Informacje z rynków rolnych 6 II 2015
Zwyżki cen masła w UE w styczniu 2015 r.
Od lipca 2014 roku do początku stycznia 2015 r. obserwowane były systematyczne spadki cen masła na najważniejszych rynkach Unii Europejskiej. W trzecim i czwartym tygodniu bieżącego roku odnotowano zwyżki cen(…) W dniu 25 stycznia 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 2,98 EUR/kg i była o 3,46% wyższa niż przed miesiącem. W okresie tym niższe były ceny masła w Polsce (…). 25 stycznia 2015 roku jego ceny utrzymywały się na poziomie 2,76 EUR/kg, a więc o 6,44% niższym niż przed miesiącem. (…)

Niemcy przekraczają kwotę mleczna o 4,3%
Według najnowszych szacunkowych danych niemieckiego Ministerstwa Rolnictwa, dostawy mleka w Niemczech po 9 miesiącach sezonu 2014/15 przekraczają przyznany na ten okres limit o 4,3%. W przypadku, gdy obecna tendencja utrzyma się do końca sezonu Niemcy po raz czwarty z rzędu będą zobowiązane do poniesienia karnej opłaty z tego tytułu. Najnowsze dane ekspertów z AMI dot. rynku niemieckiego wskazują, że po pierwszych trzech kwartałach miesiącach bieżącego sezonu (od kwietnia 2014 r. do końca grudnia 2014 r.) wielkość dostaw po skorygowaniu o zawartość tłuszczu osiągnęła poziom 23,63 mln ton. (…)

Brazylia – Kampania w sezonie 14/15 na minusie, następna pewnie też
Brazylijski związek sektora trzciny cukrowej (UNICA) wstępnie szacuje, że w sezonie 2015/16 (kwiecień/marzec) kampania cukrownicza będzie charakteryzować się gorszymi wynikami. Zbiory trzciny cukrowej oszacowano na 541,4-561,6 mln ton, mniej o 1-5% w skali roku. Ma to pozwolić na wyprodukowanie 29-30,3 mln ton cukru, czyli o 5-9% mniej w relacji rocznej i 25,5-26,1 mld litrów bioetanolu, co oznacza stabilny wolumen lub mniejszy o 2%. (…)

USA, Meksyk – Porozumienie o handlu cukrem jednak do poprawki
Dwa koncerny zajmujące się rafinacją cukru surowego w USA, Louis Dreyfus Commodities’ Imprerial Sugar i AmCane Sugar LLC, złożyły do ministerstwa handlu USA (ITC) niezależne wnioski o wznowienie śledztwa w sprawie importu cukru z Meksyku. W reakcji władze zapowiedziały przegląd porozumienia. Jeśli wypracowane pod koniec 2014 roku porozumienie zostanie zawieszone na czas przeglądu, to nie będą naliczane wsteczne cła. (…)

Czarnikow – Sezon 2014/15 na globalnym rynku cukru deficytowy
Firma handlowa Czarnikow oczekuje, że w sezonie 2014/15 (październik/wrzesień) na światowym rynku cukru wystąpi deficyt. Oszacowano go na 0,6 mln ton. Produkcja ma wynieść 184 mln ton, mniej o 0,1% w skali roku, a konsumpcja wzrośnie o 2,1% do 182,5 mln ton. (…)

Unijny handel orzechami włoskimi
W całym 2013 roku wszystkie kraje unijne łącznie wyeksportowały lub reeksportowały w sumie 65,4 tys. ton orzechów włoskich. Dla porównania w pierwszych ośmiu miesiącach 2014 roku wielkość ta wyniosła 30,9 tys. ton wobec 26,7 tys. ton w analogicznym okresie roku 2013. Najwięcej tych orzechów w całym 2013 roku wysłała Francja – niecałe 30,0 tys. ton, a dla porównania w okresie od stycznia do końca sierpnia 2014 roku było to 10,2 tys. ton. Na kolejnych miejscach w wysyłce znalazły się między innymi Rumunia, Bułgaria oraz Niemcy (…)

Rosyjski rynek warzyw puszkowanych
Jak wynika z najnowszych danych rosyjskich ekspertów, w roku 2013 łączna sprzedaż na rosyjskim rynku warzyw puszkowanych wyniosła 0,98 mln ton i była tym samym o 6% niższa wobec danych za rok 2009. W sumie w trakcie przeprowadzonych badań ujawniono, iż w okresie lat 2009 - 2013 około 73% puszkowanych warzyw na rynku trafiło do sprzedaży detalicznej, około 12% to zamówienia publiczne, a pozostała ilość warzyw w puszkach trafiło do przetworzenia lub wykorzystania w sektorze gastronomicznym (…)

UE znosi embargo na indyjskie mango
W dniu 20 stycznia br., Komisja Europejska ogłosiła swoją decyzję dotyczącą zdjęcia embargo na importowane z Indii owoce mango. Przypomnijmy, iż zakaz wwozu na teren UE wybranych produktów ogrodnictwa z Indii, w tym przede wszystkim na mango, ale także i na taro, bakłażany, snake gourd (rodzaj zielonego ogórka) został wprowadzony od maja 2014, z uwagi na zbyt częste wykrywanie przez kontrole fitosanitarne nieprawidłowości w dostawach właśnie z Indii (…)

Polska – Trzeci przypadek ASF u świń
Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Miało ono miejsce w gospodarstwie utrzymującym 7 sztuk trzody chlewnej, położonym w gminie Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie, w odległości ok. 8 km od granicy polsko-białoruskiej. (…)

UE – Nieznaczny wzrost cen kurcząt brojlerów w styczniu br.
Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku unijnym w styczniu br. wyniosła 184,7 EUR/100 kg i wobec grudnia 2014 r. wzrosła nieznacznie – o 0,4%. (…)

UE – Bieżące wykorzystanie tzw. kwoty hiltonowskiej w sezonie 2014/2015
W pierwszej połowie sezonu 2014/2015 (do 31 grudnia 2014 r.) w ramach tzw. kwoty hiltońskiej na dostawy wysokiej jakości wołowiny do Unii, dostarczono do Wspólnoty łącznie 25 823 tony wołowiny, co stanowiło 38,4% całego kontyngentu. W całym sezonie 2013/2014 kontyngent ten zrealizowano w 63,8% (42 892 tony), i tym samym po raz kolejny nie został on wypełniony przez eksporterów w całości. (…)

 
Źródła: Reuters, globaldairytrade.info, MR, AMI ZMB, DairyCo, UNICA, Factsheet Walnuts, fruitinform, KE, GIW
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót