Informacje z rynków rolnych 18 XII 2015
Ceny masła w UE w grudniu o 1% wyższe niż przed rokiem
W dniu 6 grudnia 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 2,98 EUR/kg i była o 0,7% wyższa niż przed miesiącem. Analizuj sytuację w ujęciu tygodniowym zauważalny jest jednak trend spadkowy z wartości 3,07 EUR/kg odnotowanej w dniu 15 listopada 2015 r. Na początku grudnia unijne ceny masła znajdują się powyżej poziomu z analogicznego okresu 2014 roku, zwyżka ta wynosi 1%. (…)

Światowe ceny przetworów mlecznych znów spadają
W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 156,7 punktu i po dwóch miesiącach zwyżek powrócił na trend spadkowy, który obserwowany jest od marca 2014 roku. (…) Indeks cen przetworów mlecznych FAO w listopadzie osiągnął pułap o niemal 3% niższy w stosunku do jego poziomu z października i wynosił 151,1 punktu, co jest powrotem na trend spadkowy po dwóch miesiącach zwyżek. Powodem spadków jest ograniczony popyt na artykułu mleczarskie w skali światowej, wygląda na to, że główni importerzy zgromadzili już niezbędne zapasy tych artykułów. Najbardziej dynamicznie spadały ceny mleka w proszku (pełnotłustego i odtłuszczonego) oraz masła, ceny serów natomiast były stabilne. (…)

UE potwierdziła gotowość zawarcia porozumienia z Ukrainą
Unia Europejska i Ukraina potwierdziły gotowość zawarcia bilateralnego porozumienia o wolnym handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA) w styczniu 2016 roku zgodnie z wcześniejszym planem. Porozumienie DCFTA zostało już częściowo wprowadzone w kwietniu 2014 roku. W ramach wstępnej umowy Unia zniosła większość ceł w imporcie artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, a dla niektórych produktów ustanowiono kontyngenty taryfowe o zerowych stawkach celnych (TRQ). Objęte nimi zostały takie artykuły jak: pszenica, kukurydza, jęczmień, mięso wieprzowe, drób, wołowina oraz nabiał.

Francja zwiększy areał pszenicy w 2016 r.
Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa, francuscy rolnicy zwiększyli areał upraw pszenicy ozimej na zbiór w 2016 roku, co oznacza powierzchnię upraw tego gatunku największą od 80 lat. W pierwszej prognozie na przyszły rok ministerstwo podało szacunek areału pszenicy w wysokości 5,22 mln ha, tj. o 1,5% więcej niż przed rokiem.

Argentyna: Giełda zbożowa podwyższyła prognozę zbiorów pszenicy
Jak podała giełda zbożowa w Rosario, w sezonie 2015/16 zbiory pszenicy w Argentynie zostały oszacowane na 9,6 mln ton. Obecna prognoza jest o 0,2 mln ton wyższa od wcześniejszej. Podniesiono także oszacowanie areału z 3,4 mln ha do 3,4 mln ha. Analitycy spodziewają się, że upraw pszenicy i innych gatunków zbożowych wzrośnie znacząco pod rządami nowego prezydenta Mauricio Macriego. Kraj zwiększy także prawdopodobnie sprzedaż zagraniczną po tym jak obowiązujące wcześniej cła eksportowe w eksporcie pszenicy i kukurydzy zostały zniesione. Obniżono również cła w eksporcie argentyńskiej soi – z 35% do 30%. Prawdopodobnie będą one dalej stopniowo redukowane. Bez zmian w stosunku do listopadowego raportu pozostawiono natomiast szacunek zbiorów kukurydzy w Argentynie w sezonie 2015/16 w wysokości 20,2 mln ton, jednak z zastrzeżeniem, że wartość ta może zostać skorygowana w górę. Giełda utrzymała także wcześniejszy szacunek areału soi na poziomie 20,5 mln ha, co przekłada się na prognozowane zbiory w wysokości 55 mln ton.

Rosja: prognozy dobrych zbiorów zbóż w 2016 r.
Według rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, w sezonie 2016/17 Rosja ponownie odnotuje bardzo dobre zbiory zbóż. Oznaczałoby to trzeci z rzędu rok zbiorów przekraczających 100 mln ton. Wczesne prognozy wskazują na produkcję zbożową kraju w 2016 roku w wysokości 100,784 mln ton wobec 103,434 mln ton zebranych w bieżącym roku. Przyszłoroczne zbiory pszenicy są prognozowane na 58,588 mln ton, jęczmienia na 17,64 mln ton, żyta na 2,648 mln ton, a kukurydzy na 10,978 mln ton.

Polska – W okresie I-VIII 2015 roku wyhamował handel zagraniczny cukrem
W pierwszych ośmiu miesiącach 2015 roku wywóz polskiego cukru obniżył się w relacji rocznej, jednocześnie jego przywóz uległ głębokiej redukcji. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i znacznie poprawiło się w relacji rocznej. Eksport zmniejszył się znacznie dynamiczniej wartościowo niż ilościowo, podobnie było w przypadku spadku importu. Należy to łączyć z obniżką cen. Warto zauważyć, że wyniki za pierwsze półrocze wykazywały zbliżone spadki wywozu w relacji rocznej, ale załamanie importu było głębsze, a przywóz nieco przyspieszył w lipcu i sierpniu. W pierwszych ośmiu miesiącach 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 294,8 tys. ton, a jego wartość 129,1 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 9 i 19%. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 10% do 438 €/t (…)W pierwszych ośmiu miesiącach 2015 roku import cukru do Polski spadł o 41% do 98 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 52% do 43,3 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 442 €/t (-19% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy) (…).

Nowa Zelandia – Ludzie popierają podatek od cukru w napojach
Badania opinii publicznej wykazały, że 52% Nowozelandczyków pozytywnie ocenia wprowadzenie specjalnego podatku od cukru w napojach, jeśli zebrane w ten sposób pieniądze trafiłyby na walkę z otyłością wśród dzieci. Jeszcze rok wcześniej zaledwie 44% respondentów popierało takie rozwiązanie. (…)

Rosja – W okresie I-VIII 2015 r. załamanie importu kakao i czekoladek
Rosyjski urząd celny podał, że w okresie styczeń-sierpień 2015 roku import ziarna kakao zmniejszył się w relacji rocznej o 37% do 22,6 tys. ton i o 38% do 77 mln $. (…) Natomiast import wyrobów zawierających kakao spadł o 53% do 39 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 53% do 177 mln $. (…)

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny po nowym roku
W dn. 15 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dn. 14 grudnia 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat. Wnioski o dopłatę mogą być składane od dn. 4 stycznia 2015 r. (…)

UE – Spadek cen jaj spożywczych w listopadzie br.
Według danych Komisji Europejskiej, w listopadzie br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 126,9 EUR/100 kg i wobec października obniżyła się o 1,9%. W skali roku notowania były o 5% niższe. (…)

 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, KE, MR, AMI ZMB, DairyCo, FAO
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót