Rynek mięsa 9.05.2014
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ASF
W dn. 26 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 428/2014 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny na Litwie i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 324/2014 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. (…)

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA „IDĄ POD OCENĘ”
Komisja Europejska podda ocenie przepisy dotyczące znakowania wołowiny obowiązujące w krajach Wspólnoty. Celem oceny będzie stosowalność prawa unijnego w odniesieniu do wołowiny oraz produktów z wołowiny oraz stosunek konsumentów do istniejącego systemu oznakowania mięsa wołowego. (…)

UE ZATWIERDZA PRZEPISY ZAPOBIEGAJĄCE WIRUSOWI PED
W dn. 6 maja br. Komisja Europejska zatwierdziła nowe przepisy zaproponowane przez krajowych ekspertów UE w celu zapobieżenia przedostaniu się wirusa PED (epidemiczna biegunka świń) do UE. Eksperci krajowi uzgodnili, że produkty takie jak suszona plazma z krwi świń mogą być sprowadzane do UE z krajów trzecich wyłącznie po obróbce cieplnej w temperaturze 80 °C w celu inaktywacji ewentualnego wirusa oraz po sześciotygodniowym okresie przechowywania w temperaturze pokojowej w celu zwalczenia innych zanieczyszczeń. (…)

SPADEK INDEKSU CEN ŻYWNOŚCI FAO W KWIETNIU BR.
W kwietniu br. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 209,3 pkt i w stosunku do marca obniżył się o 1,6% (3,5 pkt procentowych). Żywność potniała w skali roku o 3,5%. Kwietniowy spadek indeksu był głównie zasługą znacznej redukcji cen artykułów mleczarskich (-6,3%), a w mniejszym stopniu również olejów roślinnych (-2,8%) i cukru (-1,6%). Notowania mięsa i zbóż natomiast nieznacznie wzrosły (+0,4% i +0,5%). (…)

CENY MIĘSA I INNYCH SUROWCÓW ROLNYCH W UE W MARCU 2014 R., WZROST CEN ŻYWNOŚCI
Według Komisji Europejskiej w marcu 2014 r. ceny części surowców rolnych we Wspólnocie kształtowały się poniżej poziomu notowanego przed rokiem. Dotyczyło to kukurydzy (-21,6%), jęczmienia (-20,4%), pszenicy miękkiej (-19,3%), pszenicy durum (-6,6%), a także wieprzowiny (-9,5%) oraz wołowiny (-4,2%). W omawianym okresie wzrosły ceny pełnego mleka w proszku (+21,9 %), odtłuszczonego mleka w proszku (+21,0%), sera (+18,0%), masła (+9,3%) oraz drobiu (+0,3%). (…)

UE – WZROST EKSPORTU, SPADEK IMPORTU JAJ W OKRESIE I-II 2014 R.
Według danych Komisji Europejskiej, unijny wywóz jaj i przetworów (w ekwiwalencie jaj) do krajów trzecich w styczniu i lutym br. wzrósł w skali roku o 13% do ok. 39 tys. ton, w tym jaj spożywczych o 36% do 17 tys. ton. Dodatnie saldo UE w handlu zagranicznym jajami i przetworami jajecznymi zwiększyło się w skali roku o 28% do 37 tys. ton. (…)

OIE POTWIERDZA WYKRYCIE TZW. CHOROBY SZALONYCH KRÓW W BRAZYLII
Półtora roku od stwierdzenia nietypowego przypadku tzw. choroby szalonych krów (BSE) u bydła w brazylijskim stanie Parana, Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) potwierdziła wykrycie BSE w stanie Mato Grosso. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: Meat Livestock Australia, Komisja Europejska
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót