Informacje z rynków rolnych 27 II 2015
Polska – W 2014 roku eksport cukru w dół, import w górę
W 2014 roku wywóz polskiego cukru uległ dość silnej redukcji, jednocześnie zauważalnie wzrósł jego przywóz. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie, ale w relacji rocznej pogorszyło się mocno wartościowo. (…) W 2014 roku eksport cukru z Polski wyniósł 460,6 tys. ton, a jego wartość 216 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 9 i 30%. Średnia wartość eksportu obniżyła się o 22% do 469 €/t, czyli do około 1,96 zł/kg. (…) Import cukru do Polski wzrósł o blisko 4% do 203,9 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła się o 7% do 109,5 mln €. Cukier sprowadzano po średnio 537 €/t (-10% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), czyli po około 2,25 zł/kg. (…)

Chiny – Import cukru w 2014 roku mocno w dół
Chiny kupiły w 2014 roku o 23% cukru mniej niż rok wcześniej. Import spadł do 3,49 mln ton. Niektórzy chińscy handlowcy szacują, że w 2015 roku import spadnie znacznie mniej dynamicznie do 3,3 mln ton. (…)

Rosja – W 2014 r. dynamiczny wzrost importu cukru
Rosyjski urząd celny podał, że w 2014 roku import cukru surowego wyniósł 666 tys. ton i był o 1/4 wyższy od dostaw w 2013 roku. Wartość sprowadzonego cukru wzrosła mniej dynamicznie, o 9% do 280 mln $. Średnia wartość celna cukru surowego była o 13% niższa w ujęciu rocznym, wynosząc 420 USD/t. Import cukru białego wzrósł zaś trzyipółkrotnie do 285 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się nieco bardziej dynamicznie do 179 mln $. Średnia wartość celna cukru białego zwiększyła się o 5% do 628 USD/t. (…)

UE: Utrzymuje się wysokie tempo eksportu pszenicy
W kończącym się tygodniu KE wydała licencje dla 912 tys. ton pszenicy miękkiej, 30 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 31 tys. ton pszenicy durum, 227 tys. ton jęczmienia oraz 35 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy eksport zbóż z UE (na podstawie licencji) osiągnął już 30,43 mln ton (+ 5,8% sezon do sezonu), w tym pszenicy miękkiej 20,8 mln ton, tj. o 3% więcej niż w tym samym okresie sezon wcześniej. (…)

UE: Polska w gronie kluczowych unijnych eksporterów pszenicy
W sezonie 2014/15 Polska umocniła swoją pozycję w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej. Według danych Eurostatu (dane za pięć miesięcy bieżącego sezonu handlowego), w wywozie do krajów trzecich największe udziały przypadły: Francji (28%), Rumunii (20%), Niemcom (17%), Litwie (9%), Polsce (9%) oraz Bułgarii (5%). Według danych KE, w bieżącym sezonie unijny eksport pszenicy osiągnie 30 mln ton (prognoza z 29 stycznia br.). Jeszcze bardziej optymistyczne są prognozy Strategie Grains - 32,5 mln ton. (…)

GASC zakupił 290 tys. ton amerykańskiej pszenicy HRW
Egipska firma handlowa GASC poinformowała o dokonaniu zakupu 290 tys. ton pszenicy amerykańskiej HRW z dostawą na 15-25 kwietnia br. Średnia cena wynosiła 273,11 USD/tonę (c&f). Po anulowaniu przetargu z poprzedniego tygodnia (ze względu na zbyt wysokie ceny) GASC zdecydował się jednak na zorganizowanie kolejnego tylko dla amerykańskiej pszenicy w celu wykorzystania 100 mln USD ze specjalnej linii kredytowej udzielonej Egiptowi przez Stany Zjednoczone. Rozszerzono przy tym zakres klas pszenicy objętych przetargiem o pszenicę HRW. (…)

Polska zintensyfikowała eksport pszenicy w 2014 r.
Według wstępnych danych handlowych (dane CIHZ, opracowanie ZSRIR/MRIRW), w 2014 r. odnotowano znaczący wzrost eksportu pszenicy miękkiej z Polski – z 1,7 mln ton w 2013 r. do 3,2 mln ton. W strukturze geograficznej największy udział w eksporcie przypadał Arabii Saudyjskiej (27,6%), Niemcom (26,5%), Maroko (12,75%). Ponadto w gronie liczących się importerów znalazły się takie kraje jak: Algieria (7,6%), Hiszpania (5,7%), Egipt (2,7%), RPA (2,9%) oraz Zimbabwe, Kenia i Wielka Brytania. (…) W sezonie handlowym 2014/15 Polska bardzo dobrze wykorzystuje konfigurację w światowym eksporcie pszenicy sprzyjającą dla unijnych dostawców. Wśród czynników wspierających wywóz z Unii należy wymienić: rosyjskie restrykcje (w postaci wysokich ceł w eksporcie pszenicy), nieformalne limity ze strony Ukrainy oraz słabe wyniki amerykańskiego wywozu związane przede wszystkim z aprecjacją dolara amerykańskiego. (…)

Przedłużenie dopłat do prywatnego przechowywania OMP i masła
W dniu 26 lutego 2015 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/303 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 (...). Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/303 należy przedłużyć stosowanie systemów dopłat do prywatnego przechowywania masła i OMP o siedem miesięcy, tj. do dnia 30 września 2015 roku.

Kary za przekroczenie kwot będą rozłożone na raty
Według zapowiedzi KE producenci mleka, którym w tym roku grożą kary za przekroczenie limitów, będą mogli je rozłożyć na raty. Mający zostać zatwierdzony przez KE nowy rodzaj pomocy przewiduje rozłożenie na raty kar za nadprodukcję mleka. Okres spłaty miałby wynosić trzy lata, a oprocentowanie 0%. (…)

Polska ze statusem kraju niskiego zagrożenia tzw. chorobą szalonych krów najwcześniej w 2016 r.
Polska może uzyskać od Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) status kraju o znikomym ryzyku zagrożenia wystąpienia tzw. choroby szalonych krów (BSE) najwcześniej w 2016 r. Uzyskanie tego statusu wiąże się z wymaganiami stawianymi przez OIE w Kodeksie Zdrowia Zwierząt Lądowych w odniesieniu do BSE. (…)

UE – Będą dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
W dn. 22 lutego br., podczas wystawy rolniczej w Paryżu, komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan poinformował o decyzji uruchomienia nadzwyczajnego mechanizmu wsparcia UE w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. (…)

Niemiecki rynek owoców
Niemiecki rynek - w sumie kraj o populacji 82 mln osób (16% całkowitej unijnej populacji) to szósty pod względem wielkości producent owoców w UE-28, a z pewnością największy konsument tych produktów. Według najnowszych danych w sezonie 2012/2013 niemieccy konsumenci spożyli aż 8,5 mln ton owoców, włączając w tą ilość także owoce mrożone i puszkowane. Jednakże zdecydowaną większość w tej wspomnianej ilości zajęły świeże owoce – mrożonki to jedyne niecałe 69,0 tys. ton, a suszone owoce to spożycie na poziomie 110,0 tys. ton. Poza tak ogromnym spożyciem świeżych owoców, Niemcy konsumują zdecydowanie więcej od innych unijnych obywateli soków i nektarów owocowych. (…)

WAPA opublikowała prognozę zbiorów na półkuli południowej
WAPA opublikowała najnowsze dane prognozujące zbiory oraz wolumen eksportu jabłek i gruszek w państwach półkuli południowej. W bieżącym wydaniu zaprezentujemy dane dla samych jabłek, a w kolejnym dla gruszek. Według danych WAPA w bieżącym, 2015 w sumie w 6 państwach półkuli południowej (Argentyna, Australia, Brazylia, Chile oraz Nowa Zelandia i RPA) zebrane zostanie 5,54 mln ton jabłek - czyli o 5% więcej wobec danych za rok 2014 – 5,27 mln to oraz o 2% więcej wobec średniej wielkości produkcji z okresu lat 2012-2015. (…)

 
Źródła: Reuters, MRiRW, Dz.U. UE, KE, PAP, USDA, OIE, GIW, Agra Facts, WAPA
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót