Informacje z rynków rolnych 27 III 2015
WNP – Prognoza mniejszych produkcji i spożycia cukru
Rosyjski związek producentów cukru szacuje, że w 2015 roku spożycie cukru w krajach Wspólnoty Państw Niepodległych (WNP) zmniejszy się o 2% z 9 do 8,8 mln ton. Powodem są deprecjacja rubla i innych lokalnych walut, czego przyczyną mają być niskie ceny ropy i konflikt ukraiński. (…)

Notowania cukru najniższe od 5-6 lat
Koniec marca 2015 roku przyniósł dalszą obniżkę notowań cukru na giełdach. W Nowym Jorku cukier surowy potaniał do 276 USD/t. Ostatni tydzień przyniósł 2% spadek, w ciągu miesiąca notowania obniżyły się o 9%, a w relacji rocznej były niższe o 28%. W Londynie cukier biały przez ostatni tydzień nieznacznie potaniał do 364,5 USD/t, w ujęciu miesięcznym jego notowania były niższe o 2%, a w rocznym o 21%. (…)

Polska – W styczniu 2015 roku eksport cukru mocno górę, import w dół
W styczniu 2015 roku wywóz polskiego cukru dość dynamicznie wzrósł, jednocześnie wyraźnie spadł jego przywóz. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie i znacznie poprawiło się. Eksport zwiększył się znacznie dynamiczniej ilościowo niż wartościowo, podobnie było w przypadku spadku importu. Należy to łączyć ze spadkiem cen. (…)W styczniu 2015 roku eksport cukru z Polski wyniósł 43,9 tys. ton, a jego wartość 19,2 mln €. Oznacza to wzrost r/r o odpowiednio 27 i 8%. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 15% do 437 €/t (…).W styczniu 2015 roku import cukru do Polski spadł o blisko 11% do 6,8 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 22% do 3,8 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 559 €/t (-13% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy) (…).

Polska – Kolejny wzrost eksportu drobiu w 2014 r.
W 2014 r. dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu przekroczyło 1,3 mld EUR i było o 20% wyższe od wyników z 2013 r. Wolumen i wartość eksportu zwiększyły się w skali roku o 19% do ok. 800 tys. ton i ponad 1,6 mld EUR. (…)

Ceny mięsa w UE i na rynku światowym w lutym 2015 r.
Jak podaje Komisja Europejska (KE) w lutym 2015 r. największą dynamikę spadku cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (-11,9%). Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zwiększyła się w lutym 2015 r. w stosunku do stycznia br. o 4,8%. (…)

Realizacja mechanizmu prywatnego przechowywania wieprzowiny
Według danych Komisji Europejskiej, od 9 do 16 marca br. Dania i Polska zgromadziły w magazynach największe ilości mięsa w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Wszystkie państwa członkowskie UE zdołały w tym okresie wprowadzić do magazynów ponad 25,7 tys. ton wieprzowiny.. (…)

KE opublikowała ostateczny podział kwot mlecznych w sezonie 2014/15
Dnia 18 marca br. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/447 w sprawie podziału między dostawy a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2014/2015 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007.(…) Całkowita kwota dostaw hurtowych mleka w ostatnim sezonie kwotowym wynosi w skali całej UE ponad 151,12 mln ton, sprzedaż bezpośrednia była natomiast o 1,63% niższa niż w poprzednim sezonie i wyniosła ok. 3,52 mln ton (…).

Niemcy przekraczały kwotę mleczną o 3,7% w lutym 2015 r.
Według najnowszych szacunkowych danych niemieckiego Ministerstwa Rolnictwa, dostawy mleka w Niemczech po 11 miesiącach sezonu 2014/15 przekraczają przyznany na ten okres limit. Jest już pewne, że Niemcy po raz czwarty z rzędu będą zobowiązane do poniesienia karnej opłaty z tego tytułu. Najnowsze dane ekspertów z AMI dot. rynku niemieckiego wskazują, że po jedenastu miesiącach bieżącego sezonu (od kwietnia 2014 r. do końca lutego 2015 r.) wielkość dostaw po skorygowaniu o zawartość tłuszczu osiągnęła poziom 28,62 mln ton. (...)

 
Źródła: Reuters, ICE, LIFFE, MRiRW, MF, KE, Dz.U. UE, AgraMarkt Austria AMA, AMI ZMB, USDA
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót