Informacje z rynków rolnych 7 VIII 2015
Unijna produkcja pieczarek
Według najnowszych danych holenderskich, w minionym roku w państwach unijnych zostało w sumie zebrane 1139,7 tys. ton pieczarek, z czego około 396,5 tys. ton stanowiły pieczarki przemysłowe, a pozostałe 743,2 tys. ton konsumpcyjne. Wstępne dane szacunkowe tegorocznych zbiorów zakładają łącznie 1160,7 tys. ton pieczarek zarówno tych przeznaczonych do przetwórstwa jak i do konsumpcji. (…)

Prognoza zbiorów malin i wiśni w Serbii
Według wstępnych danych w bieżącym roku zbiory malin w Serbii wzrosną o ponad 7% wobec roku poprzedniego. Jak poinformował Serbski Urząd Statystyczny, w bieżącym roku zebrane zostanie około 66,2 tys. ton tych owoców miękkich (…). Przy okazji prognoz dotyczących malin zaprezentowano dane dla wiśni – w 2015 roku zebrane zostanie o 2,3% więcej, to jest 91,8 tys. ton (…).

Polska – W okresie I-V 2015 roku wyhamował handel zagraniczny cukrem
W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku wywóz polskiego cukru obniżył się w relacji rocznej, jednocześnie jego przywóz uległ głębokiej redukcji. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i znacznie poprawiło się. Eksport zmniejszył się znacznie dynamiczniej wartościowo niż ilościowo, podobnie było w przypadku spadku importu. Należy to łączyć z obniżką cen. W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 196,8 tys. ton, a jego wartość 84,1 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 6 i 18%. (…) W pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku import cukru do Polski spadł o 57% do 49,7 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 66% do 22,5 mln €. (…)

Cukier najtańszy od ponad 6 lat, kakao też traci
Ostatni tydzień przyniósł silne spadki notowań cukru na giełdach. W Londynie cukier biały potaniał o 3,4% do 345 USD/t. W Nowym Jorku cukier surowy stracił jeszcze więcej, taniejąc o 6,1% do 237,2 USD/t. (…) Obecnie cukier znów jest najtańszy od sześciu i pół roku. (…)

Komisja tnie prognozy zbiorów kukurydzy w UE
W raporcie z końca lipca br. KE obniżyła prognozę produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej w bieżącym sezonie o 3 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą do 65,486 mln ton. Jednak dzięki rekordowo wysokim zbiorom w poprzednim sezonie wynoszącym 77,75 mln ton Unia weszła w nowy sezon ze znacznymi zapasami kukurydzy – 22,34 mln ton. Podaż kukurydzy w sezonie 2015/16 jest prognozowana na 97,8 mln ton, będzie więc nadal stosunkowo wysoka. Unia ma zwiększyć import tego gatunku – z 8,9 mln ton w 2014/15 do 10 mln ton i zmniejszyć eksport – z 3,6 mln ton do 2,4 mln ton. Zapasy na koniec sezonu obniżą się jednak do 17,6 mln ton. Będzie to jednak wyższy poziom zapasów niż na początku sezonu 2014/15 – wówczas wynosiły one 15,28 mln ton.

Francja spodziewa się dobrych zbiorów pszenicy
Francja może odnotować rekordowe zbiory pszenicy miękkiej i to pomimo wcześniejszych niekorzystnych warunków pogodowych. Agritel prognozuje zbiory tego gatunku na 38,9 mln ton, a firma analityczna ODA nawet na 39,4 mln ton. Byłoby to zdecydowanie więcej w porównaniu z zeszłym rokiem i oznaczało pobicie rekordu z 1998 r. wynoszącego 38,2 mln ton. Na podstawie badań sondażowych Agritel oszacował tegoroczne plony na średnio 7,55 t/ha, a ODA szacuje je jeszcze wyżej – 7,64 t/ha. Obie firmy analityczne opierają się na oficjalnych szacunkach areału w wysokości 5,16 mln ha, najwyższego od 1936 roku. Jakość ziarna z tegorocznej produkcji jest w większości dobra.

GUS: Dobre zbiory zbóż podstawowych
Według GUS (wstępne szacunki z dnia 30 lipca br.), tegoroczna produkcja zbóż podstawowych w Polsce została oszacowana w przedziale od 25,9 mln ton do 26,6 mln ton, tj. o od 3% do 5% mniej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem (w ujęciu ilościowym o od 0,8 do 1,4 mln ton mniej niż w 2014 r.). Powierzchnia upraw zbożowych w Polsce w bieżącym roku (zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi) została oszacowana na około 7,2 mln ha, w tym pszenicy – 2,4 mln ha. W strukturze zasiewów przeważały odmiany ozime z 60,6% udziałem. Średnie plony zbóż podstawowych mieszczą się w przedziale od 3,62 do 3,7 ton z ha, tj. o 11,3% - 9,3% mniej niż rok wcześniej. Zbiory rzepaku i rzepiku GUS oszacował na 2,6 mln ton, tj. o 21% mniej niż w ubiegłym sezonie.

 
Źródła: Reuters, KE, Factsheet Champignons 2015, Foodnews, MRiRW, ICCO, ICE, GUS
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót