Informacje z rynków rolnych 20 II 2015
Rosja – Embargo daje zarobić branży spożywczej
Rosyjski koncern rolno-spożywczy Rusagro Group poinformował, że w czwartym kwartale 2014 roku sprzedaż wzrosła o ¼ do 21,55 mld rubli (~325 mln $) wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. (…) Największe zyski miały dotyczyć sprzedaży wieprzowiny i cukru. W przypadku pierwszego produktu miał to być efekt embarga. Sektor cukrowniczy nie został nim objęty, ale (…) można to częściowo łączyć z deprecjacją rubla, który podrożył koszty importu. (…).

Indie – Dopłaty do eksportu cukru zostaną przywrócone?
W przyszłym tygodniu na posiedzeniu hinduskiego rządu ma zostać podniesiona kwestia dopłat do eksportu cukru. Nieoficjalnie mówi się, że władze zdecydują się na uruchomienie dopłaty w wysokości 4000 rupii indyjskich do tony (około 235 zł/t) dla 1,4 mln ton cukru. (…)

Rosną ceny OMP w UE
Dnia 8 lutego 2015 roku średnia ważona cena OMP w wzrosła do poziomu 2,05 EUR/kg i była o 9,92% wyższa niż przed miesiącem. W analizowanym okresie nieco niższe były ceny OMP na rynku polskim, gdzie osiągnęły poziom 1,86 EUR/kg, czyli o ok. 42,9% niższy niż przed rokiem (+5,68% w skali miesięcznej) i były o 9,1% niższe od średniej dla całej UE. (…) Wyższe niż w Polsce ceny OMP zaobserwowano także na rynku głównych unijnych producentów, jakimi są Niemcy i Holandia. Na początku lutego 2015 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 2,13 EUR/kg (…).

Zmiany organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce
W dniu 30 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ( Dz. U. z 2015 r., poz.165). Ustawa uchyla ust.12 w art. 22 w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50 ze zm.) tj. znosi zasadę potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5% kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia. (…)

Holenderski eksport owoców i warzyw
Według najnowszych dostępnych danych za rok 2013, Holandia to numer 1 na światowej liście eksporterów świeżych warzyw. We wspomnianym roku wyeksportowano z tego kraju 7,68 mln ton owoców i warzyw z czego aż 5,2 mln ton stanowiły same warzywa. W przypadku całkowitej wysyłki owoców i warzyw razem kraje ten zajmuje 3 pozycję tuż po Hiszpanii i Meksyku na globalnej liście eksporterów, w tym wspomniane pierwsze miejsce w eksporcie warzyw ale za to 11 w przypadku eksportu samych owoców (…)

Prognoza zbiorów winogron w Grecji
Według wstępnych szacunków, w sezonie 2014/2015 w Grecji zebrane zostanie 298,0 tys. ton winogron wobec niecałych 326,0 tys. ton w poprzednim sezonie. Tym samym daje to Grecji trzecie miejsce wśród unijnych producentów tych owoców. Winogrona uprawiane są na łącznej powierzchni 17,0 tys. ha i od kilku lat wielkość ta pozostaje raczej na niezmienionym poziomie. Zdecydowana większość winogron konsumowana jest bezpośrednio na greckim rynku - w omawianym sezonie założono niemal identyczną co we wcześniejszych sezonach wielkość 230,0 tys. ton. Nieco mniej niż w poprzednim sezonie zostanie wyeksportowane winogron – niecałe 70,0 tys. ton, z czego aż 65,0 tys. ton skierowane zostanie na rynki pozostałych państw unijnych (…)

Światowy eksport owoców i warzyw
W całym 2013 roku łącznie na świecie wyeksportowano 113,22 mln ton owoców i warzyw w tym 75,15 mln ton stanowiły same owoce, a pozostałe 38,07 mln ton warzywa. Dla porównania jeszcze w roku 2003 wolumen wyeksportowanych globalnie świeżych owoców i warzyw wynosił 74,65 mln ton z czego 50,31 mln ton to owoce, a 24,33 mln ton warzywa. W światowej wysyłce w roku 2013 dominowały przede wszystkim banany z wynikiem 21,06 mln ton oraz jabłka – 8,66 mln ton, cebula - 7,82 mln ton i 7,6 mln ton pomidory oraz dokładnie 7,0 mln ton pomarańcze. W przypadku wysyłki bananów światowym liderem okazał się być Ekwador, a w przypadku jabłek Polska (…)

Chiński rynek cytrusów
W sezonie 2014/2015 prognozowane zbiory pomarańczy w Chinach będą o 10% mniejsze wobec poprzedniego sezonu i wyniosą 6,9 mln ton. Więcej za to zebrane zostanie mandarynek – około 4% - w sumie będzie to ponad 18,5 mln ton. Więcej także zebrane zostanie prawdopodobnie grapefruitów (wraz z pomelo) – 3,9 mln ton oraz cytryn – 430,0 tys. ton. W przypadku najliczniejszej grupy produktowej jaką są mandarynki – owoce te uprawiane są na powierzchni ponad 820,0 tys. ha, a zdecydowana ich większość kierowana jest do bezpośredniej konsumpcji na chińskim rynku – 17,1 mln ton prognozowane w bieżącym sezonie (…)

Egipt nadal łaskawy dla francuskiej pszenicy
Egipski minister ds. handlu przedłużył na kolejne sześć miesięcy (tj. do końca sierpnia br.) decyzję o dopuszczeniu pszenicy o wilgotności do 13,5%, co zostało odebrane jako gest ułatwiający Francji eksport pszenicy z ubiegłorocznej produkcji na egipski rynek. Egipt jest jednym z kluczowych importerów pszenicy, z zakupami w skali rocznej wynoszącymi około 10 mln ton ziarna, z czego rządowa firma GASC sprowadza ok. połowy, a drugą połowę importują prywatni handlowcy. (…)

Rosja: Nie najlepsza kondycja ozimin
W bieżącym roku zbiory zbóż ozimych w Rosji mogą się zmniejszyć do 28-30 mln ton wobec 48 mln ton rok temu ze względu na słabą kondycję upraw – ocenia rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa. Wstępnie odsetek upraw w złej kondycji szacuje się na 21%. Ostateczna ocena stanu upraw będzie możliwa dopiero po zakończeniu zimy. Wczesne prognozy tegorocznych zbiorów zbóż zawierają się w przedziale od 85 mln ton do 100 mln ton, a nadwyżki eksportowej w przyszłym sezonie handlowym na 20-30 mln ton. (…)

Ukraina: Dobre dotychczasowe wyniki eksportu zbóż
Dotychczasowy eksport zbóż z Ukrainy w bieżącym sezonie osiągnął 23,4 mln ton, w tym pszenicy - 9 mln ton, jęczmienia - 3,8 mln ton oraz kukurydzy - 10,3 mln ton. Obecnie odnotowuje się znaczne spowolnienie wywozu pszenicy. Niedawno Ukraina wprowadziła nieformalne ograniczenia w eksporcie pszenicy, zgodnie z którymi od lutego do końca sezonu 2014/15 sprzedaż zagraniczna tego gatunku ma wynieść zaledwie 1,2 mln ton. (…)

UE: W 2014 r. spadła produkcja mieszanek paszowych
Według wstępnych danych europejskiej federacji wytwórców pasz (FEFAC), w 2014 roku produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej wyniosła 153,6 mln ton, tj. o 0,6% mniej w porównaniu z wynikami z 2013 roku. Spadek produkcji odnotowano w przypadku mieszanek paszowych dla trzody chlewnej i bydła, odpowiednio o 1% i 1,5%, natomiast w przypadku pasz dla drobiu wystąpił niewielki wzrost produkcji – o 0,6%. W ubiegłym roku w odróżnieniu od wielu pozostałych unijnych krajów Polska odnotowała istotny wzrost produkcji gotowych pasz – oceniany w skali roku na 7% do 9,3 mln ton. Produkcja w Niemczech, Francji i Włoszech utrzymywała się na poziomie podobnym do 2013 r., natomiast jej spadek odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii i Holandii. Niemcy utrzymały swoją pozycję lidera w unijnej produkcji mieszanek paszowych (ok. 23,5 mln ton). (…)

GASC odrzucił wszystkie oferty amerykańskiej pszenicy
W tym tygodniu egipski importer rządowy GASC ogłosił przetarg na zakup tylko amerykańskiej pszenicy. Egipt chciał wykorzystać 100 mln USD z linii kredytowej przyznanej przez USA. Wyniki okazały się jednak przeciwne od oczekiwanych. Nie doszło do zakupów – przetarg został anulowany. Wszystkie oferty zostały odrzucone. Żądane ceny znacznie przewyższały te akceptowane we wcześniejszych przetargach. GASC zapowiedział powrót do przetargów dla szerszego grona dostawców. (…)

Realizacja kontyngentu na dostawy wysokiej jakości wołowiny do ue w sezonie 2014/2015
Kontyngent na dostawy wysokiej jakości mięsa wołowego bez hormonów do Unii w sezonie 2013/2014, wynoszący 48,2 tys. ton, zrealizowano w 85,8%. (…)

UE – Spadek cen jaj spożywczych w styczniu br.
W styczniu 2015 r. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 132,9 EUR/100 kg i była o 4,6% niższa niż w grudniu 2014 r. i o 4,3% wyższa niż rok wcześniej.

 
Źródła: Reuters, MR, AMI ZMB, DairyCo, ARR, AgraMarkt Austria AMA, globaldairytrade.info, Factsheet „Position Netherlands in world export”, FAS USDA, Factsheet, USDA, Komisja Europejska
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót