Informacje z rynków rolnych 17 VII 2015
UE – Wzrost cen na rynku wieprzowiny w czerwcu br.
W czerwcu br. ceny wieprzowiny wzrosły w 22 krajach Unii, spadły zaś w 6 pozostałych członkach Wspólnoty. Średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) dla całej UE kształtowała się w tym okresie na poziomie 146,61 EUR za 100 kg, tj. była o 3,2% wyższa niż w maju 2015 r., ale jednocześnie pozostawała o 14,2% niższa od ceny z czerwca 2014 r. (…)

Ptasia grypa w Wielkiej Brytanii
W dn. 13 lipca br. na fermie kur niosek w Lancashire w północno-zachodniej części Anglii stwierdzono nowy przypadek wirusa wysokozjadliwej ptasiej grypy podtypu H7N7. (…)

PE wzywa do pomocy dla producentów mleka
W dniu 7 lipca 2015 roku Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie, w którym apelują do Komisji Europejskiej o intensyfikację wysiłków na rzecz pomocy unijnym producentom mleka i poprawy sytuacji rynkowej. Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE zostało opracowane z własnej inicjatywy przez europosła Jamesa Nicholsona (EKR, UK). Ostrzegał on, że Komisja wciąż nie zdaje sobie sprawy ze skali nowych wyzwań, przed jakimi staje sektor. (…)

Polska i Czechy wnioskują o instrumenty stabilizujące rynek mleka
Na posiedzeniu Rady Ministrów AGRIFISH w Brukseli Polska, wspólnie z Czechami, przedłożyła wniosek o wprowadzenie instrumentów stabilizujących sytuację na rynku mleka, który poparły inne państwa Grupy Wyszehradzkiej plus Bułgaria, Rumunia i Słowenia oraz Hiszpania. Propozycja ta dotyczyła podniesienia ceny interwencyjnej na produkty mleczarskie oraz czasowego wprowadzenia subsydiów eksportowych. (…)

Unijny rynek mandarynek
Według wstępnych szacunków w sezonie 2014/2015 łączne zbiory mandarynek we wszystkich państwach unijnych powinny wynieść 3,121 mln ton wobec 3,252 mln ton w poprzednim sezonie 2013/2014. To o zaledwie 0,5% więcej niż w poprzednim sezonie, głownie dzięki większym o 2,5% zbiorom tych cytrusów na hiszpańskim rynku. Największymi producentami mandarynek – podobnie jak i pomarańczy w UE są oczywiście Hiszpania oraz Włochy – z tych dwóch pastw pochodzi około 2,85 mln ton, co daje niemal 90% łącznych zbiorów unijnych, pozostałe owoce to mandarynki portugalskie, cypryjskie czy greckie. (…)

większe zbiory gruszek na Ukrainie
W ostatnich pięciu latach o około 20% wzrosły zbiory gruszek na Ukrainie. W minionym, 2014 roku zebrano ich łącznie 157,0 tys. ton wobec 150,1 tys. ton w roku 2013 – to 5% wzrost produkcji. Dla porównania jeszcze 5 lat temu ukraińskie zbiory gruszek kształtowały się na poziomie 133,0 tys. ton. Wzrosło również plonowanie tych owoców - w roku 2010 było to 10,5 ton/ha, a w roku 2013 już 12,3 ton/ha (…)

Światowy handel zagraniczny pieczarkami
Według najnowszych danych Primeur, światowy eksport świeżych pieczarek wyniósł w roku 2014 482,5 tys. ton, a ich import odpowiednio 473,5 tys. ton. Dla porównania w roku 2013 obydwie te wielkości wyniosły dla eksportu – 465,6 tys. ton, a dla światowego importu ponad 463,0 tys. ton. We wspomnianym 2014 roku największym eksporterem okazała się być Polska z wynikiem 203,5 tys. ton (…)

Ukraina zwiększa import jabłek z Mołdawii
Jak wynika z najnowszych danych, Mołdawia stała się w sezonie 2014/2015 bardzo istotnym partnerem handlowym dla Ukrainy. Zwłaszcza sytuacja ta dotyczy rynku jabłek – ukraiński import tych owoców z Mołdawii odnotował rekordowy wzrost. W omawianym okresie sezonu 2014/2015 wielkość ukraińskich zakupów mołdawskich jabłek osiągnęła ponad 6,5 tys. ton wobec na przykład jedynie 29 ton sprowadzonych w sezonie 2010/2011. Zdaniem analityków, tak zwiększone zainteresowanie mołdawskimi produktami na Ukrainie związane jest bezpośrednio z reeksportem ich na rynek rosyjski (…)

UE – Limity eksportu dla pozakwotowych cukru i izoglukozy w 2015/16
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 2015/1164 ustalające dla sezonu 2015/16 (październik/wrzesień) limit wywozu dla pozakwotowych cukru i izoglukozy. Dla cukru białego o kodzie CN 1701 99 ustalono kwotę eksportową w wysokości 650 tys. tom, a dla izoglukozy (CN 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30) limit ilościowy 70 tys. ton. (…)

FAO – Dodatni bilans rynku cukru piąty rok z rzędu
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozuje, że w sezonie 2014/15 (październik/wrzesień) globalna produkcja cukru wzrośnie w relacji rocznej o 0,2% do 181 mln ton, a zużycie zwiększy się o 1,6% do 179,8 mln ton. Oznacza to, że nadwyżka wyniesie 1,2 mln ton i w relacji rocznej będzie niższa aż o 68%. (…)

 
Źródła: Reuters, KE, World Poultry, copa-cogeca.be, MR, AMI ZMB, DairyCo, portalspożywczy.pl, fruitinform, USDA, Primeur, fruit – inform, Dz.U. UE, FAO,
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót