Dobre praktyki - materiały informacyjne

Szanowni Państwo,

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przedstawia przykłady dobrych praktyk w ramach Działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.

Dostępny poniżej materiał filmowy ma na celu promocję dobrych innowacyjnych praktyk mających zastosowanie w polskich gospodarstwach rolnych. Przekazywane treści dotyczące technologii produkcji i opłacalności podejmowanej działalności posiadają walory edukacyjne.

  1. Zasada wzajemnej zgodności kluczem do bezpieczeństwa żywności i wsparcia finansowego WPR.
  2. Poprawa konkurencyjności gospodarstw poprzez zrzeszanie się rolników.
  3. Alternatywne źródła energii dla gospodarki wsi.
  4. Rolnictwo ekologiczne i integrowana produkcja.
  5. Instrumenty skutecznego zarządzania gospodarstwem rolnym.
  6. Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia sposobem na zróżnicowanie dochodu w gospodarstwie rolnym.
  7. Poprawa konkurencyjności gospodarstw przez produkcję mięsa wysokiej jakości.

Zachęcamy Państwa do prezentacji naszych filmów podczas szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Zespół Funduszy Strukturalnych FAPAEuropejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
powrót