Informacje z rynków rolnych 5 VI 2015
ABARES – Światowy rynek cukru w sezonie 15/16 będzie zbilansowany
Australijskie ministerstwo rolnictwa, gospodarki i nauki (ABARES) prognozuje, że globalna produkcja cukru w sezonie 2015/16 (październik/wrzesień) wzrośnie w relacji rocznej o 0,5% do 184 mln ton, światowa konsumpcja zwiększy się zaś o 0,7% także do 184 mln ton. Rynek będzie więc zbilansowany. Sezon wcześniej nadwyżka produkcyjna wyniosła 0,3 mln ton. Zapasy w sezonie 2015/16 oszacowano na 78,4 mln ton, bez zmian w ujęciu rocznym. Nieznacznie, 0,3 pp. zmniejszy się jednak ich udział w spożyciu i wyniesie 42,6%.

USA – Zapowiedź reform w sektorach biopaliwowym i cukrowniczym
Do Izby Reprezentantów w USA wpłynął projekt reformy sektora biopaliw (RFS Reform Act). Przygotowało go czterech kongresmenów zarówno z partii republikańskiej jak i demokratycznej. Głównym założeniem zmian jest zniesienie aktualnie obowiązujących limitów zużycia dla paliwa z kukurydzy i ograniczenie celów zużycia dla paliw zaawansowanych. Zmniejszony ma też zostać z 15 do 10% próg blendingu dla bioetanolu w benzynie. (…) Z kolei trzech kongresmenów (także z obu głównych partii) złożyło projekt nowych regulacji w sektorze cukrowniczym, którego głównym punktem jest zmniejszenie minimalnych cen cukru (spadek poniżej uruchamia system pożyczek) i zmiana restrykcji w systemie zaopatrzenia na poziomie kraju. Plantatorzy nie mają pozostać bez wsparcia, bo projekt zakłada większe prerogatywy dla ministerstwa rolnictwa, które miałoby w bardziej elastyczny sposób zarządzać sektorem. (…)

Brazylia – Na wzroście zbiorów trzciny cukrowej bardziej skorzysta sektor bioetanolu niż cukrowniczy
Brazylijska firma konsultingowa Datagro prognozuje, że w sezonie 2015/16 (kwiecień/marzec) w rejonie środkowo-południowym Brazylii (SC), gdzie zbiera się około 90% trzciny w całym kraju, zbiory trzciny cukrowej wyniosą 591 mln ton i będą w relacji rocznej wyższe o ponad 3%. Dzięki temu produkcja cukru wzrośnie o 0,7% do 32,2 mln ton, a bioetanolu wyniesie 26,77 mld litrów (więcej o 2,4% r/r). (…)

W maju ceny masła w UE wciąż spadały
W dniu 24 maja 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 2,99 EUR/kg i była o 3,1% niższa niż przed miesiącem. W dalszym ciągu produkcja masła u najważniejszych producentów i eksporterów jest znacznie wyższa niż przed rokiem, a umocnieniu notowań cen nie sprzyja ograniczony popyt z Chin i nałożone przez Rosję embargo. (…)

Ceny na aukcji Fonterry spadają
Dnia 2 czerwca 2015 roku na otwartej po raz 141 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT) odnotowano spadek średniej ceny ze wszystkich kontraktów terminowych. Nastąpiły zniżki cen wszystkich produktów objętych aukcją oprócz cen sera cheddar. Średnia cena dla wszystkich produktów ze wszystkich kontraktów terminowych spadła do poziomu 2,31 tys. USD/t, była więc o 2,4% niższa względem poprzedniego przetargu (…).

Światowy handel cebulą
W minionym roku łączny wolumen eksportu cebuli na świecie to 7,51 mln ton wobec 7,73 mln ton rok wcześniej. Największym światowym eksporterem była przed rokiem ponownie Holandia z wynikiem 1,56 mln ton wysłanej cebuli oraz na drugim miejscu Indie z wielkością 1,24 mln ton. W przypadku światowego importu cebuli – w roku poprzednim jego wielkość to 6,8 mln ton wobec 7,27 mln ton w roku 2013. Najwięcej cebuli od lat importują Stany Zjednoczone – w minionym roku to 500,0 tys. ton oraz Malezja 419,0 tys. ton. (…)

Lepsze zbiory owoców i warzyw w Turcji
Według danych opublikowanych przez Turkish Statistical Institute, w bieżącym roku zgodnie ze wstępnymi danymi szacunkowymi zbiory warzyw i owoców będą większe niż przed rokiem. W przypadku warzyw o około 3,2%, a dla owoców – o przeszło 6%. W sumie prognozuje się zbiory warzyw na poziomie 29,5 mln ton i owoców – 18,2 mln ton. (…)

Polska największym producentem drobiu w UE
W 2014 r. państwa członkowskie UE-28 wyprodukowały w sumie 13,181 mln ton mięsa drobiu. Największym producentami były Polska – 1,783 mln ton (14% udział), Francja – 1,678 mln ton (13%), Wielka Brytania – 1,643 mln ton (12%), Niemcy – 1,512 mln ton (11%) i Hiszpania – 1,468 mln ton (11%). Produkcja tych pięciu państw stanowiła łącznie 61,3% unijnego poziomu wytwarzania. (…)

Zniesienie restrykcji w imporcie drobiu z kilku państw UE
Ważni partnerzy handlowi UE, w tym Japonia, Malezja, Singapur, Turcja i Ukraina, znieśli restrykcje w imporcie drobiu z państw członkowskich Unii, w których w grudniu 2014 r. wystąpiły przypadki ptasiej grypy, wywołanej przez szczep wirusa H5N8. (…)

 
Źródła: ABARES, Reuters, globaldairytrade.info, MR, AMI ZMB, DairyCo, frieslandcampina.com, Primeur, turkstat.gov.tr, Komisja Europejska
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót