Informacje z rynków rolnych 25 IX 2015
UE – Zbiory buraków cukrowych mniejsze o 9%, produkcja cukru o 17%
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oszacowała w swojej letniej prognozie z 2015 roku zbiory buraków cukrowych w UE w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) na 105,2 mln ton, co oznacza spadek w relacji rocznej o 9%. Produkcja cukru ma wynieść 16,1 mln ton, czyli aż o 17% mniej wobec wyniku sprzed roku. (…)

Świat – Sezon 2015/15 deficytowy na rynku cukru
Firma analityczna FCStone oszacowała deficyt na globalnym rynku cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) na 3,8 mln ton. Sezon wcześniej nadwyżka produkcyjna wyniosła 0,9 mln ton. Zdaniem analityków w sezonie 2015/16 światowa produkcja cukru zmniejszy się w relacji rocznej o 0,8% do 180,5 mln ton. Powodem spadku są niskie ceny cukru, które zniechęcają do upraw trzciny cukrowej. (…)

Ceny masła w UE wciąż powyżej ceny interwencyjnej
W dniu 13 września 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 2,84 EUR/kg i była o 0,3% niższa niż przed miesiącem. (…) W analizowanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest trzecim krajem w UE pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. W dniu 13 września 2015 roku jego ceny wzrosły do poziomu 2,8 EUR/kg, a więc były o niespełna 2,6% wyższe niż przed miesiącem. (…)

Spadek wartości polskiego eksportu mleczarskiego w i połowie 2015 r.
Pierwsza połowa 2015 roku to kontynuacja niekorzystnej koniunktury na rynku mleczarskim. Osłabiony popyt z Chin, Bliskiego Wschodu i krajów Afryki Północnej, do tego wysoka podaż przetworów mleczarskich w skali światowej i rosyjskie embargo przyczyniły się do tego, że ceny artykułów mleczarskich dynamicznie spadały. (…) Łącznie w całym pierwszym półroczu 2015 roku ze sprzedaży polskiego nabiału uzyskano ponad 842,6 mln EUR, czyli o 18% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. (…) Analizując polski handel zagraniczny w ujęciu ilościowym zauważalna jest jednak poprawa i zachowanie tendencji z lat ubiegłych. (…)

Polski handel mięsem, żywcem oraz przetworami mięsnymi w i połowie 2015 r.
W I połowie 2015 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 1 mld 258 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny - 319,4 mln EUR. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 191,8 tys. ton (wzrost o 7,2%), a jego wartość ukształtowała się na poziomie 330,2 mln EUR (spadek o 3,6%).. (…)

Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny pod koniec roku
Komisja Europejska potwierdziła, że nowy system dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny zostanie prawdopodobnie uruchomiony dopiero pod koniec roku. Nie podano konkretnej daty rozpoczęcia przyznawania dopłat, może ona się jeszcze przesunąć na początek 2016 r. Ostatnie dane wskazują na wzrost cen w krajach UE będących największymi producentami wieprzowiny – np. w Holandii, Danii, Polsce, Belgii i Niemczech. (…)

Mniej ziemniaków w UE-5
NEPG Stowarzyszenie Płn- Zachodnich Producentów Ziemniaków oszacowało łączne zbiory u pięciu największych unijnych producentów tych warzyw. W sumie w UE-5 czyli w Belgii, Niemczech, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii zebrane zostanie w roku 2015 około 24,5 mln ton ziemniaków. To o 14,1% mniej wobec roku poprzedniego i o niecałe 3% mniej wobec średniej wielkości produkcji z ostatnich pięciu lat. Łączny obszar upraw w wymienionych krajach to 527,1 tys. ha o 3,7% mniej wobec roku poprzedniego (...)

Unijny rynek migdałów
W sezonie 2015/2016 prognozowane zbiory migdałów w UE 28 to około 85,0 tys. ton wobec 79,7 tys. ton w sezonie poprzednim. Kraje unijne są liczącym się zarówno producentem jak i konsumentem tych orzechów. W zbiorach migdałów przede wszystkim liczą się dwa kraje unijne – Hiszpania z tegosezonowymi zbiorami na poziomie 63,2 tys. ton oraz Włochy z około 1,2,0 tys. ton migdałów. Unijny rynek migdałów uzależniony jest przede wszystkim od importu – w bieżącym sezonie sprowadzone zostanie około 235,0 tys. ton tych orzechów, a wyeksportowane zaledwie 12,0 tys. ton. Największym eksporterem na unijny rynek są od lat Stany Zjednoczone. Które w minionym sezonie dostarczyły aż 217,0 tys. ton migdałów, ponadto około 20,0 tys. ton to import z Australii czy około 2,0 tys. ton z Maroka (…)

Znaczący wzrost eksportu na Białoruś
Jak poinformowały lokalne źródła, w ostatnich pięciu latach białoruski eksport warzyw niemalże podwoił się. W latach 2010-2014 wzrósł ze 130,0 tys. ton w roku 2010 do około 250,0 tys. ton minionym roku. Jednocześnie w tym samym okresie wzrosła krajowa produkcja warzyw. Jeszcze w roku 2010 była szacowana na około 443,0 tys. ton podczas gdy w roku 2014 już na około 570,0 tys. ton (…)

Rosja: Zakaz dla bułgarskich produktów
Jak poinformował Rosselkhoznadzor, rosyjska Federalna Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna, Rosja wstrzymała import żywności z Bułgarii. Od dnia 1 września zakazany jest wwóz wszelkich bułgarskich produktów rolnych na tren Rosji. Do tej pory zakazem wwozu objęte były jedynie produkty wyszczególnione na liście produktów objętych embargiem dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Jednak zdaniem strony rosyjskiej, zbyt często wykrywane były fałszywe certyfikaty eksportowe i reeksportowe w przypadku właśnie Bułgarii. Tym samym wprowadzono całkowity zakaz wwozu wszelkich produktów pochodzenia bułgarskiego oraz również tych reeksportowanych przez Bułgarów (…)

 
Źródła: Reuters, KE, MR, AMI ZMB, DairyCo, MF, USDA, Agra Facts, fruitinform, FAS USDA, Fructidor
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót