Rynek mleka 25.10.2013
JEST POROZUMIENIE W SPRAWIE CETA MIĘDZY UE I KANADĄ
Dnia 18 października 2013 r. po trwających ok. cztery lata negocjacjach Unia Europejska i Kanada doszły do porozumienia w sprawie umowy o wolnym handlu (CETA - kompleksowa umowa gospodarcza i handlowa). Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i premier Kanady – Stephen Harper podpisali deklarację, w której zobowiązali się do szybkiego sfinalizowania pozostałych prac technicznych i prawnych, by umowa została formalnie zawarta najszybciej jak to możliwe. (…) Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE, a Kanadą wciąż budzi jednak wiele kontrowersji. Podczas rozpoczętych w 2009 roku negocjacji pojawiło się wiele trudnych kwestii, wynikających m.in. z niechęci Europy do GMO oraz z wymagań kanadyjskich rolników, dotyczących większego dostępu do europejskiego rynku wołowiny i wieprzowiny. Jak informowały kanadyjskie media, ostateczne uzgodnienia były możliwe dzięki wynegocjowaniu prawie podwojenia bezcłowego eksportu unijnych serów z 20 tys. ton do 37 tys. ton rocznie w zamian za dostęp do rynku UE dla kanadyjskich eksporterów mięsa wołowego i wieprzowego. (…)

WZROST EKSPORTU JOGURTÓW Z POLSKI W I POŁOWIE 2013 ROKU
W pierwszej połowie 2013 roku wywóz jogurtów, kefirów, napojów mlecznych itp. wyrobów z Polski osiągnął poziom 55,2 tys. ton i był on niższy od ubiegłorocznego o 8%. W ujęciu wartościowym odnotowano natomiast 1% spadek do 61,8 mln EUR. W analizowanym okresie zwiększała się jednak sprzedaż jogurtów (ilościowo +1,3% do 12,4 tys. ton, a wartościowo +4,5% do 30,8 mln EUR). Tym samym w ujęciu wartościowym rola jogurtów w całej podgrupie zwiększyła się, a ich udział wzrósł z 47% w I połowie 2012 roku do 49,8% w analogicznym okresie 2013 r.(…) Ponad 95,4% jogurtów, napojów mlecznych i deserów wysłanych w I połowie br. za granicę trafiło do państw członkowskich UE. Podobnie jak w poprzednich latach, najważniejszym odbiorcą produktów z tej podgrupy były Włochy. (…)

ZWYŻKA GWARANTOWANEJ CENY SKUPU MLEKA FRIESLAND CAMPINA
Od kwietnia bieżącego roku notowano zwyżki gwarantowanej ceny skupu mleka największej holenderskiej spółdzielni mleczarskiej - Friesland Campina. Wzrostowa tendencja utrzymała się do czerwca, kiedy to gwarantowana cena skupu mleka Friesland Campina osiągnęła poziom 40 EUR/100 kg. Następnie w związku z minimalnymi zmianami cen mleka w poszczegónych mleczarniach koncernu, na skutek stabilizacji cen przetworów mlecznych, na tym pułapie cena utrzymywała się aż do końca sierpnia. We wrześniu natomiast nastąpił wzrost, (…). Kolejna zwyżka nastąpiła w październiku na skutek przewidywanych wyższych ceny mleka w wyniku dalszego wzrostu cen artykułów mleczarskich, (w szczególności serów i przetworów mlecznych w Niemczech). W dziesiątym miesiącu bieżącego roku gwarantowana cena skupu mleka Friesland Campina została ustalona na poziomie 42,25 EUR/100 kg, czyli o 1,81% wyższym niż przed miesiącem.(…)

PROGNOZOWANE WYŻSZE DOSTAWY MLEKA W NOWEJ ZELANDII W 2014 R.
Pomimo kolejnej ogólnokrajowej suszy, jaka miała miejsce w Nowej Zelandii na początku bieżącego roku, wygląda na to, że producenci mleka są na dobrej drodze, aby zwiększyć dostawy surowca w 2014 r. do prognozowanych 20,6 mln ton. Stanowi to 4,5% zwyżkę względem zaktualizowanych szacunków na 2013 r. (19,7 mln ton). Długoterminowe prognozy pogody wskazują na standardowe wielkości opadów deszczu i temperatury w pierwszym kwartale przyszłego roku. Analitycy przewidują, że ceny mleka będą rosły, co będzie zachęcać rolników do zwiększania produkcji w pierwszej połowie roku. Przewidywane nieco większe pogłowie krów mlecznych w drugiej połowie roku powinno zapewnić wzrost podaży mleka. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie DairySite, FrieslandCampina.com, MF, PAP, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót