Informacje z rynków rolnych 11 III 2016
W lutym światowe ceny przetworów mlecznych nadal spadały
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 150,2 stabilizując się po serii spadków, które obserwowane były od marca 2014 roku (z niewielkim odbiciem we wrześniu i październiku 2015 r.). (…) Indeks cen przetworów mlecznych FAO w lutym 2016 r. osiągnął pułap o 2,1% niższy w stosunku do jego poziomu ze stycznia 2016 r. i wynosił 142 punkty, co świadczy o kontynuacji trendu spadkowego. Powodem zniżek wciąż jest względnie wysoka produkcja w Unii Europejskiej, większe niż przewidywano dostawy w Oceanii oraz ograniczony popyt na artykułu mleczarskie w skali światowej. Ponadto główni importerzy zgromadzili już niezbędne zapasy tych przetworów i ograniczają zakupy. (…)

W styczniu 2016 r. O 2,9% więcej mleka w USA niż przed rokiem
Według najnowszych danych USDA, produkcja mleka w USA obliczana na podstawie 23 wiodących w tej branży stanów, w styczniu bieżącego roku osiągnęła poziom 7,5 mln ton, tym samym w skali miesięcznej odnotowano jej 1,9% zwyżkę. W pierwszym miesiącu 2016 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wytworzono o 2,9% więcej mleka niż w tym samym okresie 2015 roku. (…)

UE – Będą działania poprawiające zaopatrzenie w cukier?
Część handlowców spekuluje, że Komisja Europejska rozważa wprowadzenie w najbliższych miesiącach działań poprawiających zaopatrzenie unijnego rynku w cukier rafinowany. Pierwszym mechanizmem miałoby być wprowadzenie specjalnego kontyngentu importowego po obniżonym cle (TRQ), który mógłby wynosić od 500 tys. ton do nawet 1,5 mln ton cukru. Drugim instrumentem mogłoby być przekwalifikowanie, czyli wprowadzenie pozakwotowej produkcji cukru na unijny rynek z opłatą wyrównawczą. (…) Z kolei ze źródeł zbliżonych do KE wynika, że faktycznie rozważane jest wprowadzenie obu mechanizmów, ale na znacznie mniejszą skalę. (…)

Polska – W 2015 roku wyhamował handel zagraniczny cukrem
W 2015 roku wywóz polskiego cukru obniżył się w relacji rocznej, jednocześnie jego przywóz uległ głębokiej redukcji. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i poprawiło się w relacji rocznej. (…) W 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 435,4 tys. ton, a jego wartość 189,6 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 7 i 13%. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 7% do 436 €/t (…).W 2015 roku import cukru do Polski spadł o 42% do 122 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o połowę do 56 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 459 €/t (-14% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy) (…).W 2015 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem dynamicznie wzrosło o 25% do 133,6 mln € i o 21% do 313,4 tys. ton. (…)

Indie – Milion ton cukru trafia nielegalnie do Chin
Hinduski związek sektora cukrowniczego (ISMA) przyznał, że w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) zakontraktowano wywóz miliona ton cukru do Birmy, skąd zostanie przemycony do Chin. (…)

Chiny – Rekordowo wysoki import cukru w 2015 roku
Według chińskich danych celnych w 2015 roku sprowadzono do Chin rekordowy wolumen cukru. Import wzrósł w relacji rocznej aż o 39% do 4,85 mln ton, ale w 2013 roku wyniósł 4,5 mln ton. (…)

Polska – Kolejny udany rok dla eksportu drobiu
Polski eksport drobiu od lat systematycznie rośnie. Dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu w 2015 r. wyniosło ok. 1,696 mln EUR i było o 22% wyższe od wyników z 2014 r. Wolumen eksportu żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu zwiększył się o 18% do 951 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 20% do ok. 1,936 mld EUR. (…)

Wezwanie do wstrzymania importu mięsa końskiego z Brazylii do UE
Audyt brazylijskich zakładów produkujących mięso końskie na rynek UE przeprowadzony przez DG Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (FVO), wykazał szereg skandalicznych nieprawidłowości, łamiących unijny dobrostan zwierząt oraz przepisy dotyczące stosowania niedozwolonych substancji. (…)

Prognozy Komisji Europejskiej dla wspólnotowego rynku wołowiny
Jak szacuje Komisja Europejska w ostatnim raporcie z marca 2016 r. (Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Winter 2016), w 2015 r. kraje Wspólnoty wyprodukowały 7 mln 719 tys. ton mięsa wołowego (netto), tj. o 2,2% więcej niż rok wcześniej. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, FAO, USDA, frieslandcampina.com, MRiRW, ISMA. MF, globalmeatnews
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót