Rynek mleka 11.10.2013
5 PAŃSTW PRZEKROCZYŁO KWOTY MLECZNE W SEZONIE 2012/2013
Łączna wielkość dostaw mleka w krajach UE w sezonie 2012/2013 (od kwietnia 2012 r. do końca marca 2013 r.) była o 8,86 mln ton niższa niż przyznana kwota produkcyjna. Według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską dnia 01.10.2013 r. 5 państw członkowskich przekroczyło swoje limity (do Cypru, Austrii i Niemiec, które nie zmieściły się w kwocie w sezonie 2010/11, dołączyły jeszcze Polska i Dania). (…) W związku z tym, że stawka karnej opłaty wyrównawczej wynosi 27,83 EUR za każde 100 kg nadprodukcji, kraj ten musi zapłacić 28,73 mln EUR (co stanowi 63,1% łącznej wartości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mleka w UE). Z tego tytułu Niemcy zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 7,22 mln EUR, Polska – 4,11 mln EUR, Dania – 5,14 mln EUR, a Cypr – 0,34 mln EUR. Na skutek zmniejszonego światowego popytu na przetwory mleczne (szczególnie w pierwszej części ubiegłego sezonu), który przyczynił się m.in. do spadku cen przetworów mlecznych i obniżenia produkcji mleka, a także wskutek spóźnionej sezonowej zwyżki produkcji z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z przedłużającą się zimą całkowite dostawy w UE-27 w ubiegłym sezonie zmniejszyły się o 0,38% względem analogicznego okresu przed rokiem. (…)

EKSPORT MASŁA Z POLSKI ZNOWU ROŚNIE
Po ubiegłorocznym spadku wywóz masła z Polski (który nastąpił po dwóch latach zwyżek) eksport tego tłuszczu znów rośnie i jest coraz bardziej istotny dla eksportu mleczarskiego. W pierwszej połowie 2013 roku za granicę wysłano 19,1 tys. ton tego tłuszczu, o 1,9% więcej niż rok wcześniej, uzyskując 67,6 mln EUR – oznaczało to zwyżkę o 25%, tym samym dynamika wzrostu wartości wywozu tego tłuszczu byłą najwyższa spośród wszystkich przetworów mlecznych. Produkt ten jest wysyłany przede wszystkim (90,4%) do państw UE, głównie na rynki Piętnastki, i to właśnie dużo niższe ceny masła w Polsce względem notowań na rynkach czołowych odbiorców we Wspólnocie były głównym czynnikiem wzrostu. (…)

SPADEK ŚWIATOWYCH CENY ŻYWNOŚCI, PRZETWORY MLECZNE W GÓRĘ
Od maju 2013 roku, kiedy to obserwowano dynamiczne spadki cen przetworów mlecznych w skali światowej indeks cen żywności FAO również notował zniżki. W sierpniu i wrześniu obserwowano wzrost cen przetworów mlecznych, jednak spadkowy trend indeksu cen żywności nie został odwrócony. W ubiegłym miesiącu indeks ten był o 1,13% mniejszy niż w sierpniu. Wpływ na zaobserwowany spadek, pomimo zwyżki cen produktów mleczarskich (+0,68%), a także 1,8% wzrostu cen cukru, i 0,9% mięsa, miała 6% zniżka cen zbóż podczas gdy ceny produktów oleistych były stabilne. (…) W ubiegłym miesiącu, indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 199,1 punktu, i był o 7,69% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku kiedy to znalazł się na poziomie 215,7 punktu. (…) Mniej dynamiczna zwyżka niż przed miesiącem nastąpił na skutek niewielkich zmian cen produktów branych pod uwagę przy obliczaniu indeksu. Wydaje się, że popyt i podaż były we wrześniu bardziej zrównoważone niż w sierpniu, kiedy obserwowano ograniczone dostawy z głównych krajów eksportujących Stabilizująco na rynek działa sezonowy wzrost produkcji mleczarskiej na półkuli południowej, szczególnie w krajach Oceanii. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie, KE, FAO, MF, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót