Informacje z rynków rolnych 12 II 2016
Wniosek polskiego ministra rolnictwa o interwencję na rynku mleka
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel postuluje w Brukseli o zwiększenie pomocy dla polskich producentów i przetwórców mleka. Polski rząd nie jest w stanie samodzielnie wspierać finansowo żadnego sektora rolnictwa; jest to możliwe jedynie w ramach programów unijnych. Ze względu na to, że sytuacja w sektorze mleczarskim jest coraz trudniejsza, minister wysłał do Brukseli wniosek o interwencję UE na rynku mleka. (…)

Pieniądze dla producentów mleka do połowy 2016 r.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) przypomina, że do połowy 2016 r. muszą być zrealizowane wypłaty pieniędzy z nadzwyczajnej pomocy Komisji Europejskiej, kierowanej do hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, która została ogłoszona we wrześniu 2015. Jest to zapomoga ustanowiona przez KE. Polscy rolnicy mogą liczyć na pomoc rzędu 29 mln EUR. Jak przypomina PFHBiPM, projekt rozporządzenia przygotowany przez MRiRW przewiduje, że wsparcie będzie udzielane producentom mleka, jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 (kwiecień/marzec) wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy typu użytkowego (…).

Polska – W okresie I-XI 2015 roku wyhamował handel zagraniczny cukrem
W pierwszych 11 miesiącach 2015 roku wywóz polskiego cukru obniżył się w relacji rocznej, jednocześnie jego przywóz uległ głębokiej redukcji. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i poprawiło się w relacji rocznej. (…)W pierwszych 11 miesiącach 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 386,7 tys. ton, a jego wartość 168,7 mln €. (…)W pierwszych 11 miesiącach 2015 roku import cukru do Polski wyniósł 118,7 tys. ton, a jego wartość 53,9 mln €. (…)

Indie – Na koniec 2015 roku produkcja cukru wyższa o 6%
Hinduski związek sektora cukrowniczego (ISMA) podaż, że na koniec grudnia 2015 roku produkcja cukru w Indiach wyniosła blisko 8 mln ton i była wyższa w relacji rocznej o ponad 6%. Trzcinę cukrową przetwarzano w 470 zakładach, rok wcześniej pracowało o 20 cukrowni więcej.

Platts Kingsman – Światowy deficyt cukru jednak trochę niższy
Firma analityczna Platts Kingsman (PK) zmniejszyła swoją prognozę światowego deficytu cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) do 4,86 mln ton, a w kolejnym do 7,2 mln ton. (…)

USA – 20 mln dolarów na walkę z zielenieniem cytrusów
Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) przeznaczyło 20,1 mln dolarów na granty dla amerykańskich uczelni, których celem są badania na zwalczaniem zielenienie cytrusów (HLB, Huanglongbing). Choroba dotyka około 3/4 plantacji cytrusów na Florydzie, która jest głównym ośrodkiem ich upraw w USA. (…)

UE – Umowa o handlu pomidorami z Marokiem nie zmieni się
Mimo protestów unijnych producentów Komisja Europejska nie zamierza rewidować porozumienia o handlu pomidorami z Marokiem. W styczniu 2016 roku hiszpańscy producenci pomidorów zwrócili się do KE z wnioskiem o wprowadzenie limitów na import pomidorów z Maroka. (…)
 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, PAP, izbamleka.pl, ARR, pfhb.pl, farmer.pl, frieslandcampina.com, MRiRW, freshplaza.com
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót