Informacje z rynków rolnych 2 X 2015
Ceny wołowiny w krajach UE nadal wyższe niż przed rokiem
We wrześniu br. cen wołowiny w krajach Unii Europejskiej utrzymywały się na poziomie porównywanym do cen z sierpnia br. Średnia cena reprezentatywna wołowiny w całej Wspólnocie była w tym okresie nieznacznie tylko niższa (o 0,2%) niż w sierpniu br., przewyższając jednocześnie średnią cenę z września 2014 r. o 3,4%. We wrześniu 2015 r. średnia cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. A R3) w UE osiągnęła pułap 374,19 EUR za 100 kg. (…)

UE – Prognozy wzrostu produkcji i eksportu mięsa kurcząt
Według prognoz zagranicznych służb rolnych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA/FAS) z września br., koniunktura na unijnym rynku mięsa kurcząt brojlerów będzie nadal korzystna zarówno w 2015 r., jak i w 2016 r. Produkcja będzie coraz wyższa, głównie dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu eksportowemu, a także w mniejszym stopniu wewnętrznemu. (…)

COCERAL: Szacunki zbiorów zbóż
We wrześniowym raporcie francuska firma analityczna Coceral podała oszacowanie tegorocznych zbiorów zbóż w Unii w wysokości 307,3 mln ton wobec 323,6 mln ton rok wcześniej. Zbiory pszenicy miękkiej są szacowane na 148,2 mln ton, co oznacza poziom bardzo zbliżony do zeszłorocznego. Produkcja durum została oceniona na 7,9 mln ton, tj. o 4,1% więcej niż rok wcześniej. Zbiory jęczmienia są w bieżącym sezonie nieznacznie wyższe niż przed rokiem – 60,29 mln ton (6,188 mln ton w zeszłym roku). Zbiory żyta oszacowano na 7,5 mln ton, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem. Największy spadek produkcji Unia odnotuje w przypadku kukurydzy – z 73,84 mln ton do zaledwie 59,46 mln ton, tj. aż o 19,5%. Znacznie mniej zebrano również pszenżyta – spadek o 11% do 11,44 mln ton.

Egipt: GASC rozważa zaostrzenie wymogów w imporcie pszenicy
Egipski importer rządowy GASC rozważa zaostrzenie wymogów jakościowych dotyczących zawartości protein w importowanym ziarnie - z wcześniejszych 12% do 12,5%. Według obecnie obowiązujących wymogów ziarno pochodzące od dostawców z basenu Morza Czarnego (Rosja, Ukraina i Rumunia) musi charakteryzować się minimalną zawartością białka wynosząca 12%, natomiast dla pszenicy francuskiej jest to 11,5%. Według analityków, jeśli GASC dokona zmian w specyfikacji, to będzie to niekorzystne dla dostawców z Francji, Niemiec i USA. Umocni się natomiast pozycja konkurencyjna eksporterów z rejonu Morza Czarnego.

Rosja obniżyła cła w eksporcie pszenicy
Od pierwszego października br. Rosja obniża cła stosowane w eksporcie pszenicy. Polegają one na wprowadzeniu zmiany w sposobie kalkulowania wysokości taryf. Obecna formuła będzie wyglądała następująco: 50% ceny zbóż minus 6500 rubli (ok. 99 USD) za tonę, jednak nie mniej niż 10 rubli za tonę. Według analityków, pozwoli to na zwiększenie rosyjskiego eksportu pszenicy, a tym samym spowoduje umocnienie pozycji konkurencyjnej Rosji wśród pozostałych dostawców.

KE podniosła prognozę zbiorów pszenicy miękkiej
Komisja Europejska podniosła znacząco oszacowanie tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej do 144,6 mln ton z wcześniejszych 140,6 mln ton. Oznacza to jednak w dalszym ciągu zbiory tego gatunku niższe w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem – 148,7 mln ton. Podobnie dodatniej korekty dokonano w szacunkach zbiorów jęczmienia – z poprzednich 57,2 mln ton do 59 mln ton. Natomiast oszacowanie produkcji kukurydzy zostały po raz kolejny nieznacznie skorygowane w dół – z wcześniejszych 58,7 mln ton do 58,4 mln ton.

UE – Duże zainteresowanie preferencyjnym importem cukru w 2015/16
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2015/1733 dotyczące preferencyjnego importu cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień). W pierwszym tygodniu składania wniosków na nowy sezon (między 8 a 14 września) wnioskowano o ilość równą limitowi dla importu z Australii i Kuby. Licencje przywozowe dla Indii były 13 razy większe niż limit, a dla krajów trzecich 16 razy większe. W przypadku Indii zastosowano współczynnik przydziału w wysokości 7,773027%, a dla kontyngentu erga omnes 6,204204%. Wnioski dla cukru kubańskiego i australijskiego zaakceptowano w 100%. (…)

UE – Ceny reprezentatywne melasy w sezonie 2015/16
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1742 ustalające ceny reprezentatywne i dodatkowe stawki celne dla melasy w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień). Cena reprezentatywna melasy trzcinowej (CN 1703 10 00) została ustalona na 15,80 €/100 kg, a melasy buraczanej na 13,79 €/100 kg. W relacji rocznej oznacza to odpowiednio wzrost o 17% i spadek o 13%. Podobnie jak w poprzednich latach KE nie ustaliła cła dodatkowego. (…)

Koniec spadków cen przetworów mlecznych w UE?
Według najnowszych danych Komisji Europejskiej średnie ważone ceny odtłuszczonego i pełnotłustego mleka w proszku (OMP i PMP), masła i serów zwyżkowały w ubiegłym tygodniu. Jest jednak jeszcze zbyt wcześnie by stwierdzić, że nastąpiło trwałe odwrócenie spadkowego trendu. Najnowsze notowania wskazują, że w ciągu tygodnia średnie ważone ceny OMP w UE wzrosły o 1,5%, a PMP o 3,5%. W przypadku masła natomiast minimalne zwyżki obserwowane były od początku września, a ubiegły tydzień przyniósł 1,3% wzrost. (…)

Wzrost gwarantowanej ceny skupu mleka Friesland Campina
We wrześniu 2015 roku po pięciu z rzędu obniżkach gwarantowanej ceny skupu mleka największej holenderskiej spółdzielni mleczarskiej działającej globalnie – Friesland Campina odnotowano stabilizację. W październiku natomiast nastąpił jej pierwszy od pół roku wzrost. W dziesiątym miesiącu bieżącego roku cena ta została ustalona na poziomie 29 EUR/100 kg, (o 0,5 EUR/100 kg wyższym niż przed miesiącem). (…)

 
Źródła: Reuters, KE, FAS/USDA, Dz.U. UE, frieslandcampina.com, AgraMarkt Austria AMA,
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót