Rynek mięsa 31.01.2014
BIEŻĄCE WYKORZYSTANIE KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH NA IMPORT MIĘSA OWCZEGO I KOZIEGO DO UNII
Do 21 stycznia 2014 r. wykorzystanie rocznych kontyngentów taryfowych na import mięsa owczego i koziego do Unii (łącznie 286 402 tony) ukształtowało się na poziomie 2% (w całym 2013 r. wynosiło 68%). Nowa Zelandia posiadająca największy kontyngent (228 254 tony) w dostępie do rynku Wspólnoty wypełniła go w omawianym okresie w 2% (w całym 2013 r. realizacja ukształtowała się na poziomie 73,3%). (…)

CENY MIĘSA W UE I NA RYNKU ŚWIATOWYM W GRUDNIU 2013 R.
Jak podaje Komisja Europejska (KE) w grudniu 2013 r. największą dynamikę spadku cen w krajach UE w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wołowina (-3,7%). Porównując jednak poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa wzrosła w grudniu 2013 r. w stosunku do listopada ubiegłego roku o 0,9%. W omawianym okresie średnia cena wołowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 380 EUR/100 kg. (…)

W 2013 R. AUSTRALIA WYEKSPORTOWAŁA WIĘCEJ WOŁOWINY ORAZ MIĘSA OWCZEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
W minionym roku Australia wyeksportowała do krajów Unii Europejskiej łącznie 19,9 tys. ton mięsa wołowego, tj. o 33% więcej niż w 2012 r. oraz najwięcej od 1998 r. Wzrost dostaw był wynikiem zwiększenia się popytu na australijską wołowinę opartą na produkcji na paszach treściwych, a także deprecjacji dolara australijskiego wobec euro oraz funta brytyjskiego. (…)

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ NA LITWIE, ROSJA WPROWADZA ZAKAZ IMPORTU WIEPRZOWINY Z UE
W dn. 24 stycznia br. litewskie służby weterynaryjne zgłosiły do Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) dwa przypadki afrykańskiego pomoru (ASF) świń u dzików. Pierwsze ognisko wykryto w okręgu wileńskim, a drugie w okręgu olickim, oba w pobliżu granicy białorusko-litewskiej i ok. 70-80 km od granicy z Polską. (…) W związku z sytuacją epidemiologiczną na Litwie, rosyjskie, białoruskie i ukraińskie władze wprowadziły natychmiastowy zakaz importu żywca i mięsa wieprzowego z Litwy. W dn. 29 stycznia br. rosyjski zakaz został rozszerzony na pozostałe państwa członkowskie UE. Rosja nie określiła jak długo restrykcje będą obowiązywały. Przedstawiciele Komisji Europejskiej prowadzą obecnie rozmowy z Rosjanami w celu zniesienia nieproporcjonalnego zakazu importu. Rosja jest jednym z głównych odbiorców wieprzowiny z Unii Europejskiej. (…)

OSTATNIE OSTRZEŻENIE DLA PAŃSTW UE OPÓŹNIAJACYCH SIĘ Z WDROŻENIEM DYREKTYWY O DOBROSTANIE ŚWIŃ
W dn. 23 stycznia br. Komisja Europejska wystosowała ostateczne ostrzeżenie dla czterech państw członkowskich, które jeszcze nie wdrożyły w pełni unijnej dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony świń. „Uzasadnione opinie” otrzymały Francja, Belgia, Grecja i Cypr. Kraje te mają dwa miesiące czasu na usunięcie uchybień. (…)

UE – WZROST EKSPORTU, SPADEK IMPORTU DROBIU W OKRESIE I-XI 2013 R.
Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do listopada 2013 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich 1,249 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiu – o 0,9 % więcej niż przed rokiem. Dodatnie saldo UE w handlu tymi produktami wzrosło wobec tego samego okresu 2012 r. o 10% do 607,9 tys. ton. (…)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: KE, Meat Livestock Australia, OIE, Pig Progress, Agra Facts
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót