Rynek mięsa 10.01.2014
UE – HANDEL MIĘSEM ORAZ ŻYWCEM WOŁOWYM W OKRESIE I-X 2013 R.
Według danych Komisji Europejskiej, w okresie I-X 2013 r. kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa łącznie nieco ponad 280 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 8,5% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (ponad 120 tys. ton), Urugwaju (44,6 tys. ton) oraz z Argentyny (40,4 tys. ton). (…)

ŚREDNIOOKRESOWE PROGNOZY DLA RYNKU WOŁOWINY W UE
Według średniookresowych prognoz Komisji Europejskiej, ze względu na zmiany zachodzące w stadzie bydła mlecznego, które decyduje o blisko dwóch trzecich produkcji wołowiny we Wspólnocie, wytwórczość tego gatunku mięsa brutto w Unii w 2023 r. obniży się o około 7% w stosunku do poziomu z lat 2010-2012 do 7,6 mln ton. (…)

PROGNOZY DLA RYNKU DROBIU W UE DO 2023 R.
Według prognozy Komisji Europejskiej z grudnia 2013 r. produkcja mięsa drobiu w UE w okresie 2013-2023 będzie rosła najbardziej ze wszystkich gatunków mięsa – średnio o 0,8% rocznie i w 2013 r. sięgnie 13,6 mln ton. Tym samym przewyższy przeciętny poziom wytwarzania z lat 2010-2012 o 9%. Wzrost produkcji będzie jednak hamowany przez koszty pasz, które pozostaną prawdopodobnie stosunkowo wysokie, jednak niższe od rekordowego poziomu z lat 2011-2012. (…)

UE – WZROST EKSPORTU, SPADEK IMPORTU JAJ W OKRESIE I-X 2013 R.
Według danych Komisji Europejskiej, unijny wywóz jaj i przetworów jajecznych (w ekwiwalencie jaj) do krajów trzecich w okresie od stycznia do października 2013 r. wzrósł w skali roku o 11,5% do 176,5 tys. ton, w tym jaj spożywczych o 36% do 67,4 tys. ton. Dodatnie saldo UE w handlu zagranicznym jajami i przetworami jajecznymi zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2012 r. o 27% do blisko 160 tys. ton. (…)

SPADEK INDEKSU CEN ŻYWNOŚCI FAO W 2013 R., MLEKO I MIĘSO REKORDOWO DROGIE
W grudniu ub.r. indeks światowych cen żywności FAO wyniósł 206,7 pkt, wzrastając w stosunku do zmienionego indeksu z listopada o 0,2%. W skali roku poziom cen artykułów żywnościowych wchodzących w skład indeksu był o 3,4% niższy. W grudniu ub.r. podrożały wyraźnie artykuły mleczarskie (+5,3%) oraz nieznacznie mięso (+0,4%) do 188,1 pkt). Ceny pozostałych towarów obniżyły się w stosunku do listopada, w tym najbardziej cukru (-6,3%), a w mniejszym stopniu zbóż (-1,4%) i olejów roślinnych (-1,3%).
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej, FAO
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót