Informacje z rynków rolnych 8 V 2015
UE – Sektor rafinacyjny chce bezcłowego importu cukru w Koncesji CXL
Europejski związek rafinerii cukru (ESRA) chce zniesienia cła importowego, jakim obłożony jest cukier sprowadzany do UE dzięki Koncesji CXL. Ten kontyngent pozwala na dostęp do unijnego rynku największym światowym producentom i eksporterom jak Brazylia, Australia czy Tajlandia. Cło jest obniżone do 98 €/t (…).

Ruszy nowy kontrakt terminowy na cukier?
Na poświęconym unijnemu sektorowi cukrowniczemu seminarium, które zorganizowała firma Platts Kingsman, pojawiły się opinie, że w Europie potrzebny jest nowy kontrakt terminowy na cukier. Instrument miałby być denominowany w euro, co ma pozwolić uniknąć ryzyka kursowego, jakim obarczony jest kontrakt terminowy na londyńskiej giełdzie na cukier biały (rozliczany w dolarach amerykańskich). Do takiego pomysłu pozytywnie odniósł się między innymi Alain Jeanroy, szef francuskiego związku plantatorów buraków cukrowych (CGB). (…)

FAO – W kwietniu 2015 r. żywność najtańsza od ponad 4 lat, a cukier od ponad 6 lat
W kwietniu 2015 roku indeks cen żywności FAO stracił 1%, spadając do 171 punktów (w cenach nominalnych). W ujęciu rocznym ceny żywności były niższe o 19%. Obecnie żywność jest najtańsza od ponad 4 lat. (…) Z kolei indeks cukru FAO stracił 1%, spadając do 186 punktów. Przyczyn przecen należy upatrywać w słabym realu, który zachęca Brazylijczyków do wywozu, oraz dużej podaży cukru w głównych regionach produkcji. (…)

Spadek cen masła w UE w kwietniu
W dniu 26 kwietnia 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 3,09 EUR/kg i była o 5,3% niższa niż przed miesiącem. Produkcja masła u najważniejszych producentów i eksporterów wciąż jest znacznie wyższa niż przed rokiem, a umocnieniu notowań cen nie sprzyja ograniczony popyt z Chin i nałożone przez Rosję embargo. Dodatkowo zniżki cen masła w UE napędza otwarcie nowego sezonu mleczarskiego (kwiecień/marzec), który jest pierwszym od 1984 roku bez kwot mlecznych(…)

Wartość eksportu masła z Polski w 2014 podobna jak przed rokiem
W 2014 roku między innymi na skutek niższych cen światowych (w tym cen w UE) spadła wartość eksportowanego z Polski masła. Zmniejszyła się istotność tego tłuszczu dla wywozu mleczarskiego. W ubiegłym roku za granicę wysłano 35,4 tys. ton tego tłuszczu, co było ponad 9% zwyżką w skali roku. Jednak wartość wywozu osiągając poziom 121,4mln EUR była o 1% niższa niż w 2013 r.(…)

Ptasia grypa w USA może oznaczać spadek zużycia paszowego zbóż
Od grudnia ub.r. w USA rozprzestrzenia się ptasia grypa. Amerykańscy weterynarze przypuszczają, że infekcja rozchodzi się nie tylko za pośrednictwem dzikich kaczek, ale także w jakiś inny sposób – być może przenoszona jest przez wiatr. Jeśli tak, to problem może już wkrótce okazać się poważniejszy niż się obecnie ocenia. W okresie ostatnich pięciu miesięcy przypadki zakażenia wirusem ptasiej grypy odnotowano już u 26 milionów ptaków hodowlanych i chociaż największe skupienie choroby jest w stanie Iowa, to występuje już ona w 14 stanach. Znaczące straty w pogłowiu drobiu mogą przełożyć się więc w coraz większy spadek zużycia zbóż i soi na cele paszowe, co spowoduje, iż strona popytowa bilansu zbożowego USA stanie się jeszcze „cięższa” niż obecnie. (…)

FAO: Dobre prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2015/16
Prognozy produkcji zbóż w skali globu są w dalszym ciągu dobre, pomimo niewielkich ujemnych korekt. Według FAO, w sezonie 2015/16 światowe zbiory zbóż wyniosą 2 509 mln ton (łącznie z ryżem), tj. o 39 mln ton (lub 1,5%) mniej w porównaniu z wynikiem z poprzedniego sezonu, jednak w dalszym ciągu o blisko 5% więcej w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat. W największym stopniu zmniejszy się światowa produkcji kukurydzy - do 995 mln ton, tj. o 30 mln ton mniej niż w kończącym się sezonie, co będzie związane przede wszystkim z redukcją areału. (…)

Rosja: Możliwe wcześniejsze zniesienie ceł w eksporcie pszenicy
W ostatnią środę rosyjski minister rolnictwa podał do wiadomości dwie ważne propozycje dotyczące regulacji w eksporcie pszenicy. Pierwsza z nich dotyczy zniesienia obecnie obowiązujących ceł od dnia 15 maja br. Obecnie obowiązujące cła w eksporcie pszenicy wynoszą 15% ceny pszenicy zgłoszonej do oclenia powiększone o 7,5 euro od tony, jednak ich górny pułap nie może przekroczyć 35 EUR od tony. Druga ze zgłoszonych propozycji dotyczy wypracowania systemu ceł ruchomych w eksporcie zbóż z Rosji, który miałby zostać wprowadzony z dniem 1 lipca br., tj. z początkiem nowego sezonu handlowego. Jak na razie rozważanych jest wiele wariantów tej propozycji. (…)

Hiszpania najważniejszy eksporter na niemiecki rynek
W minionym roku Hiszpanie dostarczyli na niemiecki rynek w sumie 2,47 mln to owoców i warzyw z czego około 1,01 mln ton to eksport warzyw, 788,0 tys. to owoców cytrusowych i 671,0 tys. ton pozostałych owoców. Dla porównania w roku 2013 wielkość hiszpańskich dostaw wyniosła łącznie 2,57 mln ton, a jeszcze rok wcześniej 2,39 mln ton (...)

Produkcja ogrodnicza w Niemczech
W minionym roku zbiory warzyw w Niemczech wyniosły 3,54 mln ton wobec poprzedniorocznej wielkości 3,21 mln ton. Najwięcej w minionym roku zebrano marchwi – 609,0 tys. ton i cebuli – 500,0 tys. ton. Spore ilości stanowiła także produkcja białej kapusty – 478,0 tys. ton, ogórków – 198,0 tys. ton, a także czerwonej kapusty – 148,0 tys. ton, sałaty lodowej – 130,0 tys. ton, kalafiorów – 121,0 tys. ton i szparagów – 114,0 tys. ton. Ubiegłoroczne zbiory niemieckich owoców zamknęły się wielkością 1,35 mln ton wobec 1,08 mln ton rok wcześniej (...)

Cały czas rośnie import jabłek na Ukrainie
W lutym 2015 roku Ukraina odnotowała zdecydowany wzrost importu jabłek. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2014 wielkość zakupów wzrosła ośmiokrotnie - w lutym 2015 roku import wyniósł 10,0 tys. ton podczas gdy dokładnie rok wcześniej zaledwie 1,2 tys. ton. Zdaniem lokalnych analityków wzrost ten wcale nie wynika ze wzrostu popytu na jabłka na ukraińskim rynku, ale raczej ze zwiększonego eksportu polskich jabłek, które potem są po prostu reeksportowane do Rosji (…)

Zakończenie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny
W dn. 6 maja br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/725 z dn. 5 maja 2015 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/360. Termin ten został ustalony na 8 maja 2015 r. (…)

Zmiana definicji materiałów szczególnego ryzyka
W dniu 7 maja br. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) 2015/728 zmieniające definicję materiału szczególnego ryzyka podaną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii. (…)

 
Źródła: Reuters, FAO, MRiR, AMI ZMB, DairyCo, MF, farmer.pl, Arla.com, globaldairytrade.info, Primeur, Factsheet Duitsland, fruitinform, Dz.U. UE
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót