Na szlaku wyjątkowych produktów Wschodniego Mazows
Na szlaku wyjątkowych produktów Wschodniego Mazowsza
 
 
Podczas kolejnego ze spotkań przewidzianych w ramach rocznego Planu komunikacyjnego PROW na lata 2007-2013 sporządzonego na rok 2015, uczestnicy mieli okazję przekonać się w dniach 23-24 czerwca, jak w gospodarstwach położonych na styku Mazowsza i Podlasia wytwarzane są produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o niszowym charakterze, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów.
 
 
Pierwszym z miejsc było gospodarstwo Eko-Agroturystyka w Rososzy w gminie Cegłów, w którym Pani Grażyna Stelmachowska zajmuje się m.in. ekologiczną produkcją mleka koziego, mięsa koziego oraz jaj od kur zielononóżek. W gospodarstwie wytwarzane są sery z ekologicznego mleka koziego, w tym sery dojrzewające, które produkowane są wyłącznie z zachowaniem tradycyjnych metod. Ich produkcja wymaga wielu umiejętności i praktycznej wiedzy o serowarstwie – wszystko wykonywane jest ręcznie, z użyciem tradycyjnych urządzeń. Mleko kozie jest bogate w witaminy i minerały, a mięso koźlęce, które wyróżnia się dużą wartością odżywczą, może stanowić doskonałą alternatywę dla innych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Wyroby ekologiczne i tradycyjne są w coraz większym stopniu poszukiwane przez świadomych ich walorów konsumentów. Pani Grażyna oferuje wytwarzane w gospodarstwie produkty w sklepie „Grajan” położonym na terenie gospodarstwa, a także podczas różnych imprez. W kalendarzu imprez są także wydarzenia organizowane na rozległym obszarze, udostępnianym do tego celu przez właścicielkę „Grajana”, m.in. „Dni sera”. Pani Grażyna jest otwarta na współpracę ze szkołami i przedszkolami z okolicy i z większych aglomeracji, w ramach której nauczyciel może wybrać spośród kilku propozycji zajęć dla swoich uczniów: warsztaty w bioserowni, nauka robienia wianków ekologicznych, zajęcia w ogrodzie, pokaz robienia sójek (produkt tradycyjny). Do gospodarstwa przyjeżdżają również studenci kierunków rolniczych, którzy pomagają, uczą się na miejscu, a w oparciu o otrzymane produkty mogą także eksperymentować z wytwarzaniem własnych wyrobów spożywczych (m.in. testując różne połączenia smakowe).
 
 
W gospodarstwie rolnym Państwa Anny i Olgierda Religioni w Klimczycach-Kolonii nad Bugiem w powiecie łosickim uprawiane są szparagi oraz inne produkty ogrodnicze (m.in. różne odmiany jabłoni). W malowniczo położonym miejscu od 14 lat gospodarze zajmują się uprawą szparagów zielonych i białych, w sezonie prowadzą także ich sprzedaż bezpośrednią w samym gospodarstwie oraz promują to zawierające wiele korzystnych składników mineralnych warzywo. Szparagi, jak opowiadają znawcy tego tematu, wymagają dobrych warunków pogodowych i klimatycznych. Ich popularność w naszym kraju ciągle rośnie i coraz częściej pojawiają się one na stołach smakoszy.
 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również miejscowość Sarnaki – siedzibę gminy, która z powodzeniem korzystała ze środków PROW 2007-2013, realizując wiele projektów służących rozwojowi infrastruktury w gminie i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Szereg inwestycji zostało zrealizowanych w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, a także Odnowa i rozwój wsi oraz Programu Leader. Jako przykład tych ostatnich warto wymienić m.in. opracowanie i wydanie folderu turystycznego oraz publikacji o gminie Sarnaki. Środki PROW posłużyły również władzom gminy do remontu i modernizacji świetlic, placów zabaw przy przedszkolach, wiejskiego domu kultury, a także zrealizowania większych inwestycji, np. budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina korzystała również z innych programów, które pozwalały na podniesienie jej atrakcyjności pod względem turystycznym – przykładem jest projekt „Bug Rajem dla turysty”, w ramach którego zakupiono prom i wykonano ścieżki rowerowe. Środki na ten cel pochodziły z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 
Tereny nadbużańskie są niezwykle urokliwym miejscem, które docenią osoby poszukujące piękna naturalnej przyrody i malowniczych krajobrazów. Przyjeżdżający turyści mogą przejechać całą długość gminy Sarnaki trasą wiodącą wzdłuż rzeki, wśród dużych kompleksów leśnych. Ponad połowa jej powierzchni znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Aby chronić rzadkie gatunki roślin i zwierząt – m.in. ptaków (np. dzięcioł czarny) utworzone zostały rezerwaty, które stanowią także element ciekawych ścieżek edukacyjnych, wytyczonych w oparciu o bogate zasoby przyrodnicze gminy.
 
 
Zdjęcia: A. Kąkol
Opracowanie: M. Leoniak CiD/FAPA
powrót