Rynek mleka 2.05.2014
SEZONOWA ZWYŻKA DOSTAW MLEKA W AUSTRII W MARCU 2014
Według najnowszych danych AgraMarkt Austria (AMA) po zaobserwowanej w lutym zniżce produkcji mleka w Austrii, trzeci miesiąc bieżącego roku na skutek coraz bardziej sprzyjających warunków atmosferycznych przyniósł oczekiwaną, sezonową zwyżkę. Ponadto produkcja tego surowca w dalszym ciągu utrzymywała się na poziomie wyższym niż przed rokiem (o 5,54%). W trzecim miesiącu 2014 r. dostawy mleka do austriackich mleczarni osiągnęły poziom 277,26 tys. ton, czyli o 13,24% wyższy niż przed miesiącem. (…)

WIĘKSZA WARTOŚĆ EKSPORTU JOGURTÓW Z POLSKI W 2013 R.
Wywóz jogurtów, kefirów, napojów mlecznych itp. wyrobów osiągnął w ubiegłym roku poziom 106,7 tys. ton i był on niższy od ubiegłorocznego o 3,3%. Natomiast w ujęciu wartościowym odnotowano 2% zwyżkę do 118,8 mln EUR. W przypadku wywóz samych jogurtów nastąpił 8,9% wzrost wartości eksportu do 60 mln EUR, natomiast w wywozie pozostałych artykułów objętych kodem PCN 0403 nastąpił 4,6% spadek wartości wywozu. W związku z takim stanem rzeczy rola jogurtów w całej podgrupie w ujęciu wartościowym zwiększyła się, a ich udział wzrósł z 47,2% w 2012 roku do 50,5% w roku ubiegłym. Tylko w maju, listopadzie i grudniu eksport był większy od wyniku z 2011 roku.(…)

POLSKA PRAWDOPODOBNIE PRZEKROCZYŁA KWOTĘ MLECZNĄ
Według wstępnych danych uzyskanych na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do końca marca 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 10,076 mln ton mleka, czyli o ok. 2,6% więcej niż w sezonie 2012/13. Wg szacunków ARR krajowa kwota dostaw w roku kwotowym 2012/2013 zostanie zatem przekroczona 1,7% (170 mln kg). Około 56 tys. dostawców hurtowych przekroczyło przysługujące im kwoty indywidualne. W związku z tym wg wstępnych danych przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 47 mln EUR, (195 mln PLN). Pełne dane na temat wielkości dostaw hurtowych zostaną przekazane po otrzymaniu raportów rocznych tj. w drugiej połowie maja br. Całkowita kwota mleczna przyznana Polsce na sezon 2013/2014 wynosiła 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe (9,909800 mln ton) i sprzedaż bezpośrednią (145,996 tys. ton). (…)

TYMCZASOWY ZAKAZ IMPORTU SERÓW Z WIELKIEJ BRYTANII W CHINACH
Po wizycie chińskich inspektorów do spraw żywności w jednej z mleczarni w Wielkiej Brytanii Chiny tymczasowo zakazały importu serów z tego kraju. Chińscy urzędnicy narzekali na standardy higieny w objętym kontrolą zakładzie, nie odpowiadał im również sposób konserwacji i przechowywania serów, a także temperatura transportowanego surowego mleka i proces odkażania powietrza. Co ciekawe, odwiedzona mleczarnia nie eksportuje swoich wyrobów do Chin. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie ARR, BBC, MF, AgraMarkt Austria AMA, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót