Rynek mięsa 11.10.2013
POLSKI HANDEL MIĘSEM, ŻYWCEM ORAZ PRZETWORAMI MIĘSNYMI W I POŁOWIE 2013 R.
W I połowie 2013 r. saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 907,2 mln EUR. Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny i ukształtował się na poziomie 278,6 mln EUR. Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -187 mln EUR. (…)

PROGNOZY KOMISJI DLA SEKTORA WOŁOWINY NA 2013 R. ORAZ 2014 R.
Według krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej (z września br.) produkcja netto wołowiny oraz cielęciny w Unii w 2013 r. ukształtuje się na poziomie 7 mln 555 tys. ton, tj. będzie o 2,7% mniejsza niż w 2012 r. (w 2012 r. spadek ten wyniósł aż 3,9%). Podstawą do tej prognozy stał się 4,5% spadek produkcji bydła zanotowany w Unii w I połowie br. (…)

UE – WZROST CEN JAJ SPOŻYWCZYCH WE WRZEŚNIU BR.
We wrześniu br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 124,5 EUR/100 kg i była o 6% wyższa niż w sierpniu, o 20% niższa w stosunku do rekordowo wysokich przed rokiem i o 3% wyższa od przeciętnej z ostatnich 5 lat. W skali miesiąca jaja podrożały we wrześniu w większości państw członkowskich. Największy miesięczny wzrost cen zanotowano we Francji (+17%), Niemczech (+13%), Hiszpanii (+12%), Belgii, Bułgarii i Holandii (+11%). W Polsce ceny zwyżkowały o 4% do 117,9 EUR/100 kg i były o 5% niższe od średniej unijnej. (…)

UE – PROGNOZY SPADKU PRODUKCJI I SPOŻYCIA WIEPRZOWINY W 2013 R.
Według krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej, w 2013 r. spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca UE spadnie już trzeci rok z rzędu w wyniku zmniejszenia podaży i wzrostu cen. W przyszłym roku poziom konsumpcji powinien nieznacznie wzrosnąć, po stabilizacji stanu unijnego pogłowia trzody chlewnej. Według spisu z maja/czerwca 2013 r., populacja świń w 13 państwach członkowskich, reprezentujących 90% ogółu pogłowia w UE, była o 1,3% niższa niż przed rokiem. Redukcję zanotowano u największych producentów – w Niemczech, Hiszpanii, Danii, Francji, Polsce i we Włoszech, a w Holandii liczebność stada była stabilna. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: danych Min. Finansów, Komisji Europejskiej, GUS
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót