Informacje z rynków rolnych 17 IV 2015
UE – Unijny rynek cukru nie dla każdego po 2017 roku?
Zdaniem francuskiego koncernu cukrowniczego Tereos, po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i izoglukozy w październiku 2017 roku w UE, część dostawców cukru na unijny rynek będzie musiała szukać innych rynków zbytu dla swoich produktów. Ma to dotyczyć mniej efektywnych producentów z krajów w Afryce i Ameryce Centralnej. (…)

Brazylia – Kampania w sezonie 14/15 na minusie, następna pewnie też
Brazylijski związek sektora trzciny cukrowej UNICA poinformował, że zbiory trzciny cukrowej w sezonie 2014/15 (kwiecień/marzec) w rejonie środkowo-południowym (SC) Brazylii były o 4% niższe niż przed rokiem, wynosząc 571,3 mln ton. Produkcja cukru była niższa o blisko 7% w relacji rocznej, spadając do niespełna 32 mln ton, o 2% więcej wytworzono alkoholu (ponad 26,1 mld litrów). (…) Związek wstępnie szacuje, że w sezonie 2015/16 (kwiecień/marzec) kampania cukrownicza będzie charakteryzować się gorszymi wynikami. Zbiory trzciny cukrowej oszacowano na 541,4-561,6 mln ton, mniej o 1-5% w skali roku. Ma to pozwolić na wyprodukowanie 29-30,3 mln ton cukru, czyli o 5-9% mniej w relacji rocznej i 25,5-26,1 mld litrów bioetanolu, co oznacza stabilny wolumen lub mniejszy o 2%. (…)

Strategie Grains podnosi prognozę unijnego eksportu pszenicy
W połowie kwietnia br. Strategie Grains podwyższył prognozę unijnego eksportu pszenicy miękkiej w bieżącym sezonie o 2,1 mln ton do rekordowego poziomu 32 mln ton. Korekta odzwierciedla wzmożone zapotrzebowanie na unijną pszenicę, zarówno konsumpcyjną, jak i paszową. W bieżącym sezonie wspierająco na unijny eksport wpływa słabość euro oraz restrykcje nałożone przez Rosję w wywozie pszenicy. (…)

Strategie Grains: Dodatnia korekta zbiorów pszenicy w UE
W kwietniowym raporcie francuska firma analityczna Strategie Grains podwyższyła prognozę tegorocznej produkcji pszenicy miękkiej w UE – z wcześniejszych 140,4 mln ton do 141,4 mln ton. Wpłynęło to na podniesienie przewidywanej unijnej produkcji zbóż w bieżącym sezonie – z 307,2 mln ton do 308,5 mln ton. Prognozy zbiorów zbóż dla Unii są więc w dalszym ciągu dobre, pomimo iż zbiory będą o 6% niższe w porównaniu do bardzo dobrego wyniku z ubiegłego roku (326,8 mln ton). (…)

Rosja: nie ma decyzji co do przedłużenia ceł w eksporcie pszenicy
Jak poinformował rosyjski minister rolnictwa, nie została dotychczas podjęta decyzja w sprawie przedłużenia obowiązywania ceł w eksporcie pszenicy. Zostały one nałożone w lutym 2015 r. i obowiązują do połowy bieżącego roku. Minister zapowiedział, że o ewentualnym ich przedłużeniu poinformuje dopiero w czerwcu br. po przeanalizowaniu perspektyw dotyczących tegorocznych zbiorów zbóż. (…)

Szósty brytyjski ser w rejestrze ChOG
W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/581 z dnia 26 marca br. wpisujące do rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChNP) nazwę „Traditional Ayrshire Dunlop”. Jest to twardy ser wyrabiany z surowego lub pasteryzowanego pełnego mleka krów rasy Ayrshire. (…) Ser wytwarzany jest w oparciu o stary oryginalny przepis przy użyciu tradycyjnych metod. (…)

Sery wciąż najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego
Pomimo 5% dynamiki spadku wartości wywozu, w 2014 roku sery pozostały najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego z niespełna 35% udziałem w jego łącznej wartości. W ubiegłym roku poza granice Polski wysłano 204,6 tys. ton tych przetworów, o 1,5% mniej niż rok wcześniej, a wskutek niższych cen odnotowano 5% spadek wartości eksportu, która osiągnęła poziom 657 mln EUR. Najważniejszym rodzajem eksportowanych serów są sery dojrzewające. Ich wywóz stanowił ponad połowę wartości (ponad 346,65 mln EUR) i 47% wolumenu (czyli 95,56 tys. ton) wszystkich serów, jakie w ubiegłym roku trafiły z Polski za granicę. (…)

Hiszpania - największy unijny producent ogórków
W minionym roku łączne zbiory ogórków w krajach Unii Europejskiej to 2,781 mln ton, a warzywa te uprawiane były w UE na łącznej powierzchni 52,28 tys. ha. Największym unijnym producentem ogórków jest Hiszpania z ubiegłorocznym wynikiem 754,4 tys. ton (około 29% udział w unijnej produkcji), a warzywa te uprawiane są na obszarze 8,1 tys. ha. Co ciekawe na drugim miejscu wśród unijnych producentów zagościła Polska – gdzie ubiegłoroczne zbiory oszacowano na około 514,0 tys. ton (przy czym pod uwagę wzięto zbiory zarówno ogórków spod osłon jak i tych gruntowych), a obszar upraw to 14,8 tys. ha (…)

Rośnie import jabłek na Ukrainie
W okresie od października 2014 roku do końca marca 2015 roku – czyli w pierwszej połowie sezonu 2014/015 ukraiński import jabłek wzrósł siedmiokrotnie. W sumie we wspomnianym okresie Ukraińcy zaimportowali 15,0 tys. ton jabłek wobec 2,5 tys. ton w analogicznym okresie rok wcześniej. Około 90% jabłek dostarczonych na ukraiński rynek stanowiły owoce sprowadzone z Polski oraz z Mołdawii(…)

Holendrzy chętnie importują brazylijskie owoce
W minionym roku Holendrzy zaimportowali ponad 261,0 tys. ton owoców i warzyw z Brazylii – tym samym dostawy na holenderski rynek stanowiły aż 39% łącznej wysyłki produktów ogrodnictwa z Brazylii. Dla porównania w roku 2013 import ten zamknął się wielkością 274,3 tys. ton, a jeszcze rok wcześniej 272,3 tys. ton (…)

Polski handel mięsem, żywcem oraz przetworami mięsnymi w 2014 r.
W 2014 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 2 mld 70 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był również korzystny i ukształtował się na poziomie 427,2 mln EUR. (…)

Chiny zaskarżają do WTO unijne cła w imporcie drobiu
W dn. 8 kwietnia br. Chiny wystosowały sprzeciw do Światowej Organizacji Handlu (WTO) wobec unijnej taryfy celnej w imporcie drobiu. Zdaniem Pekinu, cła importowe UE na chiński drób są dyskryminujące i do 40% wyższe w stosunku do innych dostawców. (…)

 
Źródła: Reuters, UNICA, Dz.U UE, frieslandcampina.com , MF, freshplaza, fruitinform, KE
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót