Informacje z rynków rolnych 16 X 2015
Pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych
W dn. 16 października br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1853 z dn. 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Dla państw członkowskich UE przyznano łączną kwotę 420 mln EUR w celu zapewnienia ukierunkowanego wsparcia (…)

UE – Wzrost cen jaj spożywczych we wrześniu br.
Według danych Komisji Europejskiej, we wrześniu br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 133,6 EUR/100 kg i wobec sierpnia wzrosła o 1,1%. W skali roku notowania były o 5,1% wyższe. (…)

UE – Zbiory buraków cukrowych mniejsze o 16%, produkcja cukru o 21%
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oszacowała w swojej jesiennej prognozie z 2015 roku zbiory buraków cukrowych w UE w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) na 97,6 mln ton, co oznacza spadek w relacji rocznej o 16%. Powierzchnia upraw skurczyła się o 13% do 1,4 mln hektarów, a plonowanie będzie mniejsze o 2%, wynosząc średnio 69,2 t/ha. Produkcja cukru ma wynieść 15,3 mln ton, czyli aż o 21% mniej wobec wyniku sprzed roku. (…)

Ukraina – Cena minimalna na cukier i buraki zostanie zniesiona?
Ukraiński rząd popart inicjatywę tamtejszego ministerstwa rolnictwa, opowiadając się za zniesieniem ceny minimalnej na cukier i na buraki cukrowe. (…)

USA – Import cukru z Meksyku oficjalnie dumpingowy
Amerykańskie ministerstwo handlu uznało, że meksykański cukier, jaki trafiał do USA, był subsydiowany i sprzedawany po dumpingowych cenach. Zakres subsydiowania wywozu cukru z Meksyku do USA określono na między 5,78 a 43,93%, a ceny miały być dumpingowe na poziomie 40,48-42,14%. (…)

Meksyk – Nie będzie śledztwa antydumpingowego dla syropów z USA
Meksykańskie władze nie zdecydowały się wszcząć postepowania antydumpingowego w sprawie importu wysokofruktozowego syropu kukurydzianego (HFCS, inaczej izoglukoza) z USA. Naciskali na to meksykańscy producenci fruktozy, ale władze uznały, że nie ma podobieństw między sektorami słodzików w obu krajach. (…)

Francja: Zbiory pszenicy biją wszelkie rekordy
Minister rolnictwa Francji skorygował w górę wcześniejszy szacunek tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej do rekordowego poziomu 41 mln ton, tj. o 9% powyżej zeszłorocznego wyniku (wynoszącego 37,5 mln ton). Natomiast prognoza zbiorów kukurydzy została obniżona do 13,1 mln ton, tj. o 5 mln ton mniej niż rok wcześniej. Oznaczałoby to najniższy poziom produkcji tego gatunku od 2006 r. Produkcja jęczmienia została oszacowana na 12,4 mln ton w porównaniu do 11,7 mln ton rok wcześniej, a rzepaku na 5,27 mln ton wobec 5,52 mln ton w 2014 r. (…)

STRATEGIE GRAINS podnosi szacunek unijnej produkcji pszenicy
Strategie Grains podwyższyła szacunek zbiorów pszenicy miękkiej w UE o 2 mln ton do 149,5 mln ton, uwzględniając wyższe od wcześniej oczekiwanych wyniki produkcji w krajach bałtyckich, Francji, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Nieznacznie skorygowano w górę prognozę unijnych zbiorów kukurydzy – o 200 tys. ton do 57,6 mln ton. Oznacza to jednak w dalszym ciągu poziom zbiorów o 24% poniżej zeszłorocznego rekordu. Kukurydza jest gatunkiem, którego uprawy w największym stopniu ucierpiały z powodu letnich upałów i suszy. SG podniosło także szacunek zbiorów jęczmienia – o 200 tys. ton do 60,6 mln ton. (…)

GUS: Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż
Pod koniec września br. GUS opublikował przedwynikowy szacunek tegorocznych zbiorów zbóż w Polsce. Zbiory zbóż ogółem zostały oszacowane na 27,8 mln ton, tj. o 13% mniej w porównaniu z 2014 rokiem. Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniono na 24,5 mln ton, tj. o około 10% mniej niż przed rokiem. Susza odnotowana latem wpłynęła negatywnie na zboża jare, w tym zwłaszcza na kukurydzę. Zbiory pszenicy zostały oszacowane na 10,9 mln ton, w tym ozimej na 9,8 mln ton. Produkcja jęczmienia wyniosła łącznie 3 mln ton. Pszenżyta zebrano 5,3 mln ton, a żyta – 2 mln ton. Tegoroczna produkcja kukurydzy będzie znacznie niższa niż przed rokiem i jest prognozowana na 3 mln ton. (…)

Ukraina: Nie uzgodniono limitów w eksporcie zbóż
W ostatni czwartek, tj. 15 października br., miało dojść do cichego porozumienia pomiędzy przedstawicielami handlu a ukraińskim rządem w sprawie ograniczenia eksportu zbóż w sezonie 2015/16 do 36 mln ton. Ministerstwo Rolnictwa nie otrzymało jednak zgody na takie działanie ze strony premiera Ukrainy. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle dokument zostanie podpisany. Ministerstwo nie skomentowało w żaden sposób zaistniałej sytuacji. Jak podają oficjalne źródła, dotychczasowy eksport zbóż z Ukrainy osiągnął 10,6 mln ton, w tym 6,1 mln ton pszenicy, 2,9 mln ton jęczmienia i 1,5 mln ton kukurydzy. Produkcja zbożowa kraju w 2015 r. jest szacowana na 59,5 mln ton. (…)

 
Źródła: Reuters, KE, Dz.U. UE, GUS,
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót