Informacje z rynków rolnych 5 XII 2014
Rosja zaostrza wymogi jakościowe w eksporcie pszenicy
Rosja wprowadza nowe przepisy zaostrzające kryteria jakościowe dla ziarna przeznaczonego na eksport – poinformowały rosyjskie służby weterynaryjne i fitosanitarne (VPSS). Może to przełożyć się na spadek wywozu. Informacja ta już przyczyniła się do umocnienia notowań zbóż – a zwłaszcza pszenicy – na światowych giełdach. W sezonie 2014/15 dzięki ostrej deprecjacji rubla oraz bardzo dobrym wynikom produkcji Rosja intensywnie eksportuje zboża. Jak podało Ministerstwo Rolnictwa kraju, w okresie od 1 lipca br. rosyjski wywóz zbóż osiągnął 17 mln ton, w tym 14 mln ton stanowiła pszenica miękka. (…)

Pakistan – Cło importowe i kwota eksportowa na cukier
Pakistańskie władze wprowadziły 12 listopada 2014 roku 20% cło importowe na cukier. Wcześniej stawka wynosiła zero. Jednocześnie ustanowiono kwotę eksportową na 500 tys. ton cukru. Wywóz może być realizowany do końca marca 2015 roku. (…)

FAO – W listopadzie 2014 roku żywność najtańsza od 4 lat
W listopadzie 2014 roku indeks cen żywności FAO był stabilny, wynosząc 144 punkty. W ujęciu rocznym ceny żywności były niższe o 8%. Obecnie żywność jest najtańsza od 4 lat. Ceny mięsa były stabilne, produkty mleczarskie potaniały, a zboża i oleje podrożały. Natomiast indeks cukru FAO obniżył się o 3% do 172 punktów. W ujęciu rocznym cukier był tańszy o 10%. (…)

Rosja rozszerza embargo na produkty drobiowe z Niemiec
Z uwagi na ostatnie przypadki ptasiej grypy, Rosja wprowadziła tymczasowe restrykcje handlowe na produkty drobiowe z Niemiec. Zabroniony jest import z całego kraju: mięsa i produktów drobiowych niepoddanych obróbce cieplnej (w temp. min. 70°C), pasz i dodatków paszowych dla drobiu (z wyjątkiem dodatków powstałych w wyniku syntezy chemicznej lub mikrobiologicznej) oraz używanego sprzętu do utrzymania, uboju i obróbki drobiu. (…)

Niewielki wzrost cen wołowiny w krajach UE w listopadzie br.
Po osłabieniu cen wołowiny w krajach UE w październiku br., w listopadzie ceny tego gatunku mięsa nieznacznie się umocniły. Średnia cena reprezentatywna wołowiny dla UE była w tym okresie na poziomie o 0,2% wyższym niż w październiku br., ale jednocześnie o 4,1% niższym niż przed rokiem. (…)

Po 7 miesiącach sezonu Polska przekracza kwotę o prawie 9%
Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia do końca października 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 6,3 mln ton mleka, czyli o 6,57% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku. (…) Szacunkowy przydział kwoty dostaw hurtowych na 7 miesięcy sezonu 2014/2015 to 5,78 mln ton (przy założeniu, że udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie ogółem będzie wynosił tak jak przed rokiem 1,4519%), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 9%. (…)

W październiku dostawy mleka w Austrii o 2,3% wyższe niż przed rokiem
Według najnowszych danych AgraMarkt Austria (AMA) w dziesiątym miesiącu bieżącego roku odnotowano spodziewaną, sezonową zwyżkę produkcji mleka w Austrii. Produkcja tego surowca w dalszym ciągu znajduje się na znacznie wyższym poziomie niż przed rokiem (o 2,26% październiku), co budzi realne obawy o nie utrzymanie się w limicie produkcyjnym w bieżącym sezonie 2014/15. (…)

Mniej gruszek w UE-28
Produkcja komercyjna gruszek oszacowana została przez USDA w bieżącym sezonie 2014/2015 we wszystkich krajach unijnych na poziomie 2,25 mln ton i tym samym unijna 28 jest drugim po Chinach największym producentem gruszek na świecie. W pierwszej piątce największych krajów – producentów znajdują się od lat Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia i Portugalia – z tych państw pochodziło w sumie ponad 85% unijnych zbiorów. W sezonie 2014/2015 poziom unijnej konsumpcji gruszek oszacowano na około 2,02 mln ton, a średnio na 1 unijnego obywatela przypada roczne spożycie na poziomie 4 kg, przy czym najwięcej gruszek zjadają Austriacy, Włosi i Portugalczycy – około 9 kg rocznie, a najmniej mieszkańcy nowych państw członkowskich, w tym szczególnie wschodnioeuropejskich – około 2 kg (…)

PROGNOZA ZBIORÓW CYTRUSÓW NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ
W listopadzie Freshfel opublikował najnowsze dane dotyczące zbiorów owoców cytrusowych na półkuli północnej. W sumie według wstępnych szacunków zostanie zebrane około 28,707 mln ton wszystkich owoców cytrusowych – to jest o 4% mniej wobec poprzedniego sezonu kiedy produkcja zamknęła się wielkością 29,855 mln ton. Zdecydowanie najwięcej zebrane zostanie pomarańczy - we wszystkich państwach półkuli północnej wielkość tą oszacowano na około 17,374 mln ton (5% spadek w stosunku do poprzedniego sezonu) oraz mandarynek - w sumie 6,373 mln ton (1% spadek) (...)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, FAO, Rosselkhoznadzor, Komisja Europejska, ARR, AgraMarkt Austria AMA, Freshfel Citrus Teleconference, Attache Reports
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót