Informacje z rynków rolnych 26 VI 2015
Kary za przekroczenie kwot mlecznych w ratach i bez odsetek
Nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa przewiduje, że rolnicy, którzy będą musieli zapłacić kary za przekroczenie kwot mlecznych w ostatnim sezonie (za okres od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r.) będą mogli uregulować je w ratach, bez odsetek i w ciągu trzech lat. Takie rozwiązanie już wiosną zaproponowała Komisja Europejska.(…)

Stabilna produkcja OMP w UE, a eksport rośnie
Po imponującej ponad 22% zwyżce produkcji OMP w ubiegłym roku, w pierwszym kwartale bieżącego roku zaobserwowano zdecydowane osłabienie tej tendencji. W ciągu pierwszych 3 miesięcy br. w całej UE wytworzono zaledwie o 0,4% więcej OMP niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, w nowych państwach członkowskich odnotowano nawet 0,7% zniżkę. (…)

Unijny rynek soków i nektarów owocowych
W najnowszym raporcie European Fruit Juice Association opublikowano dane dotyczące unijnej konsumpcji soków i nektarów owocowych. Według najnowszych danych za rok 2014 łączne spożycie we wszystkich krajach UE 28 to 9,702 mln litrów – to o 3,3% soków mniej niż w roku 2013 – wówczas było to spożycie na poziomie 10,028 mln litrów. Ze wspomnianej ilości 9,7 mln litów około 6,22mln litra stanowiły 100% soki owocowe, a pozostałe 3,49 mln litra nektary o zawartości 25-99% soków owocowych. Na pierwszym miejscu z największym spożyciem soków i nektarów owocowych znalazły się Niemcy z wielkością 2,406 mln l, następnie Francja – 1,551 mln l, Wielka Brytania – 1,192 mln l, Hiszpania – 968,0 tys. l oraz pierwszą piątkę zamyka Polska z wynikiem 699,0 tys. l. (…)

Unijna konsumpcja owoców i warzyw nieznacznie wzrosła
Freshfel opublikował najnowszy raport „Freshfel Consumption Monitor” z danymi unijnymi dotyczącym wielkości spożycia owoców i warzyw w unijnej „28”. W roku 2013 średnio spożycie przypadające na 1 obywatela UE to 341,82 gramy. To o 5,6% więcej niż w roku 2012 ale o niecałe 2% mniej wobec średniej wielkości z lat 2008-2012. Tym samym wielkość dziennego spożycia owoców i warzyw wUE28 pozostaje nadal na niższym poziomie niż rekomendowane przez WHO 400 gram owoców i warzyw w ciągu dnia na osobę (…).

Meksykański rynek pomidorów
Według najnowszych danych w sezonie 2015/2016 zbiory pomidorów w Meksyku wyniosą około 2,715 mln ton. Zbiory z bieżącego, kończącego się już sezonu 2014/2015 to około 2,680 mln ton. W sumie warzywa te uprawiane są na łącznym obszarze 56,0 tys. ha, z czego około 2,0 tys. ha to powierzchni upraw pomidorów przemysłowych. Ze wspomnianej wielkości prognozowanych zbiorów w sezonie 2015/2016 około 2,675 mln ton skierowane zostanie do bezpośredniej konsumpcji, a 40,0 tys. ton do przetworzenia. Poziom krajowej konsumpcji pomidorów w Meksyku ściśle uzależniony jest od wielkości eksportu - w sezonie 2014/2015 wielkość ta oszacowana została na 1,2 mln ton (…)

Większy rosyjski import cebuli
W całym minionym roku Rosjanie zaimportowali łącznie 361,5 tys. ton cebuli wobec 243,9 tys. ton rok wcześniej. Ze wspomnianej ilości około 339,0 tys. ton stanowiła cebula, a około 20,9 tys. ton dymka. Co ciekawe, wprowadzone embargo w przypadku cebuli nie miało żadnego wpływu na bilans w imporcie cebuli z państw nieobjętych – nawet odnotowano wzrost zakupów (przy czym wzrost nastąpił w okresie styczeń lipiec 2014 r.). Tym samym w omawianym okresie 2014 łączne zakupy cebuli z państw objętych zakaz wwozu to ponad 115,0 tys. ton podczas gdy w roku 2013 było to 81,9 tys. ton(…)

Polska – W I kwartale 2015 roku wyhamował handel zagraniczny cukrem
W pierwszym kwartale 2015 roku wywóz polskiego cukru obniżył się w relacji rocznej, jednocześnie jego przywóz uległ głębokiej redukcji. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i znacznie poprawiło się. Eksport zmniejszył się znacznie dynamiczniej wartościowo niż ilościowo, podobnie było w przypadku spadku importu. Należy to łączyć ze spadkiem cen. W pierwszym kwartale 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 118,1 tys. ton, a jego wartość 51,1 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 5 i 17%. (…)W pierwszym kwartale 2015 roku import cukru do Polski spadł o 80% do 14,9 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 82% do 7,9 mln €. (…)

Indie – Pożyczki dla cukrowni na spłatę długów
Hinduskie władze zdecydowały się uruchomić system pożyczek dla producentów cukru w Indiach. Łączna pula wsparcia ma wynieść 60 mld rupii indyjskich, a odsetki w pierwszym roku, które szacowane są na 6 mld INR, zapłaci państwo. (…)

Rosja – Embargo na żywność przedłużone o rok
Rosja zdecydowała o wydłużeniu o rok, do sierpnia 2016 roku, embarga na unijną żywność. Na liście zakazanych produktów nie ma ani cukru, ani wyrobów cukierniczych i cukrowniczych. Premier Miedwiediew nie wykluczył jednak, że lista produktów może zmienić się. (…) Wśród produktów, o które embargo mogłoby być ewentualnie poszerzone, wymienia się między innymi czekoladę.

Wzrost produkcji bydła w UE w i kwartale 2015 r.
Według Komisji Europejskiej w I kwartale 2015 r. kraje Wspólnoty (UE-28) wyprodukowały o 4,8% więcej bydła (w tonach) niż przed rokiem (ubój w sztukach zwiększył się o 3,4%%). (…)

Rozmowy ws. wznowienia eksportu polskiej wieprzowiny do Japonii
W dn. 22-24 czerwca br. z wizytą w Tokio przebywała delegacja Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Celem wizyty były rozmowy w sprawie możliwości wznowienia eksportu polskiej wieprzowiny do Japonii. (…)

 
Źródła: Reuters, KE, ARR, PAP, Eurostat, The Irish Times, polska-ie.com, USDA, AIJN, freshplaza, Attache Reports, Factsheet onions. MRiRW, GIW
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót