Informacje z rynków rolnych 30 I 2015
COPA-COGECA o przyszłości rynku mleka w UE
Podczas seminarium „Unijny sektor mleka - przyszłe wyzwania" Europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - Copa-Cogeca rozpoczęła debatę z posłami do PE na temat potrzeb producentów mleka po zniesieniu kwot mlecznych. Organizacja domaga się narzędzi, które umożliwią rolnikom zarządzanie przy coraz większych (…)

Po 9 miesiącach sezonu Polska przekracza kwotę mleczka o 7,5%
Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca grudnia 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 7,99 mln ton mleka, czyli o 5,88% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku. (…) Szacunkowy przydział kwoty dostaw hurtowych na 9 miesięcy sezonu 2014/2015 to 7,43 mln, zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 7,5%. (…)

Polska – Po 11 miesiącach 2014 roku eksport cukru w dół, import w górę
W pierwszych 11 miesiącach 2014 roku wywóz polskiego cukru uległ dość silnej redukcji, jednocześnie zauważalnie wzrósł jego przywóz. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem było dodatnie, ale w relacji rocznej pogorszyło się mocno wartościowo, co należy łączyć ze spadkiem cen i rosnącym przywozem przy obniżce wywozu. Dlatego też wolumenowo dynamika spadku była o połowę słabsza niż wartościowo. Import przyspieszył w drugiej połowie roku, w pierwszej był niższy w relacji rocznej. W okresie styczeń-listopad 2014 roku eksport cukru z Polski wyniósł 423,8 tys. ton, a jego wartość 201,5 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 10 i 30%. (…)W okresie styczeń-listopad 2014 roku import cukru do Polski wzrósł o 5% do 190,8 tys. ton, ale jego wartość zmniejszyła się o 6% do 102,5 mln €. (…)

Niemcy – Tanie cukier i bioetanol tną zyski Zuedzuckera
Niemiecki koncern cukrowniczy Suedzucker ponownie ostrzegł przed spadkiem przychodów ze sprzedaży cukru i bioetanolu. W trzecim kwartale roku rozliczeniowego 2014/15 (marzec/luty) koncern odnotował w relacji rocznej spadek zysku operacyjnego o 84% do 27 mln € (…). W całym roku rozliczeniowym zysk ma zmniejszyć się z 622 do 200 mln €, czyli o 68% (…).

Eksport hiszpańskich owoców i warzy w okresie I-X 2014 r.
W październiku minionego roku Hiszpanie wyeksportowali w sumie 804,2 tys. ton owoców i warzyw – to jest o 3% mniej w ujęciu ilościowym wobec analogicznego miesiąca w roku 2013. (…)W sumie w pierwszych dziesięciu miesiącach minionego roku Hiszpanie wyeksportowali łącznie 9,3 mln ton świeżych produktów ogrodnictwa o wartości 8,3 mld euro. Tym samym eksport ten był o 3% większy w ujęciu ilościowym i o 0,4% mniejszy w wartościowym wobec pierwszych dziesięciu miesięcy 2013 roku. (…)

Unijne zbiory jabłek i gruszek
Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek (WAPA) oszacowało produkcję jabłek w UE na 12,175 mln ton. (…) Natomiast zbiory gruszek prognozowane są na poziomie 2,383 mln ton. (…)

Rosyjskie embargo na forum Rady Ministrów Rolnictwa UE
Podczas obrad Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w dn. 26 stycznia br. dyskutowano m.in. na temat zasad zniesienia rosyjskiego embarga na produkty rolno-spożywcze. Polska delegacja, poparta przez kilka innych delegacji, ostro zaprotestowała przeciwko dwustronnym negocjacjom w tej sprawie podejmowanym z Rosją przez niektóre państwa członkowskie UE. (…)

Unijny budżet na walkę z chorobami zwierzęcymi w 2015 r.
W 2015 r. UE wyasygnuje na walkę z chorobami zwierząt łączną kwotę w wysokości około 180 mln EUR, tj. o 13% lub o około 20 mln EUR więcej w stosunku do poziomu z 2014 r. (…)

Ceny mięsa w UE i na rynku światowym w grudniu 2014 r.
Jak podaje Komisja Europejska (KE) w grudniu 2014 r. największą dynamikę spadku cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina (-20,9%). (…)

Ceny giełdowe zbóż wyraźnie w dół
Bieżący tydzień przyniósł spadki cen zbóż na kluczowych światowych giełdach. Notowania pszenicy na CBoT są najniższe od ponad trzech miesięcy – w kontrakcie marcowym pszenica potaniała o 4,9% do 186,6 USD/tonę. Tendencje te przeniosły się najprawdopodobniej także na paryską giełdę (w marcowym kontrakcie tygodniowe spadki o 5,2% do 187,8 EUR/tonę) i to pomimo dobrych wyników tygodniowej sprzedaży (według KE – 661 tys. ton). W nieco mniejszym stopniu taniała kukurydza. Jej notowania w najbliższym kontrakcie (marzec) na chicagowskiej giełdzie spadły przez tydzień o 3,2% do 146,3 USD/tonę. Na Euronext kukurydza potaniała o 3,3% do 153 EUR/tonę. Pomimo ogromnej podaży, zarówno w skali globu, jak i w UE oraz rychłych dostaw z Ameryki Południowej ceny kukurydzy są w dalszym ciągu wspierane przez wysoki eksport z USA oraz nadal dobre wyniki amerykańskiej produkcji bioetanolu. (…)

Ukraina – Będą nieformalne ograniczenia eksportu pszenicy
W 2014 roku Ukraina zebrała 24,1 mln ton pszenicy, a krajowy popyt nie przekroczy 12 mln ton. Według założeń, w sezonie 2014/15 ukraiński eksport pszenicy nie powinien przekroczyć 12,8 mln ton. Dla porównania w poprzednim sezonie handlowym było to 13,6 mln ton. (…)

USA – Utrzymuje się wysoka produkcja bioetanolu, rosną zapasy
W USA utrzymuje się wysoki poziom produkcji bioetanolu. W tygodniu kończącym się 23 stycznia br. wynosiła ona 978 tys. baryłek dziennie. Rosną zapasy tego biopaliwa do poziomów najwyższych w historii w analogicznym okresie – do 20,6 mln baryłek. Ceny bioetanolu na chicagowskiej giełdzie utrzymują się nadal na niskim poziomie. Pod koniec tygodnia notowania bioetanolu na CBoT w najbliższym kontrakcie obniżyły się do 1,364 USD za galon amerykański. (…)

 
Źródła: Reuters, USDA, FrieslandCampina.com, ARR, copa-cogeca.be, MRiRW, Fepex, freshplaza, Rada UE, minrol.gov.pl, Komisja Europejska
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót