonie 2016/17 (październik/wrzesień). Areał buraków cukrowych w UE ma wzrosnąć w ujęciu rocznym o 6% do 1,576 mln hektarów (…) Średnie plonowanie oceniono na 72,77 t/ha, czyli o 9% więcej w skali roku. (…) Dzięki temu dynamicznie wzrosną zbiory buraków cukrowych, które w sezonie 2016/17 prognozowane są na 114,67 mln ton, czyli o 16% więcej w skali roku. (…) Komisja Europejska prognozuje, że unijna produkcja cukru w sezonie 2016/17 wzrośnie dynamicznie, o 18% do 17,6 mln ton (lub o 2,6 mln ton) w relacji rocznej. (…)

ISO – W SEZONIE 2015/16 DEFICYT CUKRU BĘDZIE WIĘKSZY
Międzynarodowa Organizacja Cukru (ISO) zwiększyła swoją prognozę deficytu na globalnym rynku cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) z 3,5 do 5 mln ton. Nadwyżka produkcyjna w sezonie 2014/15 została podniesiona o 100 tys. ton do 2,3 mln ton. (…)

Rumuński ser w rejestrze ChNP
W dniu 15 marca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/365 z dnia 1 marca br. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Telemea de Ibănești (ChNP). (…) Rejetracja sera Telemea de Ibănești w rejestrze ChNP budziła wiele kontrowersji. W dniu 5 marca 2015 r. Komisja otrzymała jedno zawiadomienie o sprzeciwie od Grecji (…).

Ceny masła w UE wciąż spadają
W dniu 6 marca 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,64 EUR/kg i była o 4,16% niższa niż przed miesiącem. W marcu unijne ceny masła znajdują się znacznie poniżej poziomu z analogicznego okresu 2015 roku, na początku miesiąca zniżka ta wynosiła 18,9%. W analizowanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). W dniu 6 marca 2016 roku jego ceny spadły do poziomu 2,42 EUR/kg (…).

 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, MR, AMI ZMB, DairyCo, globaldairytrade.info
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót