Rynek mięsa 25.10.2013
DECYZJA UE O KONTYNUACJI BADAŃ W ZAKRESIE ŚMIERTELNOŚCI PSZCZÓŁ
W dn. 19 października br. w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej (2013/512/UE) dotycząca pomocy finansowej Unii dla niektórych państw członkowskich na wspieranie dobrowolnych badań w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczoły miodnej na sezon 2013-2014. (…) Do współfinansowania zakwalifikowane zostały programy badań z Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Maksymalny wkład UE dla wszystkich państw członkowskich wyniesie 1 847 930 EUR, w tym 128 015 EUR dla Polski. (…)

UE – SPADEK CEN KURCZĄT BROJLERÓW WE WRZEŚNIU BR.
Średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%), na rynku UE we wrześniu br. wyniosła 197,6 EUR/100 kg i była o 2% niższa niż w sierpniu i tylko o 0,4% wyższa niż we wrześniu 2012 r. W stosunku do średniej pięcioletniej kurczęta podrożały o 7%. We wrześniu br. spadek cen w skali miesiąca wystąpił w dziesięciu państwach członkowskich, a w największym stopniu w Portugalii (-11%). Polskie kurczęta potaniały o 5% do 144,3 EUR/100 kg, pozostając najtańszymi w całym ugrupowaniu (73% średniej unijnej). (…)

UKRAIŃSKI ZAKŁAD WKRÓTCE ROZPOCZNIE EKSPORT DROBIU DO UE
Największy ukraiński zakład drobiarski Myronivsky Hliboproduct (MHP) może w listopadzie br. rozpocząć eksport mięsa kurcząt do UE. Zezwolenie na przywóz z Ukrainy do UE mięsa drobiu, produktów drobiowych oraz jaj i produktów jajecznych nastąpiło na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 88/2013 z dn. 31 stycznia 2013 r. Następnych kilka miesięcy trwały jednak procedury formalne dopuszczające eksport. Negocjacje w sprawie importu drobiu z Ukrainy do UE rozpoczęły się w 2008 r., a unijne inspekcje ukraińskich zakładów drobiarskich były przeprowadzane od 2009 r. (…)

ROSJA ZNIOSŁA ZAKAZ IMPORTU WIEPRZOWINY Z BIAŁORUSI
Rosja zniosła zakaz importu wieprzowiny produkowanej przez kilka białoruskich zakładów, z uwagi na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z afrykańskim pomorem świń. Zakaz dotyczył produkcji z zakładów z Mińska, Borysowa i Słucka. Zniesienie restrykcji nastąpiło po analizie wyników kontroli zakładów oraz na podstawie informacji o działaniach podjętych przez białoruskie służby weterynaryjne w celu zwalczania choroby. (…)

WĘGRY – POGŁOWIE BYDŁA ROŚNIE, SPADA ŚWIŃ ORAZ OWIEC
Według spisu z 1 czerwca br. pogłowie bydła na Węgrzech liczyło 758 tys. sztuk, co oznacza, że zwiększyło się o 3,4% lub 25 tys. sztuk od czerwca 2012 r. i o 0,7% lub 5 tys. sztuk o grudnia zeszłego roku. Tym samym utrwaliła się wzrostowa tendencja liczebności tych zwierząt trwająca od grudnia 2010 r. W ciągu roku nie zmieniło się pogłowie krów, licząc 335 tys. sztuk. Ich liczba zmniejszyła się jednak o 7,5% lub 27 tys. sztuk od czerwca 2003 r. Dla porównania pogłowie żywca wieprzowego kontynuuje długotrwały spadek. (…)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: Dziennika Urzędowego UE, Komisji Europejskiej, World Poultry, Pig Progress, thecattlesite
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót